• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

 

01-japan-3-102-korea-3

03-Myanmar-304-Singapore-3.1

05-HongKong-306-Vietnam-3

SKJP02 LAVENDER IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ส.ค.61 เริ่มต้น 29,900 (XJ)
  1
รหัสทัวร์: STJP02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์วันหยุด
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2561
06 ก.ค. – 11 ก.ค. 2561
20 ก.ค. – 25 ก.ค. 2561
27 ก.ค – 1 ส.ค 2561
28 ก.ค – 2 ส.ค 2561
31 ส.ค – 5 ก.ย 2561
ราคาทัวร์: 29,900
39,900
39,900
39,900
39,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ศาลเจ้าฮอกไกโด- ที่ทำการรัฐบาลเกฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์– พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ทานไม่อั้น และอาหารนานาชาติ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน้ำสีฟ้า – ห้างอิออนทาวน์ - เมืองบิเอะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะโรงงานชีสฟูราโน่ –ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ – เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:23

ZGHOK11 ฮอกไกโด GO WENT GONE 5 วัน 3 คืน เดือน กค-สค.61 เริ่มต้น 39,999 (TG)
2018 05 11 134241
รหัสทัวร์: ZGHOK11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 15 กรกฏาคม 2561
18 – 22 กรกฏาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
15 – 19 สิงหาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
41,999
41,999
41,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนผลไม้ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ - ดิวตี้ฟรี –มิตซุยเอ้าท์เล็ท –ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด – สวนโอโดริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 11 May 2018 13:47

CUJ02 EASY โตเกียว ช้อป ชิม แชะ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 19,900 (XW)
2018 05 15 165212
รหัสทัวร์: cuj02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 มิถุนายน 61
09 – 13 มิถุนายน 61
13 – 17 มิถุนายน 61
19 – 23 กรกฎาคม 61
25 – 29 กรกฎาคม 61
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 61
02 – 06 สิงหาคม 61
06 – 10 สิงหาคม 61
08 – 12 สิงหาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
14 – 18 สิงหาคม 61
20 – 24 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 61
01 – 05 กันยายน 61
07 – 11 กันยายน 61
13 – 17 กันยายน 61
15 – 19 กันยายน 61
21 – 25 กันยายน 61
25 – 29 กันยายน 61
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 61
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
19,900
20,900
25,900
24,900
21,900
21,900
21,900
25,900
21,900
21,900
21,900
21,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันเฉลิม ร.10 -
วันเฉลิม ร.10 -
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) –หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก Tokyo Disneylandช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 16:55

JJP04 โตเกียว SUPER SAVE เที่ยวสบายๆ มีอิสระ 1 วัน เดือน มิย.61 เริ่มต้น 15,888 (XW)
2018 05 18 174132
รหัสทัวร์: JJP04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-10 มิ.ย.18
8-12 มิ.ย.18
10-14 มิ.ย.18
12-16 มิ.ย.18
14-18 มิ.ย.18
16-20 มิ.ย.18
18-22 มิ.ย.18
20-24 มิ.ย.18
22-26 มิ.ย.18
24-28 มิ.ย.18
26-30 มิ.ย.18
28 มิ.ย. – 2 ก.ค.18
30 มิ.ย. – 4 ก.ค.18
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
15,888
15,888
17,999
16,999
15,888
16,999
17,999
15,888
15,888
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ - โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-OISHI PARK-ชงชาแบบญี่ปุ่นโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว - ดิสนีย์แลนด์(ไม่มีบัสบริการ) - สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 18 May 2018 17:49

Menu Korea

 

HPHKS-TW53-AC03 HAPPY เกาหลี ENJOY SPRING SUMMER 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.61-ก.ค.61 เริ่มต้น 14,999...
 Main 5888
รหัสทัวร์: HPHKS-TW53-AC03
สายการบิน: TW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-7 พฤษภาคม 61
8-12 พฤษภาคม 61
9-13 พฤษภาคม 61
15-19 พฤษภาคม 61
16-20 พฤษภาคม 61
17-21 พฤษภาคม 61
22-26 พฤษภาคม 61
23-27 พฤษภาคม 61
24-28 พฤษภาคม 61
29-2 มิถุนายน 61
30-3 มิถุนายน 61
31-4 มิถุนายน 61
5-9 มิถุนายน 61
6-10 มิถุนายน 61
7-11 มิถุนายน 61
12-16 มิถุนายน 61
13-17 มิถุนายน 61
14-18 มิถุนายน 61
19-23 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
21-25 มิถุนายน 61
26-30 มิถุนายน 61
27-1 กรกฎาคม 61
28-2 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน–ถนนเทพนิยาย–ย่านไชน่าทาวน์–พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง–สะพานกระจกใสโซยังกัง - พาจู พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท-ซูวอน - ป้อมปราการฮวาซอง - นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว)- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- ศูนย์เครื่องสำอาง -ทงแดมุน- โซล -ชมดอกซากุระย่านยออิโด (ตามฤดูกาล) - ศูนย์โสม -ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ - พระราชวังถ๊อกซู -หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - ทริคอายและไอซ์มิวเซียม(ไม่รวมค่าเข้า)- เมียงดง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 15:42

HPHKS-XJ52-A03 HAPPY เกาหลี CHECK IN SEOUL 5 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 12,999...
1524647167687
รหัสทัวร์: HPHKS-XJ52-A03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 2 คืน
ประเทศ : เกาหลี กย
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-12 พฤษภาคม 61
12-16 พฤษภาคม 61
19-23 พฤษภาคม 61
23-27 พฤษภาคม 61
15-19 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
23-27 มิถุนายน 61
28-2 กรกฎาคม 61
29-3 กรกฎาคม 61
4-8 กรกฎาคม 61
6-10 กรกฎาคม 61
11-15 กรกฎาคม 61
13-17 กรกฎาคม 61
18-22 กรกฎาคม 61
20-24 กรกฎาคม 61
22-26 สิงหาคม 61
29-2 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
12,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง- สนามบินอินชอน–ถนนเทพนิยาย–ย่านไชน่าทาวน์- พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง–สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท-โซล- ศูนย์โสม -ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - ทริคอายและไอซ์มิวเซียม(ไม่รวมค่าเข้า)- เมียงดง - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER-ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 16:17

ZGSIN09 สิงคโปร์ SUMMER CHIC 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น12,888 (SQ)...
2018 05 15 142919
รหัสทัวร์: ZGSIN09
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 20 พฤษภาคม 2561
19 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561
26 – 28 พฤษภาคม 2561
27 – 29 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) –มารีน่าเบย์แซน– ชมโชว์ Spectra Light & Water Show - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 14:45

ZGSIN12 สิงคโปร์ GOOD DEAL 3 วัน 2 คืน พค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 9,888( 3K)...
2018 04 21 111846
รหัสทัวร์: ZGSIN12
สายการบิน: 3K
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 14 พฤษภาคม 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์: 12,888
10,888
10,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –MERLION PARK-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)-มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW - อิสระทุกท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาสัยหรือเกาะมหาสนุก SENTOSA - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 11:21

BOXWB92 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,888 (XW) (2)...
3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: BOXWB92
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-6 พ.ค.61
10-13 พ.ค.61
17-20 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61
31 พ.ค.-1มิ.ย.61
7-10 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
14,888
13,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
ดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
พ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก

Last Updated on Tuesday, 08 May 2018 17:17

TSBCA12 ฮาวายแห่งเอเชีย ไห่โขว่ ซานย่า 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-ก.ค 61 เริ่มต้น 17,991 (HU)...
9999992003
รหัสทัวร์: TSBCA12
สายการบิน: HU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 พ.ค. 61
25-29 พ.ค. 61
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61
06-10 มิ.ย. 61
08-12 มิ.ย. 61
13-17 มิ.ย. 61
15-19 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
22-26 มิ.ย. 61
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61
04-08 ก.ค. 61
06-10 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ไหโข่ว เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง) -ร้านชาอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้านสินค้าพื้นเมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเยื่อไผ่ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน-สุสานไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว ไหโข่ว-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 19 May 2018 15:31

BOCX13 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 11,888 (CX)...
2018 04 30 170310
รหัสทัวร์: BOCX13
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-8 มิถุนายน 61
16-18 มิถุนายน 61
23-25 มิถุนายน 61
30มิถุนายน-2กรกฎาคม 61
7-9 กรกฎาคม 61
14-16 กรกฎาคม 61
21-23 กรกฎาคม 61
28-30 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
หมายเหตุ -

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - วัดหวังต้าเซียน วัดแซกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน Avenue of Stare & Symphony of light -วิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหม่านโหมว causeway bay - ท่าอากาศยานฮ่องกง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 30 April 2018 17:13

ZGHKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 17,999 (EK)...
2018 05 18 175818
รหัสทัวร์: ZGHKG11
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 – 27 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 08 ตุลาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
20,999
20,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
19,999
20,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 18 May 2018 18:32

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)...
11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:52

ZGDAD02 เว้ ดานัง บานาฮิลล์ GRAND CENTRAL 4 วัน 3 คืน เดือน พค.มิย.61 เริ่มต้น 12,888 (PG)...
11สุสาน
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 20 พฤษภาคม 2561
24 – 27 พฤษภาคม 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
งความรักสะพานมังกร – ดานัง
นัง – สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:45

JMM21 มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนี 3 วัน 2 คืน เดือน พค-สค.61 ราคา 7,979 ...
2018 05 16 183525
รหัสทัวร์: JMM21
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 7,979
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 –04 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
30 มิ.ย.-02ก.ค. 61
21 –23 ก.ค. 61
04 –06 ส.ค. 61
25 –27 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill - มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 18:38

JMM16 ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน (นั่งกระเช้า) 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-กค.61 เริ่มต้น 11,900 (8M)...
2018 05 16 184140
รหัสทัวร์: JMM16
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-27 พ.ค.61
01-03 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน-วัดพระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ- เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง - ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดบารมี-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 18:46

Menu Europe

 

BEITJOD01 มหัศจรรย์ จอร์แดน ทะเลสาบเดดซี 6 วัน 3 คืน วันที่ 17-22 ,20-25 มิ.ย.61 เริ่มต้น 46,900 (RJ)

2018 04 21 124038
รหัสทัวร์: BEITJOD01
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น: 46,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 22 มิถุนายน 2561
20 – 25 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์: 46,900
47,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - มาดาบา • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • เมืองอคาบา • ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา - เพตรา • ทะเลสาบเดดซี - นครเจราช • Amman Citadel • อัมมาน - กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 12:55

VGA05 อเมริกาตะวันตก 10 วัน 6 คืน เดือน ส.ค-ต.ค 61 เริ่มต้น 81,500 (BR)

66666200
รหัสทัวร์: VGA05
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 10 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 81,500
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-13 ส.ค. 61
28 ก.ย.-07 ต.ค.61
12-21 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 87,900
95,800
81,500
หมายเหตุ -
-
-

สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง-ซานฟรานซิสโก-ซีวิคเซนเตอร์-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท-ถนนลอมบาร์ดอลาโม่สแควร์- Painted Ladies ซานฟรานซิสโก-ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39- ชมสวนญี่ปุ่น Japanese Garden Tea อันโด่งดัง ซานฟรานซิสโก- Gilroy Premium Outlet-โซลแวง โซลแวง-ชิมไวน์รสเลิศ Santa Ynez Valley –ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:06

VCEURO 10.4 เยอรมัน ฮังการี 9 วัน 6 คืน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 49,999 (EK)

1526553562228
รหัสทัวร์: VCEURO 10.4
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-27 พ.ค.61
26 พ.ค. – 3 มิ.ย.61
24 มิ.ย. – 2 ก.ค.61
21-29 ก.ค. 61
11-19 ส.ค.61
22-30 ก.ค. 61
27 ก.ค. – 4 ส.ค.61
28 ก.ค. – 5 ส.ค.61
10-18 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
49,999
52,999
52,999
50,999
50,999
50,999
50,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลบูร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ - พิลเซ่น - คาโรวีวารี่ - ปราก-บาติสลาวา(สโลวาเกีย) - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 18:16

VCEURO 5 อิตาลี สวิส 7 วัน 4 วันที่ 26-2 ก.ค.61 ราคา 39,999 (EK)

1526030904664
รหัสทัวร์: VCEURO 5
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 มิ.ย. – 2 ก.ค.
ราคาทัวร์: 39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - เวนิส - ล่องเรือเกาะเวนิส - เวนิส - เวนิส – ฟลอเรนซ์ – Shopping Outlet ปราโต้ - ปิซ่า – เจนัว - เจนัว – ซานตามากาเร็ตต้า – ปอร์โตฟิโน่ – มิลาน – วิหารดูโอโม – ช้อปปิ้ง - ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 May 2018 16:30

VIEWEK005 เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 7 วัน 4 คืน วันที่ 7-13 ส.ค.61 ราคา 42,900 (EK)

1526647834479
รหัสทัวร์: VIEWEK005
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7-13 ส.ค. 2561
ราคาทัวร์: 42,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ดูไบ-BMW WORLD-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรัสมาเรียน - ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -เขาซุกสปิตเซ่-ลานหิมะ-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ - เวโรน่า-จตุรัสเออร์เบ-โรมัน อารีน่า-บ้านของจูเลียต-มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล-Serravalle Outlet -ดูไบ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:52

VCEURO 8 อิตาลี ดูไบ มิลาน 7 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 50,999 (EK)

1526553552217
รหัสทัวร์: VCEURO 8
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 52,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 – 31 ก.ค.61
9 – 15 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 52,999
53,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน  - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ  - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค - กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 18:01

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

8933076
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
367
32318
367
483210
554406

Who's Online

We have 255 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • รวมทัวร์เที่ยวงบน้อย ไม่เกิน 15,000 บาท
  Written by
  รวมโปรแกรมงบน้อยก็เที่ยวได้ #เที่ยวหลักพัน #หมื่นต้นๆมาๆๆเลือกกัน.. #Tagเพื่อน #Tagแฟน ไปเที่ยวกัน!*ราคานี้รวมทุกอย่างครบราคาโปรโมชั่นจำนวนจำกัดนะคะLine ID: @nexttripholiday (อย่าลืมเติม @ นะคะ)หรือ คลิก: http://line.me/ti/p/%40nexttripholiday -เที่ยวเกาหลี เริ่ม 7,900.-โปรแกรม >> https://goo.gl/MdDrLW -เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เริ่ม…
  Written on Friday, 06 October 2017 11:39 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 2021 times
 • พยากรณ์ เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2560
  Written by
  มาแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำ ทัวร์เกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 กันซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวในกรุงโซล คือในช่วงปลายกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ส่วนเกาะอื่นๆ ของเกาหลีก็จะล่าช้าตามกันไป วันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เกาหลีแต่ละเมืองใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะมาพาเพื่อน ๆ ไปเช็คตารางช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศเกาหลี เมืองไหน โซนไหนเริ่มเปลี่ยนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ วันนี้เว็บ Nexttripholiday มีคำตอบมาให้ ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยน 2560 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 seoraksan 24 กันยายน…
  Written on Friday, 22 September 2017 15:41 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 744 times
 • พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ปี2560
  Written by
   
  Written on Friday, 22 September 2017 15:34 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 641 times
 • ข้อห้าม นำเข้า power bank เข้าสนามบินประเทศจีน
  Written by
  โลกเราตอนนี้หมุนเร็วจริงๆ ตอนนี้คงแทบไม่มีใครติดมือถือสมาร์ทโฟนกันใช่มั้ยล่ะ แล้วเจ้านี่ก็กินแบตซะจริงเชียว ปุ๊ปปั๊บแบตหมดแล้ว เลยต้องพึ่งเครื่อง Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวกันคนละก้อนสองก้อน โดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ กว่าจะลงเครื่อง กว่าจะถึงที่พักอีก แบตหมดกันพอดี แล้วถ้าหากเราจะพก Power Bank ขึ้นเครื่องจะได้มั้ย จะเป็นอันตรายหรือเปล่า เราหาคำตอบมาให้แล้ว ห้ามนำใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง การ นำแบตเตอรี่สำรองใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั้น ทั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง…
  Written on Friday, 08 September 2017 14:06 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 2810 times
 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี
  Written by
  10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี Top Hits เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว และก็ยังเป็นประเทศไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกด้วย หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีนั้นจริงๆแล้วมีมากมายหลายแห่ง ดังนั้นใครกำลังแพลนไปเที่ยวหรือกำลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนดี ลองตามมาดู 15 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเกาหลี แล้วจะต้องอยากไปเที่ยวแน่นอน   1. พระราชวังเคียงบกกุง Gyeongbokgung Palaceเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:11 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 690 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions