• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

 

01-japan-3-102-korea-3

03-Myanmar-404-Singapore-3.1

05-HongKong-306-Vietnam-3

JJP05 โตเกียว AUTUMN COLORFUL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-ตค.61 เริ่มต้น 23,888 (XW)
2018 06 12 170356
รหัสทัวร์: JJP05
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ส.ค.-4 ก.ย. 18
2-6 ก.ย. 18
4-8 ก.ย. 18
6-10 ก.ย. 18
8-12 ก.ย. 18
10-14 ก.ย. 18
12-16 ก.ย. 18
14-18 ก.ย. 18
16-20 ก.ย. 18
18-22 ก.ย. 18
20-24 ก.ย. 18
22-26 ก.ย. 18
24-28 ก.ย. 18
26-30 ก.ย. 18
28 ก.ย.-2 ต.ค.18
30 ก.ย.-4 ต.ค.18
2-6 ต.ค. 18
4-8 ต.ค. 18
6-10 ต.ค. 18
8-12 ต.ค. 18
10-14 ต.ค. 18
12-16 ต.ค. 18
14-18 ต.ค. 18
16-20 ต.ค. 18
18-22 ต.ค. 18
20-24 ต.ค.18
22-26 ต.ค. 18
ราคาทัวร์: 25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
27,888
31,888
31,888
28,888
28,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งตลาดอะเมโยโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา โอไดบะไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า - นมัสการพระพุทธรูปปางยืนUshiku daibutsu - Ami outlet-อิออน มอลล์ - วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 17:33

SKJP02 LAVENDER IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ส.ค.61 เริ่มต้น 29,900 (XJ)
  1
รหัสทัวร์: STJP02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์วันหยุด
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2561
06 ก.ค. – 11 ก.ค. 2561
20 ก.ค. – 25 ก.ค. 2561
27 ก.ค – 1 ส.ค 2561
28 ก.ค – 2 ส.ค 2561
31 ส.ค – 5 ก.ย 2561
ราคาทัวร์: 29,900
39,900
39,900
39,900
39,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ศาลเจ้าฮอกไกโด- ที่ทำการรัฐบาลเกฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์– พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ทานไม่อั้น และอาหารนานาชาติ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน้ำสีฟ้า – ห้างอิออนทาวน์ - เมืองบิเอะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะโรงงานชีสฟูราโน่ –ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ – เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:23

BO1JXW14 Sugoi โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 17,988 (XW)
2018 06 22 155844
รหัสทัวร์: BO1JXW14
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 17,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 7 ก.ค. 61
6 – 10 ก.ค. 61
9 – 13 ก.ค. 61
12 – 16 ก.ค. 61
15 – 19 ก.ค. 61
18 – 22 ก.ค. 61
21 – 25 ก.ค. 61
24 – 28 ก.ค. 61
26 – 30 ก.ค. 61
27 – 31 ก.ค. 61
30 ก.ค. – 3 ส.ค. 61
2 – 6 ส.ค. 61
5 – 9 ส.ค. 61
7– 11 ส.ค. 61
10 – 14 ส.ค. 61
13 – 17 ส.ค. 61
16 – 20 ส.ค. 61
19 – 23 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
25 – 29 ส.ค. 61
28 ส.ค. – 1 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 61
3 – 7 ก.ย. 61
6 – 10 ก.ย. 61
9 – 13 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
15 – 19 ก.ย. 61
18 – 22 ก.ย. 61
21 – 25 ก.ย. 61
24 – 28 ก.ย. 61
27 ก.ย. – 1 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
18,988
25,988
25,988
18,988
17,988
18,988
18,988
24,988
19,988
17,988
17,988
17,988
17,988
18,988
19,988
19,988
19,988
19,988
19,988
19,988
21,988
21,988
21,988
22,988
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนาริตะ–โตเกียว – วัดอาซากุสะ–ฟูจิออนเซ็น  - โอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5–พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว–ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ  -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท) -วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างเอออน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 June 2018 16:01

BOTR85 โตเกียว โอซาก้า SUPER Golden Route A 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.- ต.ค.61.เริ่มต้น 24,900 (TR)
2018 06 26 164541
รหัสทัวร์: BOTR85
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 - 6 กรกฎาคม 61
9 - 13 กรกฎาคม 61
16 - 20 กรกฎาคม 61
23 - 27 กรกฎาคม 61
30 - 3 สิงหาคม 61
6 - 10 สิงหาคม 61
13 - 17 สิงหาคม 61
20 - 24 สิงหาคม 61
27 - 31 สิงหาคม 61
3 - 7 กันยายน 61
10 - 14 กันยายน 61
17 - 21กันยายน 61
24 - 28 กันยายน 61
1 - 5 ตุลาคม 61
8 - 12 ตุลาคม 61
15 - 19 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
25,900
27,900
25,900
26,900
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
27,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนาริตะ–จังหวัดยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น - มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า –ลิตเติ้ลเกียวโต –เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ –หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอกากิ/นาโกย่า - โอกากิ/นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –ศาลเจ้าเฮอัน–พิธีชงชา - ริงกุเอ้าท์เล็ท - ปราสาทโอซาก้า– โดทงพลาซ่า –ชินไชบาชิ– ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 16:50

Menu Korea

 

SMK09 เกาหลี Premium Ice Flower Snow 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ก.ย 61 เริ่มต้น 24,900 (KE,OZ)...
00155
รหัสทัวร์: SMK09
สายการบิน: KE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: เดือน ก.ค 61
เดือน ส.ค 61
เดือน ก.ย 61
ราคาทัวร์: 25,900
24,900
24,900
หมายเหตุ
เดินทาง
ทุกวันพุธ
สอบถามราคา
กับเจ้าหน้าที่

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด เคียงกีโด - กรุงโซล กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 06 July 2018 16:13

NFKH01 เกาหลี ฮ่องกง AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 20,900 (CX)...
2018 06 22 151128
รหัสทัวร์: NFKH01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 -26 ต.ค.
28 - 01 พ.ย.
01 – 05 พ.ย.
ราคาทัวร์: 21,900
20,900
20,900
หมายเหตุ -

** เที่ยวทริปเดียว สองประเทศ ฮ่องกง เกาหลี  **
+ พระใหญ่เกาะลันเตา -สนามบินฮ่องกง - ฮ่องกง–อินชอนประเทศเกาหลีใต้–หมู่บ้าน โพรวองซ์–เกาะนามิ–วัดวาวูจองซา -โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก– สวนสนุก EVERLAND – ศูนย์ครื่องสำอางค์– โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนพไรฮอกเกนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– พระราชวังถ๊อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – ฮ่องกง –กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 14:12

ZGSIN14 สิงคโปร์ SUPER FUN 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น (SQ)...
2018 05 31 123934
รหัสทัวร์: ZGSIN14
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 08 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
07 – 09 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
28 – 30กันยายน 2561
06 - 08 ตุลาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 - 22 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 - 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 25 พฤศจิกายน 2561
24 - 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 - 03 ธันวาคม 2561
07 – 09 ธันวาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
14 - 16 ธันวาคม 2561
15 - 17 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
28 – 30 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
13,888
13,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) –มารีน่าเบย์แซน– ชมโชว์ Spectra Light & Water Show - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 31 May 2018 12:56

SUP07 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-พ.ย.61 เริ่มต้น 11,999 (FD)...
2018 03 09 213831
รหัสทัวร์: SUP07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 -20 พฤษภาคม 61
22 -24 มิถุนายน 61
13 -15 กรกฎาคม 61
27 -29 กรกฎาคม 61
28 -30 กรกฎาคม 61
3 -5 สิงหาคม 61
11 -13 สิงหาคม 61
24 -26 สิงหาคม 61
7 -9 กันยายน 61
28 -30 กันยายน 61
5 -7 ตุลาคม 61
12 -14 ตุลาคม 61
13 -15 ตุลาคม 61
19 -21 ตุลาคม 61
20 -22 ตุลาคม 61
26 -28 ตุลาคม 61
2 -4 พฤศจิกายน 61
ราคาทัวร์: 11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
11,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
13,999
11,999
13,999
11,999
11,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน   :  พฤษภาคม  - พฤศจิกายน  2561. - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 20:04

BOXWB92 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,888 (XW) (2)...
3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: BOXWB92
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
ดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
พ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 16:45

ZGPVG05 เซี่ยงไฮ้ T-SUD นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 18,900 (TG)...
2018 06 13 140926
รหัสทัวร์: ZGPVG05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
20,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) – หาดไหว่ทัน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก – ถนนเทียนจื่อฝาง - เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:34

BOCX14 ฮ่องกง Summer Sale 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 13,881 (CX)...
2018 06 08 143426
รหัสทัวร์: BOCX14
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,881
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16–18 มิถุนายน 61
30–2 กรกฏาคม 61
7 - 9 กรกฎาคม 61
28 - 30 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 13,881
13,881
14,881
17,881
หมายเหตุ -

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ฮ่องกง – รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค – ช๊อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต - OPEN-TOP BUS -วัดแซงเก็นหมิว-วัดหวังต้าเซียน- สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท -Avenue of Stare & Symphony of light - อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้ง เองตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานฮ่องกง- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Friday, 22 June 2018 11:52

NFKH01 เกาหลี ฮ่องกง AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 20,900 (CX)...
2018 06 22 151128
รหัสทัวร์: NFKH01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 -26 ต.ค.
28 - 01 พ.ย.
01 – 05 พ.ย.
ราคาทัวร์: 21,900
20,900
20,900
หมายเหตุ -

** เที่ยวทริปเดียว สองประเทศ ฮ่องกง เกาหลี  **
+ พระใหญ่เกาะลันเตา -สนามบินฮ่องกง - ฮ่องกง–อินชอนประเทศเกาหลีใต้–หมู่บ้าน โพรวองซ์–เกาะนามิ–วัดวาวูจองซา -โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก– สวนสนุก EVERLAND – ศูนย์ครื่องสำอางค์– โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนพไรฮอกเกนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– พระราชวังถ๊อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – ฮ่องกง –กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 14:12

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)...
11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:52

ZGDAD02 เว้ ดานัง บานาฮิลล์ GRAND CENTRAL 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ธค.61 เริ่มต้น 12,888 (PG)...
2018 06 20 161458
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
20 – 23 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
14,888
15,888
20,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
งความรักสะพานมังกร – ดานัง
นัง – สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:27

PLM06ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค - ก.ย 61 เริ่มต้น 10,800 (SL)...
2018 06 13 171939
รหัสทัวร์: PLM06
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,800
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
29มิ.ย.-01ก.ค.61
30มิ.ย.-02ก.ค.61
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31ส.ค.-02ก.ย.61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29ก.ย.-01ต.ค.61
ราคาทัวร์: 10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
11,900
11,900
10,800
10,800
11,900
11,900
11,900
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:27

PLM07 พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค - ก.ค 61 เริ่มต้น 10,999 (FD)...
2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: PLM07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
27-29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
กรกฎาคม 2561
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29 ก.ย.-01 ต.ค. 61
ราคาทัวร์:
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากองสิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 12:06

Menu Europe

 

BOTG79 สวิสเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 49,900 (TG)

2018 06 22 161956
รหัสทัวร์: BOTG79
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 28 ส.ค. 61
4 – 10 ก.ย. 61
18 – 24 ก.ย. 61
31 ต.ค. – 6 พ.ย. 61
14 – 20 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 61
6 – 12 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
49,900
49,900
52,900
52,900
52,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ -    กรุงเทพฯ – สนามบินซูริค– เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations- ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ -  เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก   - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์  -  เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Friday, 22 June 2018 17:01

PLW502 อิหร่านTHE ULTIMATE 8 วัน 5 คืน เดือน ก.ย- ธ.ค 61 เริ่มต้น 49,999 (W5)

2018 07 04 153630
รหัสทัวร์: PLW502
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 28 SEP 18
12 – 19 OCT 18
19 – 26 OCT 18
17 – 24 NOV 18
4-11 DEC 18
21-28 DEC 18
28 DEC 18 - 04 JAN 19
29 DEC 18 - 05 JAN 19
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
49,999
49,999
52,999
52,999
52,999
52,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ
-เตหะราน – MILAD TOWER– พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN –บินภายใน – ชีราช-ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮานฮิสฟาฮาน – NASSHE –E JAHAN SQUARE–พระราชวัง ALI-QAPU –LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE-อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน-เตหะราน -แกรนด์บาซาร์เตหะราน – พระราชวัง GOLESTAN -สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 04 July 2018 16:12

WCE0809M สเปน-โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน วันที่ 16-24 ส.ค 61 ราคา 49,500 (QR)

2018 06 23 151759
รหัสทัวร์: WCE0809M
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 49,500
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-24 ส.ค. 2561
ราคาทัวร์: 49,500
หมายเหตุ -

กรุงแมดริด – พระราชวังหลวง - พลาซ่า มายอร์ –ย่านปูเอต้าเดลซอล - สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล - ช้อปปิ้ง Las Rozas Village – คาเซเรส - แหลมโรก้า ตะวันตกสุดขอบยุโรป – ซินตร้า – ลิสบอน - ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม - อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade–บาดาโฆส - เมรีด้า
โทเรโด้ - มหาวิหารแห่งโทเลโด้ - ซาราโกซ่า - จัตุรัส PLAZA DEL PILAR – บาร์เซโลน่า

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 15:42

PLVGEK02 จอร์เจีย KAZAKHSTAN 8 วัน 5 คืน 21-28 ต.ค 61 ราคา 49,999 (KC)

2018 07 03 145624
รหัสทัวร์: PLVGEK02
สายการบิน: MS
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2561.
ราคาทัวร์: 49,999.
หมายเหตุ

เดินทาง วันที่ 21 - 28  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพ - อัลมาตี้ ALA – ทบิลิชิ TBS-ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ำชินวารี - คัสเบกิ กูดาอูรี GUDAURI – GORI – KUTAISI -KUTAISI – BATUMI-BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI-กรุงอัสตาน่า (คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-KHAN SHATYR-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 15:12

WCEU7M เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสฯ(จุงเฟรา) 7 วัน 4 คืน เดือน กย.-พย.61 ราคา 56,900 (TG)

2018 06 23 154957
รหัสทัวร์: WCEU7M
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 56,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-21 ส.ค. 61
18-24 ก.ย. 61
07-13 พ.ย. 61
20-26 พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 56,900
56,900
56,900
56,900
หมายเหตุ -


มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ซอลส์เบิร์ก - ฮัลสตัดซ์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – เคมเทิน - ซุก–อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -ไคลน์ไชเด็ค – ซูริค

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 15:55

BOEY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 59,900 (EY)

Poo
รหัสทัวร์: BOEY97
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 59,900.-
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61
5 - 12 ก.ค. 61
19 - 26 ก.ค. 61
12 – 19 ก.ย. 61
26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61
10 – 17 ต.ค. 61
7 – 14 พ.ย. 61
21 – 28 พ.ย. 61
7 – 14 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
72,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561.

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่นการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา -มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen– เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี -ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:59

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

10027269
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
22551
19773
42324
324064
674830

Who's Online

We have 269 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • รวมทัวร์เที่ยวงบน้อย ไม่เกิน 15,000 บาท
  Written by
  รวมโปรแกรมงบน้อยก็เที่ยวได้ #เที่ยวหลักพัน #หมื่นต้นๆมาๆๆเลือกกัน.. #Tagเพื่อน #Tagแฟน ไปเที่ยวกัน!*ราคานี้รวมทุกอย่างครบราคาโปรโมชั่นจำนวนจำกัดนะคะLine ID: @nexttripholiday (อย่าลืมเติม @ นะคะ)หรือ คลิก: http://line.me/ti/p/%40nexttripholiday -เที่ยวเกาหลี เริ่ม 7,900.-โปรแกรม >> https://goo.gl/MdDrLW -เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เริ่ม…
  Written on Friday, 06 October 2017 11:39 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 2216 times
 • พยากรณ์ เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2560
  Written by
  มาแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำ ทัวร์เกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 กันซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวในกรุงโซล คือในช่วงปลายกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ส่วนเกาะอื่นๆ ของเกาหลีก็จะล่าช้าตามกันไป วันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เกาหลีแต่ละเมืองใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะมาพาเพื่อน ๆ ไปเช็คตารางช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศเกาหลี เมืองไหน โซนไหนเริ่มเปลี่ยนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ วันนี้เว็บ Nexttripholiday มีคำตอบมาให้ ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยน 2560 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 seoraksan 24 กันยายน…
  Written on Friday, 22 September 2017 15:41 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 870 times
 • พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ปี2560
  Written by
   
  Written on Friday, 22 September 2017 15:34 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 769 times
 • ข้อห้าม นำเข้า power bank เข้าสนามบินประเทศจีน
  Written by
  โลกเราตอนนี้หมุนเร็วจริงๆ ตอนนี้คงแทบไม่มีใครติดมือถือสมาร์ทโฟนกันใช่มั้ยล่ะ แล้วเจ้านี่ก็กินแบตซะจริงเชียว ปุ๊ปปั๊บแบตหมดแล้ว เลยต้องพึ่งเครื่อง Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวกันคนละก้อนสองก้อน โดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ กว่าจะลงเครื่อง กว่าจะถึงที่พักอีก แบตหมดกันพอดี แล้วถ้าหากเราจะพก Power Bank ขึ้นเครื่องจะได้มั้ย จะเป็นอันตรายหรือเปล่า เราหาคำตอบมาให้แล้ว ห้ามนำใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง การ นำแบตเตอรี่สำรองใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั้น ทั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง…
  Written on Friday, 08 September 2017 14:06 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 3021 times
 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี
  Written by
  10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี Top Hits เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว และก็ยังเป็นประเทศไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกด้วย หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีนั้นจริงๆแล้วมีมากมายหลายแห่ง ดังนั้นใครกำลังแพลนไปเที่ยวหรือกำลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนดี ลองตามมาดู 15 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเกาหลี แล้วจะต้องอยากไปเที่ยวแน่นอน   1. พระราชวังเคียงบกกุง Gyeongbokgung Palaceเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:11 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 804 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions