• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา:

สนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินเถาหยวน–ไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง –ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านพายสัปปะรด อาบน้ำแร่ ไทเป – ช็อปปิ้ง Duty Free – ตึกไทเป ...
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้– ตลาดกลางคืนเจียอี้ เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต – อาบน้ำแร่ ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา ...
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี ...
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด ...
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้ ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป ...
สนามบินดอนเมือง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ไถจง ไถจง –ร้านใบชา– ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ไต้หวัน เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป –กระเช้าเมาคง- ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน ...
... – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา - เกาสง เกาสง - ทะเลสาบดอกบัว –วัดเจดีย์เสือมังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟBOULERVARD– สวนสนุก EDA WORLD อิสระเครื่องเล่น + ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ...
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ ช็อปปิ้ง ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง  ไทเป  ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ร้านดิวตี้ฟรี  ...
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า” ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-COSMETIC ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง ไทเป - ...
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ เจี่ยอี้ –ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไถจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOPอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions