• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

 

 

HOT PROMOTION JEJU WINTERJJP01

03-Myanmar04-Singapore

05-HongKong06-Vietnam

TTNTR11 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 23,888 (TR)
2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: TTNTR11
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561
06-10 มิถุนายน 2561
13-17 มิถุนายน 2561
20-24 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
11-15 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
01-05 สิงหาคม 2561
08-12 สิงหาคม 2561
15-19 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
26,888
27,888
26,888
26,888
26,888
26,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
23,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า–ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้-เมืองโอซาก้า–เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ–ดิวตี้ฟรี –ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ– ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ–อิออนมอลล์– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 14 March 2018 17:33

TTNXW06 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ คิดถึงจึงกลับมา 4 วัน 3 คืน เดือน เมย. เริ่มต้น 32,888 (XW)
1114
รหัสทัวร์: TTNXW06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 เมษายน 2561
14-17 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 33,888
32,888
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น– เมืองซาวาระ-วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) –คาวากูจิโกะ– กระเช้าคาชิ คาชิ - โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท-ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ทุ่งดอกพิงค์มอส– หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้งชินจุกุ-สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้-วัดนาริตะ - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:20

TTNXW07 ฮอกไกโด ซุปตาร์ กลับมาเพราะคิดถึง 4 วัน 3 คืน เดินทาง 10-13 เม.ย.61 ราคา 30,888 (XW)
1115
รหัสทัวร์: TTNXW06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 30,888
หมายเหตุ วันสงกรานต์

สนามบินดอนเมือง– สนามบินชิโตเซ่ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-เมืองซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ Hello Kitty – เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออนทาวน์-อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง –ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี -  มิตชุยเอาเล้ตท์- ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-ตลาดปลานิโจ – ร้านสินค้ามือสอง – เรร่า เอ้าเลท – สนามบินชิโตเซ่

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:21

TTNXJ49 ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ หอมชื่นจายยย 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 30,888 (XJ)
1113
รหัสทัวร์: TTNXJ49
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-27 มิถุนายน 2561
25-30 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
02-07 กรกฎาคม 2561
06-11 กรกฎาคม 2561
09-14 กรกฎาคม 2561
13-18 กรกฎาคม 2561
16-21 กรกฎาคม 2561
20-25 กรกฎาคม 2561
23-28 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561
03-08 สิงหาคม 2561
06-11 สิงหาคม 2561
10-15 สิงหาคม 2561
13-18 สิงหาคม 2561
17-22 สิงหาคม 2561
20-25 สิงหาคม 2561
24-29 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
31 สิงหาคม-05 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 33,888
32,888
36,888
36,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
38,888
35,888
37,888
38,888
36,888
34,888
34,888
34,888
30,888
34,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - อิออน ทาวน์-เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ-ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ-สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 March 2018 10:22

Menu Korea

 

SMKR733 เกาหลี SPRING & SAKURA KOREA 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 21,900 (TW)...
2018 03 08 160442
รหัสทัวร์: SMKR733
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 เมย.61
ราคาทัวร์: 21,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อินชอน - HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET - เกาะนามิ - งานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี - EVERLAND (รวมบัตรเครื่องเล่น) - D.I.Y Cupcake - ศูนย์เวชสำอางค์ - ตลาดฮงแด - ONE PIECE CAFE - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวังซางด๊อก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำกิมจิ + ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - N Seoul Tower - เมียงดง - วัดโชเกซา - พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - เกาะยออิโด - SUPERMARKET - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 08 March 2018 16:09

TSBZ 296 เกาหลี ปูซาน โซลเทศกาลดอกซากุระบาน 6 วัน 4 คืน วันที่ 4-9 เม.ย.61 ราคา 32,999 (TG)...
1111111Dongdaemun.Design.Plaza.original
รหัสทัวร์: TSBZ 296
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-09 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 32,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ

ตลาดปลาจากาซิ - Nampodong Street
eGunhangje Festival -
หมู่บ้านพื้นเมืองชอนจูฮันอก
อร์อาหารค่ำ Chavit Cuisine
ศูนย์โสม - Cosmetic -ศูนย์สมุนไพรเกาหลี คลองชองเกชอน- Duty Free -ตลาดเมียงดง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:04

ZGSIN01 สิงคโปร์ TRULY 3 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 15,888 (SQ)...
Singapore Merlion
รหัสทัวร์: ZGSIN01
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 มีนาคม 2561
03 – 05 มีนาคม 2561
10 – 12 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
ราคาทัวร์: 16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –MERLION PARK-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:38

SUP07 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-พ.ย.61 เริ่มต้น 11,999 (FD)...
2018 03 09 213831
รหัสทัวร์: SUP07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-22 เมษายน 61
4-6 พฤษภาคม 61
18-20 พฤษภาคม 61
22-24 มิถุนายน 61
13-15 กรกฎาคม 61
27-29 กรกฎาคม 61
28-30 กรกฎาคม 61
3-5 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
7-9 กันยายน 61
ราคาทัวร์:
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
11,999
13,999
11,999
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
-
วันแม่

 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ -  Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 12 March 2018 17:20

ZGCSX05 จางเจียเจี้ย COOLING WINTER 6 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 19,888 (CZ)...
3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX05
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 13 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:08

ZGCSX06 จางเจียเจี้ย FANTASTIC SNOW 5 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 16,888 (CZ)...
3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX06
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 11 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา - จางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง
วมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:08

CTP1 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,999 (HX)...
3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 เมษายน 2561
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
22-25 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
6-9 พฤษภาคม 2561
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
31พค. –3มิ.ย.2561
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
8-11 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
ชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 17:43

SMHK01 ทัวร์ฮ่องกง Check in ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 17,500 (HX)...
3 Mangrove Groove
รหัสทัวร์: SMHK01
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,500
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 มี.ค. 61 - 04 มี.ค. 61
04 มี.ค. 61 - 06 มี.ค. 61
09 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
18 มี.ค. 61 - 20 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
25 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLETS - Symphony of Lights
ุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:40

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ส.ค.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)...
11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 เม.ย.61-24 เม.ย.61
28 เม.ย.61-1 พ.ค.61
5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
14,900
13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 14:21

BEVN04SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 9,900 (SL)...
111Tavan Village
รหัสทัวร์: BEVN04SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 9,900
9,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา - สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย - ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:28

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 19,900 (PG)...
3 สะพานไม้อูเบ็ง
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 -4 มี.ค.61
22 -25 มี.ค.61
29 -1 เม.ย.61
5 -8 เม.ย.61
19 -22 เม.ย.61
26 -29 เม.ย.61
28 -1 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 20,900
19,900
19,900
20,900
19,900
19,900
20,900
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
ม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-

Last Updated on Friday, 02 February 2018 16:34

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ส.ค.61. เริ่มต้น16,900 (FD)...
111222
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 - 16 เม.ย.61
14 -17 เม.ย.61
19 -22 เม.ย.61
28 -1 พ.ค.61
4 -7 พ.ค.61
10 -13 พ.ค.61
26 -29 พ.ค.61
7 -10 มิ.ย.61
21 -24 มิ.ย.61
28 -1 ก.ค.61
12 -15 ก.ค.61
19 -22 ก.ค.61
27 -30 ก.ค.61
2 -5 ส.ค.61
10 -13 ส.ค.61
16 -19 ส.ค.61
23 -26 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
br/>พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 12:57

Menu Europe

 

ZGMXP02 อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส เขาทิตลิส EXCLUSIVE 8 วัน 5 คืน เดือน มีค-พค.61 เริ่มต้น 55,900 (SQ)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGMXP02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 27 มีนาคม 2561
12 – 19 เมษายน 2561
01 – 08 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. –05 มิ.ย. 2561
ราคาทัวร์: 55,900
64,900
55,900
55,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้
เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง
ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:20

ZGCDG02 TULIP LOVER ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน เดือน เมย.-พค.61 เริ่่มต้น 52,900 (EY)

111111111
รหัสทัวร์: ZGCDG02
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 52,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 17 เมษายน 2561
28 เม.ย.– 05 พ.ค. 2561
05 - 12 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 59,900
54,900
52,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
อาบูดาบี-สนามบินปารีส - ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
อัมสเตอร์ดัม – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ – สนามบินสคิปโพล
อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 10:58

ZGARN01 SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก SHOCK PRICE 8 วัน 5 คืน เดือน กพ-พค.61 เริ่มต้น 53,999 (QR)

Helgeland Hiking Rodoy Norway 2 1 C3ea0777 Bf05 4677 98ca A6028c3d0564
รหัสทัวร์: ZGARN01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 53,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 13 มีนาคม 2561
13 – 20 มีนาคม 2561
26 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
30 มี.ค. – 06 เม.ย. 2561
10 – 17 เมษายน 2561
13 – 20 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 53,999
53,999
53,999
53,999
61,999
61,999
57,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์) ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย
อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก โดฮา – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 14:02

ZGRH01 สวิสเซอร์แลนด์ จุงเฟรา IN LOVE 7 วัน 4 คืน เดือน กพ.61 เริ่มต้น 51,999 (EY)

111 GLACIER EXPRESS
รหัสทัวร์: ZGRH01
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 51,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 23 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 51,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี อาบูดาบี-สนามบินซูริค – ซิตี้ทัวร์ซูริค - ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน – ทาซ ทาซ – เซอร์แมท - กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ
มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ - โลซานน์ – ศาลาไทย โลซานน์ – เมืองอันนาซี – เจนีวา - น้ำพุเจ็ทโด้ – สนามบินเจนีวา
อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 14:05

ZGVIE01 ยุโรป 4 ประเทศ FAMOUS EAST 8 วัน 5 คืน เดือน มีค.-พค.61 เริ่มต้น 51,900 (BR)

IMG 2930
รหัสทัวร์: ZGVIE01
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 51,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 22 มีนาคม 2561
24 – 31 มีนาคม 2561
02 – 09 เมษายน 2561
09 – 16 เมษายน 2561
14 – 21 เมษายน 2561
05 – 12 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 51,900
51,900
51,900
59,900
59,900
51,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
-

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก ชาลซ์บูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ล ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์
บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา
เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – สนามบินเวียนนา สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:26

pro ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน มีค-เม.ย 61 เริ่มต้น 39,999 (EK)

3 หอไอเฟล ฝรั่งเศษ
รหัสทัวร์: pro
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-26 มี.ค.
1-7 พ.ค.
5-11 พ.ค.
6-12 พ.ค.
11-17 เม.ย.
12-18 เม.ย.
ราคาทัวร์: 39,999
42,999
42,999
42,999
54,999
54,999
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล
โคโลญจน์ - ไฮเดลเบิร์ก - โวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน)
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง-เคอเคนฮอฟ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 17:01

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

7629061
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
20322
22433
133190
315132
516477

Who's Online

We have 282 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • รวมทัวร์เที่ยวงบน้อย ไม่เกิน 15,000 บาท
  Written by
  รวมโปรแกรมงบน้อยก็เที่ยวได้ #เที่ยวหลักพัน #หมื่นต้นๆมาๆๆเลือกกัน.. #Tagเพื่อน #Tagแฟน ไปเที่ยวกัน!*ราคานี้รวมทุกอย่างครบราคาโปรโมชั่นจำนวนจำกัดนะคะLine ID: @nexttripholiday (อย่าลืมเติม @ นะคะ)หรือ คลิก: http://line.me/ti/p/%40nexttripholiday -เที่ยวเกาหลี เริ่ม 7,900.-โปรแกรม >> https://goo.gl/MdDrLW -เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เริ่ม…
  Written on Friday, 06 October 2017 11:39 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 1593 times
 • พยากรณ์ เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2560
  Written by
  มาแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำ ทัวร์เกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 กันซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวในกรุงโซล คือในช่วงปลายกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ส่วนเกาะอื่นๆ ของเกาหลีก็จะล่าช้าตามกันไป วันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เกาหลีแต่ละเมืองใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะมาพาเพื่อน ๆ ไปเช็คตารางช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศเกาหลี เมืองไหน โซนไหนเริ่มเปลี่ยนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ วันนี้เว็บ Nexttripholiday มีคำตอบมาให้ ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยน 2560 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 seoraksan 24 กันยายน…
  Written on Friday, 22 September 2017 15:41 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 502 times
 • พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ปี2560
  Written by
   
  Written on Friday, 22 September 2017 15:34 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 426 times
 • ข้อห้าม นำเข้า power bank เข้าสนามบินประเทศจีน
  Written by
  โลกเราตอนนี้หมุนเร็วจริงๆ ตอนนี้คงแทบไม่มีใครติดมือถือสมาร์ทโฟนกันใช่มั้ยล่ะ แล้วเจ้านี่ก็กินแบตซะจริงเชียว ปุ๊ปปั๊บแบตหมดแล้ว เลยต้องพึ่งเครื่อง Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวกันคนละก้อนสองก้อน โดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ กว่าจะลงเครื่อง กว่าจะถึงที่พักอีก แบตหมดกันพอดี แล้วถ้าหากเราจะพก Power Bank ขึ้นเครื่องจะได้มั้ย จะเป็นอันตรายหรือเปล่า เราหาคำตอบมาให้แล้ว ห้ามนำใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง การ นำแบตเตอรี่สำรองใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั้น ทั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง…
  Written on Friday, 08 September 2017 14:06 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 2349 times
 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี
  Written by
  10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี Top Hits เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว และก็ยังเป็นประเทศไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกด้วย หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีนั้นจริงๆแล้วมีมากมายหลายแห่ง ดังนั้นใครกำลังแพลนไปเที่ยวหรือกำลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนดี ลองตามมาดู 15 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเกาหลี แล้วจะต้องอยากไปเที่ยวแน่นอน   1. พระราชวังเคียงบกกุง Gyeongbokgung Palaceเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:11 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 473 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions