• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ซัปโปโร:

เดินทาง : พ.ค. 2-7 / 9-14 / 16 - 21 / 23 - 28 / 30 พค.-4 มิย. ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : XJ ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ...
... : XJ ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ...
เดินทาง : พ.ค. 06 – 11 / 09 - 14 / 13 - 18 / 16 - 21 ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคา : 49,900 บาท กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร ...
เดินทาง : 18-12 พ.ค. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : TG ราคา : 44,900 บาท กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ...
... น้ำตกกินกะ ริวเซอิ – โซอุนเคียว - โซอุนเคียว – ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน – เนินเขา บิเอะ PATCHWORK HILLS – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซัปโปโร - ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – กรุงเทพฯ ...
... - ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ขึ้นกระเช้า – สวนหมีโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ – นิเซโกะ - แช่ออนเซน - นิเซโกะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้ว – ซัปโปโร - หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ...
เดินทาง : 13-17 มิ.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน : TG ราคา : 44,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ...
เดินทาง : มิ.ย. 04 - 09 / 11 - 16 / 16 - 21 / 21 - 26 ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคาเริ่มต้น : 46,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร ...
เดินทาง : มิ.ย. 11 – 16 / 18 – 23 / 23 – 28 / 30 มิย.- 5 กค. ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคาเริ่มต้น: 47,900 บาท
เดินทาง : มิ.ย. 18 – 23 / 23 – 28 / 30 มิย.– 5 กค. ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคาเริ่มต้น: 48,900 บาท
... กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง- ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - อาซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า – เมืองบิเอะ – ...
... XJ ราคาเริ่มต้น: 39,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง - อาซาฮิกาว่า – พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า ...
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) ชิโทเซ่– โนโบริเบ็ตสึ– จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง – ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ ตลาดเช้า – ย่านโมโตมาจิ – กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง ศูนย์อนุรักษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ มิตซุย ...
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) ชิโทเซ่ – โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์หมี กระเช้าขึ้นยอดเขาอุสุ – ทะเลสาบโทยะ โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และเครื่องแก้ว สนุกสนานลานสกี – เมืองซัปโปโร ...
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ชิโตเสะ – ซัปโปโร –หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก - อิออนมอลล์ เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต ...
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ชิโตเสะ – ซัปโปโร –หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก - อิออนมอลล์ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต ...
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเม็ง – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ช้อปปิ้งอิออน - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี– ...
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ช้อปปิ้งอิออน - เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี– ...
กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง- ศาลเจ้าฮอกไกโด– ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า- น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ– ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนดอกทิวลิป (คามิยุเบทสึ) - อิออน - ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions