• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ฮอกไกโด:

เดินทาง : พ.ค. 18 – 24, 19 – 25 ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน : TG ราคา : 55,900 บาท
เดินทาง : พ.ค. 18 – 24, 19 – 25 ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน : TG ราคา : 56,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) - สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – เมืองโอบิฮิโระ – สวนมานะเบะ – ปราสาทอิเคดะ ไวน์ ...
เดินทาง : พ.ค. 5 – 10, 13 – 18 ,20 – 25, 22 – 27 ,26 – 31, 29 พค.-4มิย. ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคาเริมต้น : 48,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) - สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – ...
เดินทาง : ต.ค. 2-6 / 6-10 / 9-13 / 13-17 / 16-20 / 20-24 พ.ย. 13-17 / 20-24 / 27 พย. - 1 ธค. ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : XJ ราคา : 29,900 บาท ดอนเมือง - สนามบินชิโตเชะ - หุบเขานรก - ภูเขาไฟโชวะ ...
เดินทาง : พ.ค. 2-7 / 9-14 / 16 - 21 / 23 - 28 / 30 พค.-4 มิย. ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : XJ ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ...
... : XJ ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ...
เดินทาง : พ.ค. 06 – 11 / 09 - 14 / 13 - 18 / 16 - 21 ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคา : 49,900 บาท กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร ...
เดินทาง : 18-12 พ.ค. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : TG ราคา : 44,900 บาท กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ...
เดินทาง : พ.ค. 20 – 25, 22 – 27 , 26 – 31 , 29 พค.-3มิย. ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคา : 52,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) - สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – เมืองโอบิฮิโระ – สวนมานะเบะ ...
เดินทาง : 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 58 (วันหยุดวิสาขบูชา)  ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : XJ ราคา : 34,900 บาท กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ฮอกไกโด – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก – วนอุทยานแห่งชาติภูเขาอุซึโซวะ ...
เดินทาง : 13-17 มิ.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : TG ราคา : 44,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ...
เดินทาง : มิ.ย. 04 - 09 / 11 - 16 / 16 - 21 / 21 - 26 ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร ...
เดินทาง : มิ.ย. 11 – 16 / 18 – 23 / 23 – 28 / 30 มิย.- 5 กค. ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคาเริ่มต้น: 47,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. 18 – 23 / 23 – 28 / 30 มิย.– 5 กค. ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคาเริ่มต้น: 48,900 บาท
... กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง- ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - อาซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า – เมืองบิเอะ – ...
... XJ ราคาเริ่มต้น: 39,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - อาซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า ...
... พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร ...
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) ชิโทเซ่– โนโบริเบ็ตสึ– จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง – ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ ตลาดเช้า – ย่านโมโตมาจิ – กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง ศูนย์อนุรักษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ มิตซุย ...
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) ชิโทเซ่ – โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์หมี กระเช้าขึ้นยอดเขาอุสุ – ทะเลสาบโทยะ โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และเครื่องแก้ว สนุกสนานลานสกี – เมืองซัปโปโร ...
... – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –กรุงเทพฯ  ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions