• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BTK001 Best Korea เกาะนามิ Everland 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (LJ,TW,TG,7C)

2 Nami Autumn
รหัสทัวร์: BTK001
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ส.ค. 60
09-13 ส.ค. 60
10-14 ส.ค. 60
11-15 ส.ค. 60
12-16 ส.ค. 60
13-17 ส.ค. 60
15-19 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – เกาะนามิ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก – EVERLAND – ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ & ไอซ์มิวเซี่ยม – ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – โซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:49

STK06 เกาหลี สวนผลไม้ AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 19,900 (LJ)

2016 09 26 152126
รหัสทัวร์: STK06
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
17,900
17,900
18,900
20,900
19,900
17,900
19,900
19,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – Cosmetic Outlet – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด - สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) - ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 17:23

CUK01 เกาหลี EASY SUMMER 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-สค.60 เริ่มต้น 12,900 (LJ)

1 One Mount Korea
รหัสทัวร์: CUK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย-CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOWPARK-เกาะนามิ-วัดวาวูจองซา-เอเวอร์แลนด์–กรุงโซล–โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)–ตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสม– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค–ศูนย์เครื่องสำอางDUTY FREE –คลองชองเกชอน–ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย-ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)+ชุดฮันบก ถ่ายภาพ3 มิติ-ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:09

STK07 เกาหลี พักสกีรีสอร์ท HILIGHT 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค-มค.61 เริ่มต้น 18,900 (LJ)

Ski Korea
รหัสทัวร์: STK07
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,900
22,900
21,900
20,900
18,900
20,900
21,900
22,900
22,900
21,900
19,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
22,900
23,900
24,900
25,900
26,900
27,900
28,900
29,900
28,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม-พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน- เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งจุใจที่-ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า ร้องเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ- น้ำมันสนแดง (RED PINE) - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังเคียงบ็อกคุง -ตลาดอินซาดง-ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน– COSMETICS OUTLET - ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง-เมนูพิเศษ !!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อั้น- ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 15:32

CUK02 เกาหลี EASY AUTUMN พักโซล 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

1 Lotte Korea
รหัสทัวร์: CUK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
03-07 ต.ค. 60
07-11 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
14,900
17,900
17,900
18,900
17,900
18,900
18,900
17,900
19,900
17,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-อินชอน–พาจูเอาท์เลท–โซลทาวเวอร์–หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก–สะพาน-น้ำพุสายรุ้งบันโพ-COSMETIC SHOP–ลอตเต้อควาเรียม–ลอตเต้ ทาวเวอร์-สวนสนุกลอตเต้เวิลด์-ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย-ทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย)+ชุดฮันบก–วัดโซเกซา–พระราชวังชางด็อกกุง–DUTY FREE–คลองชองเกชอน–ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-ช้อปปิ้งย่านฮงแด–ถ่ายภาพ3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ร้านละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 16:40

TWK01 เกาหลี ลอยฟ้า โซลสกาย ลอตเต้เวิลด์ 4 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 7,900 (ZE,7C)

3 นามิ รูปปั้นกอดกัน
รหัสทัวร์: TWK01
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 ส.ค. 60
22-25 ส.ค. 60
23-26 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
26-29 ส.ค. 60
27-30 ส.ค. 60
28-31 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
01-04 ก.ย. 60
02-05 ก.ย. 60
03-06 ก.ย. 60
04-07 ก.ย. 60
05-08 ก.ย. 60
06-09 ก.ย. 60
07-10 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
09-12 ก.ย. 60
10-13 ก.ย. 60
11-14 ก.ย. 60
12-15 ก.ย. 60
13-16 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
16-19 ก.ย. 60
17-20 ก.ย. 60
18-21 ก.ย. 60
19-22 ก.ย. 60
20-23 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
23-26 ก.ย. 60
24-27 ก.ย. 60
12-15 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
14-17 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
16-19 ต.ค. 60
17-20 ต.ค. 60
18-21 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
23-26 ต.ค. 60
24-27 ต.ค. 60
25-28 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
01-04 พ.ย. 60
02-05 พ.ย. 60
03-06 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
05-08 พ.ย. 60
06-09 พ.ย. 60
07-10 พ.ย. 60
08-11 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
12-15 พ.ย. 60
13-16 พ.ย. 60
14-17 พ.ย. 60
15-18 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
20-23 พ.ย. 60
21-24 พ.ย. 60
22-25 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
27-30 พ.ย. 60
28-31 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ ราคาโปรโมชั่น
เริ่มต้น 7,900

สุวรรณภูมิ-หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์-ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พระราชวังถ็อกซูกุง -หอคอยกรุงโซล - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 17 August 2017 17:04

CUK03 เกาหลี EASY LOVE AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

 EVERLAND 00
รหัสทัวร์: CUK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
01-05 ต.ค. 60
03-07 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
18,900
18,900
18,900
20,900
20,900
20,900
18,900
18,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-เกาะนามิ-วัดนักซันซา(ชมพระอาทิตย์ตกดิน)-สถาบันสอนทำกิมจิ–ถ่ายรูปฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–กรุงโซล-N TOWER(ไม่รวมลิฟท์)-ตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล–บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค–ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE–คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร–RED PINE–ถ่ายภาพ3 มิติ- ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 16:59

TWK02 ปูซาน นั่งกระเช้า เรือเต่า 4 วัน 2 คืน เดือน สค.-พย.60 เริ่มต้น 8,400 (ZE,7C)

3 Busan
รหัสทัวร์: TWK02
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 8,400
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 ส.ค. 60
22-25 ส.ค. 60
23-26 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
26-29 ส.ค. 60
27-30 ส.ค. 60
28-31 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
01-04 ก.ย. 60
02-05 ก.ย. 60
03-06 ก.ย. 60
04-07 ก.ย. 60
05-08 ก.ย. 60
06-09 ก.ย. 60
07-10 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
09-12 ก.ย. 60
10-13 ก.ย. 60
11-14 ก.ย. 60
12-15 ก.ย. 60
13-16 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
16-19 ก.ย. 60
17-20 ก.ย. 60
18-21 ก.ย. 60
19-22 ก.ย. 60
20-23 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
23-26 ก.ย. 60
24-27 ก.ย. 60
25-28 ก.ย. 60
26-29 ก.ย. 60
27-30 ก.ย. 60
28-31 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
01-04 ต.ค. 60
02-05 ต.ค. 60
03-06 ต.ค. 60
04-07 ต.ค. 60
05-08 ต.ค. 60
06-09 ต.ค. 60
07-10 ต.ค. 60
08-11 ต.ค. 60
09-12 ต.ค. 60
10-13 ต.ค. 60
11-14 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
14-17 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
16-19 ต.ค. 60
17-20 ต.ค. 60
18-21 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
23-26 ต.ค. 60
24-27 ต.ค. 60
25-28 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
01-04 พ.ย. 60
02-05 พ.ย. 60
03-06 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
05-08 พ.ย. 60
06-09 พ.ย. 60
07-10 พ.ย. 60
08-11 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
12-15 พ.ย. 60
13-16 พ.ย. 60
14-17 พ.ย. 60
15-18 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
20-23 พ.ย. 60
21-24 พ.ย. 60
22-25 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
27-30 พ.ย. 60
28-31 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ ราคาโปรโมชั่น
เริ่มต้น 8,400

สุวรรณภูมิ-นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน-วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตี้ฟรี - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 17 August 2017 17:53

HKS53-C01 เกาหลี WINTER SEORAKSAN SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 16,999 (LJ)

2014 03 04 160658
รหัสทัวร์: HKS53-C01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
18,999
19,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999
20,999
26,999
27,999
26,999
19,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล- ตลาดทงแดมุน - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด –ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม–โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ– สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 17:16

WDK01 เกาหลี TRENDY AUTUMN ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

3 ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE
รหัสทัวร์: WDK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) - ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE – GIMPO HYUNDAI OUTLET – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร - ASAN RAIL BIKE – ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER – LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE - COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง– ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 24 July 2017 17:24

HNKP0.1 HI เกาหลี SUMMER ชิลเวอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-กย.60 เริ่มต้น 13,900 (LJ)

3 DONGWHA MAEUNL
รหัสทัวร์: HNKP0.1
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
21-25 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
02-06 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-อินชอน-หมู่บ้านเทพนิยาย-G TOWER–CANAL WALK-เกาะนามิ-ทำกิมจิ– สวมชุดฮันบก–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ร้านคอสเมติก-คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์-ศูนย์โสม-น้ำมันสนเข็มแดง-ดิวตี้ฟรี–คลองชองเกชอน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง GRAVIN MUSEUM-ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร-วัดพงอึนซา–พลอยสีม่วง-ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 17:06

WDK02 เกาหลี TRENDY AUTUMN ปั่นเรียวไบท์ 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

111รีลไบค์
รหัสทัวร์: WDK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) - หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ – ถ้ำควางเมียง – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร - COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET  - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 24 July 2017 17:51

HNKP2 HI เกาหลี AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

2 Nami Island In Autumn
รหัสทัวร์: HNKP2
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-อินชอน-หมู่บ้านลูกกวาด–เกาะนามิ-กิมจิ+ฮันบก–เอเวอร์แลนด์-คอสเมติค- Seoul Tower-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง-พระราชวังถ๊อกซูกุง-วัดโชเกซา- ดิวตี้ฟรี–ตลาดอินซาดง–ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง-กาโรซูกิล-พลอยสีม่วง-ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 10:46

WDK04 เกาหลี AUTUMN เกาะนามิ ซอรัคซาน 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

3 วัดวัดชินฮึงซา
รหัสทัวร์: WDK04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ – TEDDY BEAR MUSEUM - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี "ฮันบก" - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Shop - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู - บลูเฮาส์ – พะราชวังชางด็อกกุง - SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง - RED PINE– ศูนย์พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM – ช็อปปิ้งย่านฮงอิค – SUPER MARKET - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 24 July 2017 18:34

HPKS53-C01 เกาหลี SEORAKSAN SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 15,999 (ZE,7C,TW)

2014 08 27 114451
รหัสทัวร์: HPKS53-C01
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
17,999
18,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
18,999
24,999
25,999
24,999
18,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน– วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล- ตลาดทงแดมุน - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม –โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 16:37

ZGKR22 เกาหลี Summer Delight 5 วัน 3 คืน เดือน กค-กย. 60 เริ่มต้น 14,900 (XJ)

1onemountsnow
รหัสทัวร์: ZGKR22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
12-16 ส.ค. 60
01-05 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก - ล่องเรือแม่น้ำฮัน - สวนสนุก LOTTE WORLD - รร.โซล - สมุนไพรออตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ต์ขาปู - รร.โซล - ONE MOUNT – น้ำมันสน – พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - SEOULTOWER - อินซาดง – A LIVE MUSEUM – อินชอน (สนามบิน)

Last Updated on Friday, 07 July 2017 14:36

HPKS53-S04 เกาหลี SUPER SURPRISE AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-พย.60 เริ่มต้น 14,888 (LJ)

3 ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
รหัสทัวร์: HPKS53-S04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,888
14,888
15,888
15,888
14,888
15,888
15,888
15,888
14,888
15,888
15,888
14,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
19,888
18,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE– HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา– ทำกิมจิ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล–โชว์FANTASTICK–ตลาดทงแดมุน - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY–ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด – เมียงดง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 17:01

ZGKR23 เกาหลี Summer Fresh 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค-ก.ย 60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

111โซลทาว
รหัสทัวร์: ZGKR23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
15-19 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
02-06 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ตามรอยซี่รี่ย์ดังที่ MBC DRAMIA – สวนสนุก EVERLAND - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – รร.ซูวอน - LOTTER TOWER (SEOUL SKY) – วัดพงอึนซา – ฮอตเกนามู - COSMETIC OUTLET - สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ – รร.โซล - น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผ่านชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด็อกกุง - พลอยอะเมทิส – N SEOUL TOWER - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:12

SLGK01 เกาหลี สวนพฤกษศาสตร์บยอกโชจี 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (LJ)

3 Byeokchoji Botanical Garden
รหัสทัวร์: SLGK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ส.ค. 60
21-25 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
02-06 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
26-30 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - อินชอน - สวนพฤกษศาสตร์บยอกโชจี - ช้อปปิ้ง Paju Premium Outlet - วัดพงอึนซา - ถนนกาโรซูกิล - Cosmetic Shop - Lotte Aquarium - เข้าชม Lotte World Tower(ไม่รวมค่าลิฟท์)หรือช้อปปิ้ง Lotte Mall - สวนสนุก Lotte World - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - โรงเรียนสอนทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังซางด๊อก - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ช้อปปิ้งฮงแด + Kakao Friend Store - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 14:20

ZGKR24 เกาหลี THREE COLOR LEAVES 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

2 Nami Autumn
รหัสทัวร์: ZGKR24
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ต.ค. 60
02-06 ต.ค. 60
03-07 ต.ค. 60
04-08 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
20,900
20,900
19,900
18,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-เกาหลีใต้–NAMI ISLAND–ปั่นเรียลไบท์–รร.ซูวอน-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก–EVERLAND-COSMETIC OUTLET-สมุนไพรโสม–N SEOUL TOWER–รร.โซล-น้ำมันสน–พระราชวังถ็อกซูกุง–ถนนถ็อกซูกุง ทลดัม-พลอยอะเมทิส–ฮอตเกนามู-TRICK EYE&ICE MUSEUM-DUTY FREE-ตลาดเมียงดง-รร.โซล-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต–สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 12:02

SMK02 เกาหลี Snow Seoul Cruise 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.60 เริ่มต้น10,900 (LJ,TW)

1พระราชวังชังดก
รหัสทัวร์: SMK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ส.ค. 60
10-14 ส.ค. 60
12-16 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
19-23 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
หมายเหตุ

โลกแห่งน้ำแข็ง&หิมะ OneMount - เกาะนามิ - บัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (โลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ – ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายและแต่งชุดฮันบก - เที่ยว 3 เกาะลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก+แม่น้ำฮัน+โชว์น้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ - เต็มอิ่ม 3 ชั่วโมงเต็มย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:10

ZGKR25 เกาหลี ROMANTIC SEORAK 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

3 ซอรัคซาน
รหัสทัวร์: ZGKR25
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ต.ค. 60
04-08 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
19,900
20,900
20,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร.โซล - โซลทาวเวอร์ – พระราชวังชางด็อกกุง – อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – EVERLAND - น้ำมันสน - COSMETIC – โสม – DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล - พลอยอะเมทิส – TRICKEYE&ICE MUSEUM - สมุนไพรฮอตเกนามู – ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – PAJU OUTLET - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 12:00

STK01 เกาหลี CHILL & SLOW LIFE IN 5 วัน 3 คืน เดือน สค.60 เริ่มต้น 14,900 (LJ)

111
รหัสทัวร์: STK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ส.ค. 60
21-25 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)- เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) –ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ !! Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) – ชมป้อมฮวาซอง - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี "ฮันบก"– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ( เล่นได้ไม่จำกัด ) - Shop Line Store - เครื่องสำอาง Cosmetic Outlet - อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก ) - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน (RED PINE)– ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – อินซาดง (Insa-Dong)v - ถนนคนเดิน – ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโชเกซา – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง - ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) - พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 30 June 2017 18:19

ZGKR26 เกาหลี AUTUMN SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)

3 เอฟเวอร์แลนด์
รหัสทัวร์: ZGKR26
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 พ.ย. 60
02-05 พ.ย. 60
03-06 พ.ย. 60
08-11 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
15-18 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
22-25 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–เกาหลีใต้-POCHEON HERB ISLAND-รร.ซูวอน-เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-EVERLAND-โสม-COSMETIC-โซลทาวเวอร์–ถนนกาโรซูกิล-HANUEL PARK-น้ำมันสน-พลอยอะเมทิส-ฮอตเกนามู-พระราชวังชางด็อกกุง–TRICK EYE&ICE MUSEUM–DUTY FREE–ตลาดเมียงดง-วัดเจิงดองซา-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต–สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 31 July 2017 15:38

STK02 เกาหลี MY AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

2015 09 16 132448
รหัสทัวร์: STK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 18,900
19,900
19,900
17,900
17,900
18,900
20,900
19,900
17,900
19,900
19,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – Cosmetic Outlet – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด - สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )- ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 16:29

ZGKR27 เกาหลี สกี LET IT SNOW 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 17,900 (XJ)

1
รหัสทัวร์: ZGKR27
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
09-12 ธ.ค. 60
10-13 ธ.ค. 60
11-14 ธ.ค. 60
12-15 ธ.ค. 60
13-16 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
15-18 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
17-20 ธ.ค. 60
18-21 ธ.ค. 60
19-22 ธ.ค. 60
20-23 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
22-25 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 21,900
21,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
26,900
27,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD - SEOUL SKY TOWER - น้ำมันสน - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - TRICK EYE & ICE MUSEUM- พระราชวังถ็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - พลอยอะเมทิส – สมุนไพรฮอตเกนามู - N SEOUL TOWER – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์
เก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 11 August 2017 10:36

STK03 เกาหลี พักโซล 3 คืน MY AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

2016 07 09 122805
รหัสทัวร์: STK03
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ต.ค. 60
03-07 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
07-11 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
20,900
20,900
19,900
18,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ - ไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยายซองวุลดง - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง(Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล - สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – สวนฮานึลพาร์ค โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี ) – เครื่องสำอางคอสเมติก – อิสระช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (ตึก DDP) – LED ROSE GARDEN - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันนก( BUKCHON HANOK) – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาหารนานาชาติ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – คลองชองเกชอน – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 16:15

ZGKR28 เกาหลี พักสกีรีสอร์ท SNOW FROST 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 19,900 (XJ)

11111111ski Resort
รหัสทัวร์: ZGKR28
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900
23,900
23,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
26,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
28,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER – รร.โซล - น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู - TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 10:51

STK04 เกาหลี ROMANTIC พักโซล 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 เริ่มต้น 15,900 (LJ)

2 Nami Island Autumn
รหัสทัวร์: STK04
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
05-09 พ.ย. 60
06-10 พ.ย. 60
07-11 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
13-17 พ.ย. 60
14-18 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
19-23 พ.ย. 60
20-24 พ.ย. 60
21-25 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
16,900
16,900
16,500
15,900
15,900
16,500
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - ไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยายซองวุลดง - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง - (Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล - สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – สวนฮานึลพาร์ค โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี ) – เครื่องสำอางคอสเมติก – อิสระช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (ตึก DDP) – LED ROSE GARDEN - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันนก( BUKCHON HANOK) – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาหารนานาชาติ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – คลองชองเกชอน – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 01 August 2017 15:48

ZGKR29 เกาหลี บินหรู พักสกีรีสอร์ท PERFECT SKI 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 22,900 (TG)

2014 08 20 111905
รหัสทัวร์: ZGKR29
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
23,900
26,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
30,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ - ซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท - ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL TOWER - รร.โซล - ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน - พระราชวังคยองบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE - GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง - รร.โซล - ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 11 August 2017 11:12

STK05 เกาหลี ROMANTIC AUTUMN 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60 เริ่มต้น 16,900 (LJ)

2016 05 18 130348
รหัสทัวร์: STK05
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ต.ค. 60
03-07 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
07-11 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
10-14 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
24-28 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
20,900
20,900
19,900
18,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ - ไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยายซองวุลดง - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง(Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล - สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – สวนฮานึลพาร์ค โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี ) – เครื่องสำอางคอสเมติก – อิสระช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (ตึก DDP) – LED ROSE GARDEN - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันนก( BUKCHON HANOK) – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์และอาหารนานาชาติ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – คลองชองเกชอน – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 12 July 2017 11:17

Subcategories

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions