• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

ZGPVG03ZGTPE13

ZGHAN07-1ZGKR24

CUH07MMR021

TTNTG23 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮีโร่ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 33,888 (TG)
Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: TTNTG23
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
25 – 01 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,888
35,888
39,888
35,888
33,888
35,888
34,888
35,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - Furano Ningle Terrace - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ –เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 13:13

WDJP16 โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 32,999 (XW)
Tembo Galleria
รหัสทัวร์: WDJP16
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-6 / 6-11 / 8-13 ธ.ค.60
13-18 ธ.ค.60
15-20 ธ.ค.60
20-25 / 22-27 ธ.ค.60
27 - 1 ม.ค.60 29 - 3 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 34,900
32,999
33,900
37,900
39,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ-
ESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- DUTY FREE
เกียวดิสนีย์แลนด์"
าริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 17:00

WDJP14 โตเกียว ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 36,999 (XW)
Tembo Galleria
รหัสทัวร์: WDJP14
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-6 / 6-11 / 8-13 ธ.ค.60
13-18 / 15-20 ธ.ค.60
20-25 ธ.ค.60
22-27 ธ.ค.60
27 - 1 ม.ค.60 /29 - 3 ม.ค.60
ราคาทัวร์: 36,999
36,999
38,999
39,999
43,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ –TOKYO BAY AQUALINE วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ปราสาทมัตสึโมโต้ –ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นั่งกระเช้าชมวิว ณ HAKUBA SKI RESORT – วัดเซนโคจิ – ถนนนาคามิเซะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 16:46

T2J08 ฟุกุโอกะ WINTER SERIES 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 เริ่มต้น 48,900 (TG)
Japan1
รหัสทัวร์: T2J08
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 พ.ย. 2560
29 พ.ย. – 3ธ.ค. 2560
15-19 ธ.ค. 2560
4 -8 ม.ค. 2561
17-21 ม.ค. 2561
31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561
14-18 ก.พ. 2561
ราคาทัวร์: 48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ ฟุกุโอกะ-นางาซากิ–หมู่บ้านเฮ้าส์เท็นบอช–หมู่บ้านจำลอง ประเทศฮอลแลนด์ รีสร์อทดอกไม้ – ซาเซะโบะ อาบน้ำแร่ ญี่ปุ่น  ซาเซะโบะ– ซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ –โอะอิตะ – ยูฟุอิน – เดินเล่นหมู่บ้าน ยูฟุอิน – เมืองตากอากาศเบ็ปปุ – ชมบ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เบปปุ –คิทสึคิ– กิจกรรมแต่งชุดกิโมโนะ– เดินเล่นในเมืองโบราณ – ฟุกุโอกะ –อิสระช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบิน สุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 31 October 2017 10:05

Menu Korea

 

ZGKR33 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง FISHING SKI 5 วัน 3 คืน เดือน มค.61 เริ่มต้น 19,900 (XJ) ไฟล์ทดึก...
11111111ski Resort
รหัสทัวร์: ZGKR33
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 มกราคม 2561
05 - 09 มกราคม 2561
06 - 10 มกราคม 2561
07 – 11 มกราคม 2561
08 – 12 มกราคม 2561
09 - 13 มกราคม 2561
10 - 14 มกราคม 2561
11 - 15 มกราคม 2561
12 - 16 มกราคม 2561
13 - 17 มกราคม 2561
14 - 18 มกราคม 2561
15 - 19 มกราคม 2561
16 - 20 มกราคม 2561
17 - 21 มกราคม 2561
18 - 22 มกราคม 2561
19 - 23 มกราคม 2561
20 - 24 มกราคม 2561
21 - 25 มกราคม 2561
22 - 26 มกราคม 2561
23 - 27 มกราคม 2561
24 - 28 มกราคม 2561
25 - 29 มกราคม 2561
26 - 30 มกราคม 2561
27 - 31 มกราคม 2561
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2561
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2561
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
25 ก.พ. – 01 มี.ค 2561
26 ก.พ. – 02 มี.ค 2561
27 ก.พ. – 03 มี.ค 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค 2561
ราคาทัวร์: 20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
หมายเหตุ

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสกีบนลานสกี ขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก  EVERLAND - COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – รร.โซลสมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส พระราชวังชางด็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 30 October 2017 13:26

ZGKR32 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง SNOW FISHING 5 วัน 3 คืน เดือน มค.61 เริ่มต้น 17,900 (XJ) ไฟล์ทบ่าย...
MessageImage 1479813390800
รหัสทัวร์: ZGKR32
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 11 มกราคม 2561
08 - 12 มกราคม 2561
11 - 15 มกราคม 2561
12 - 16 มกราคม 2561
13 - 17 มกราคม 2561
14 - 18 มกราคม 2561
17 – 21 มกราคม 2561
18 - 22 มกราคม 2561
19 - 23 มกราคม 2561
20 - 24 มกราคม 2561
24 - 28 มกราคม 2561
25 - 29 มกราคม 2561
26 - 30 มกราคม 2561
27 - 31 มกราคม 2561
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ -ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ

ุนไพรโสม DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล พลอยอะเมทิส
ู - PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน

Last Updated on Friday, 06 October 2017 17:36

SUP10 สิงคโปร์ TWO THEME PARK 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 19,999 (TZ)...
Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP10
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand เมอร์ไลอ้อน-Universal Studio Singapore–คลากคีย์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  Fountain of Wealth – Garden by The Bay – Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด- สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 27 October 2017 11:57

SUPERB มาเลเซีย สิงคโปร์ Completely 6 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 21,999 (SL)...
Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUPERB
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 พย.17
1-6 ธค 17
7-12 ธค 17
14-19 ธค 17
21-26 ธค 17
29 ธค – 3 มค18
ราคาทัวร์: 21,999
22,999
21,999
21,999
21,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์  คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮว์  ยะโฮบารูห์ – สิงคโปร์ – UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร) – มารีน่าบ์แซนด์  เมอร์ไลอ้อน – Garden by The Bay – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 13:56

SHMUKMG1 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์ 6 วัน 5 คืน เดือน ตค.-ธค60 เริ่มต้น23,977 (MU)...
2016 02 08 161051
รหัสทัวร์: SHMUKMG1
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,977
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-11 พฤศจิกายน 2560
18-23 พฤศจิกายน 2560
26 พ.ย.-01 ธ.ค. 2560
05-10 ธันวาคม 2560
19-24 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 61
30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,799
23,799
23,799
26,799
23,799
28,799
28,799
28,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.45-18.50)เมืองฉู่สง ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์-สีน้ำเงิน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ต้าหลี่-ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-วัดหยวนทง-ร้านไข่มุก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท-หรือถนนคนเดิน-ร้านนวดเท้า-คุนหมิง-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 27 October 2017 11:35

CSTSNXW01 เทียนสิน BEIJNG อ๊า อิ ยา 5 วัน 4 คืน เดือน พย.-มีค.61 เริ่มต้น 16,900 (XW)...
2009122910335023291
รหัสทัวร์: CSTSNXW01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 พ.ย. 60
22-26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 2560 – 04 ม.ค. 61
26-30 ม.ค. 61
16-20 ก.พ. 61
09-13 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
19,900
19,900
17,900
19,900
17,900
หมายเหตุ


ดอนเมือง-เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก-ร้านนวดเท้า-กายกรรมปักกิ่ง ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน-ร้านใบชา-ตลาดรัสเซียร้านผ้าไหม-ร้านผีชิว-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ชิงช้าสวรรค์TIAN JIN EYE-วิวแม่น้ำไหเหอ-วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 13 September 2017 09:49

ZGHKG04 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน วันที่ 30 ธค.-2มค.61 ราคา 17,900 (HX)...
11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG04
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 – 02 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:25

WSHM4 ฮ่องกง ลันตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน SUPER2 4 วัน 3 คืน เดือน ตค-ธค60 23,999 (RJ)...
3 Mangrove Groove
รหัสทัวร์: WSHM4
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 พ.ย.16-19 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-Victoria-Repulsebay-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-พระใหญ่ นองปิง 360-City gate ฮ่องกง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-มาเก๊า-THE VENETIAN มาเก๊า-วิหารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดอาม่า-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 16 October 2017 11:12

JVN04 ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 12,900 (FD)...
11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: JVN04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 พ.ย.60
03-06 พ.ย.60
04-07 พ.ย.60
09-12 พ.ย.60
10-13 พ.ย.60
16-19 พ.ย.60
17-20 พ.ย.60
18-21 พ.ย.60
23-26 พ.ย.60
24-27 พ.ย.60
25-28 พ.ย.60
30 พ.ย.-03 ธ.ค.60
02-05 ธ.ค.60
07-10 ธ.ค.60
08-11 ธ.ค.60
09-12 ธ.ค.60
14-17 ธ.ค.60
15-18 ธ.ค.60
16-19 ธ.ค.60
21-24 ธ.ค.60
22-25 ธ.ค.60
23-26 ธ.ค.60
31 ธ.ค.-03 ม.ค.61
04-07 ม.ค.61
05-08 ม.ค.61
06-09 ม.ค.61
11-14 ม.ค.61
12-15 ม.ค.61
13-16 ม.ค.61
18-21 ม.ค.61
19-22 ม.ค.61
20-23 ม.ค.61
25-28 ม.ค.61
26-29 ม.ค.61
27-30 ม.ค.61
1-4 ก.พ.61
2-5 ก.พ.61
3-6 ก.พ.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
14,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 27 October 2017 11:42

BEVN04SL เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 9,900 (SL)...
111Tavan Village
รหัสทัวร์: BEVN04SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 พ.ย.60-19 พ.ย.60
15 ธ.ค.60-17 ธ.ค.60
5 ม.ค.61 -7 ม.ค.61
12 ม.ค.61-14 ม.ค.61
26 ม.ค.61-28 ม.ค.61
2 ก.พ.61-4 ก.พ.61
9 ก.พ.61-11 ก.พ.61
23 ก.พ.61-25 ก.พ.61
9 มี.ค.61-11 มี.ค.61
16 มี.ค.61-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 9,900
10,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา - สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย - ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 27 September 2017 15:43

MMR08 พม่า หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค61 เริ่มต้น 23,900 (8M)...
1myanmar
รหัสทัวร์: MMR08
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 - 6 พ.ย.60
23 - 27 พ.ย.60
1 - 5 ธ.ค.60
9 - 13 ธ.ค.60
21 - 25 ธ.ค.60
29 - 2 ม.ค.61
30 - 3 ม.ค.61
11 - 15 ม.ค.61
25 - 29 ม.ค.61
8 - 12 ก.พ.61
22 - 26 ก.พ.61
1 - 5 มี.ค.61
29 - 2 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 24,900
24,900
26,900
25,900
24,900
26,900
26,900
23,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 10 November 2017 09:59

MMR012 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน เดือน ต.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 10,900 (DD)....
1myanmar
รหัสทัวร์: MMR012
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 - 5 พ.ย.60
4 - 6 พ.ย.60
10 - 12 พ.ย.60
11 - 13 พ.ย.60
17 - 19 พ.ย.60
18 - 20 พ.ย.60
24 - 26 พ.ย.60
25 - 27 พ.ย.60
1 - 3 ธ.ค.60
2 - 4 ธ.ค.60
8 - 10 ธ.ค.60
9 - 11 ธ.ค.60
15 - 17 ธ.ค.60
16 - 18 ธ.ค.60
22 - 24 ธ.ค.60
23 - 25 ธ.ค.60
29 - 31 ธ.ค.60
31 - 1 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 27 October 2017 11:40

Menu Europe

 

BEREP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-กพ61 เริ่มต้น 11,900 (FD)

Angkor Wat Taprom Temple 02
รหัสทัวร์: BEREP02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 12 พ.ย.60
18 - 20 พ.ย.60
25 - 27 พ.ย.60
1 - 3 ธ.ค.60
8 - 10 ธ.ค.60
16 - 18 ธ.ค.60
22 - 24 ธ.ค.60
29 - 31 ธ.ค.60
30 ธ.ค. - 1 ม.ค.61
13 - 15 ม.ค.61
27 - 29 ม.ค.61
10 - 12 ก.พ.61
16 - 10 ก.พ.61
24 - 26 ก.พ.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
14,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
หมายเหตุ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์:
FileFile sizeDownloads
Download this file (BEREP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-กพ61 เริ่มต้น 11~.pdf) ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์:1821 Kb17

กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ –     ดอนเมือง

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

WDU01

 

 

WDU02

 

WDU03

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

5664476
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
1655
12147
13802
306257
374862

Who's Online

We have 80 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • รวมทัวร์เที่ยวงบน้อย ไม่เกิน 15,000 บาท
  Written by
  รวมโปรแกรมงบน้อยก็เที่ยวได้ #เที่ยวหลักพัน #หมื่นต้นๆมาๆๆเลือกกัน.. #Tagเพื่อน #Tagแฟน ไปเที่ยวกัน!*ราคานี้รวมทุกอย่างครบราคาโปรโมชั่นจำนวนจำกัดนะคะLine ID: @nexttripholiday (อย่าลืมเติม @ นะคะ)หรือ คลิก: http://line.me/ti/p/%40nexttripholiday -เที่ยวเกาหลี เริ่ม 7,900.-โปรแกรม >> https://goo.gl/MdDrLW -เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เริ่ม…
  Written on Friday, 06 October 2017 11:39 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 988 times
 • พยากรณ์ เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2560
  Written by
  มาแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำ ทัวร์เกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 กันซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวในกรุงโซล คือในช่วงปลายกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ส่วนเกาะอื่นๆ ของเกาหลีก็จะล่าช้าตามกันไป วันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เกาหลีแต่ละเมืองใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะมาพาเพื่อน ๆ ไปเช็คตารางช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศเกาหลี เมืองไหน โซนไหนเริ่มเปลี่ยนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ วันนี้เว็บ Nexttripholiday มีคำตอบมาให้ ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยน 2560 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 seoraksan 24 กันยายน…
  Written on Friday, 22 September 2017 15:41 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 246 times
 • พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ปี2560
  Written by
   
  Written on Friday, 22 September 2017 15:34 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 126 times
 • ข้อห้าม นำเข้า power bank เข้าสนามบินประเทศจีน
  Written by
  โลกเราตอนนี้หมุนเร็วจริงๆ ตอนนี้คงแทบไม่มีใครติดมือถือสมาร์ทโฟนกันใช่มั้ยล่ะ แล้วเจ้านี่ก็กินแบตซะจริงเชียว ปุ๊ปปั๊บแบตหมดแล้ว เลยต้องพึ่งเครื่อง Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวกันคนละก้อนสองก้อน โดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ กว่าจะลงเครื่อง กว่าจะถึงที่พักอีก แบตหมดกันพอดี แล้วถ้าหากเราจะพก Power Bank ขึ้นเครื่องจะได้มั้ย จะเป็นอันตรายหรือเปล่า เราหาคำตอบมาให้แล้ว ห้ามนำใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง การ นำแบตเตอรี่สำรองใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั้น ทั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง…
  Written on Friday, 08 September 2017 14:06 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 1837 times
 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี
  Written by
  10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี Top Hits เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว และก็ยังเป็นประเทศไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกด้วย หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีนั้นจริงๆแล้วมีมากมายหลายแห่ง ดังนั้นใครกำลังแพลนไปเที่ยวหรือกำลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนดี ลองตามมาดู 15 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเกาหลี แล้วจะต้องอยากไปเที่ยวแน่นอน   1. พระราชวังเคียงบกกุง Gyeongbokgung Palaceเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:11 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 170 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions