• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEHKG03_CX ฮ่องกง นองปิง ดิสนีแลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 17,900 (CX)

2016 02 25 161008
รหัสทัวร์: BEHKG03_CX
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 ต.ค.60 - 22 ต.ค.60
28 ต.ค.60 - 30 ต.ค.60
04 พ.ย.60 - 06 พ.ย.60
11 พ.ย.60 - 13 พ.ย.60
18 พ.ย.60 - 20 พ.ย.60
25 พ.ย.60 - 27 พ.ย.60
02 ธ.ค.60 - 04 ธ.ค.60
03 ธ.ค.60 - 05 ธ.ค.60
08 ธ.ค.60 - 10 ธ.ค.60
09 ธ.ค.60 - 11 ธ.ค.60
16 ธ.ค.60 - 18 ธ.ค.60
29 ธ.ค.60 - 31 ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
19,900
19,900
19,900
17,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 September 2017 09:29

WLH05MIX ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน พย.-มค61 ราคา 8,888 (HX)

3 Avenue Of Star
รหัสทัวร์: WLH05MIX
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 – 11 พ.ย.
22 – 25 พ.ย.
3 – 6 ม.ค. 61
4 – 7 ม.ค. 61
5 – 7 ม.ค. 61
6 – 8 ม.ค. 61
10 – 13 ม.ค. 61
13 – 15 ม.ค. 61
26 – 28 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง360+พระใหญ่เกาะลันเตา – อ่าวรีพลัสเบย์ – เซิ่นเจิ้น –   ช้อปปิ้งห้างหล่อวู  จำลองเมืองฮอลแลนด์ –  ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ –    โชว์น้ำพุเต้นระบำ  เซินเจิ้น –ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม (ยืมเงิน ฮงฮำ) – หวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 16 October 2017 14:53

CUH03 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ EASY 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 10,900 (FD)

511
รหัสทัวร์: CUH03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 09 ต.ค. 60
14 - 16 ต.ค. 60
20 - 22 ต.ค. 60
27 - 29 ต.ค. 60
04 – 06 พ.ย. 60
11 – 13 พ.ย. 60
18 - 20 พ.ย. 60
25 – 27 พ.ย. 60
02 – 04 ธ.ค. 60
08 – 10 ธ.ค. 60
15 – 17 ธ.ค. 60
16 - 18 ธ.ค. 60
23 – 25 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
14,900
12,900
11,900
11,900
11,900
10,900
13,900
14,900
11,900
11,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า– โบสถ์เซ็นต์ปอล– เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน– ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า– จูไห่ จูไห่–ถนนคู่รัก– จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ– ร้านผ้าไหมจีน– วัดผุ่ถ่อ– ช้องปิ้งกงเป๋ย– พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน– พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง จูไห่ – ฮ่องกง – หาดรีพัลเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านยาจีน – วัดเชกงหมิว – ช็อปปิ้งจิมซาจุ๋ย – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 11:48

WSHC6 ฮ่องกง 4 เมือง Finver 4 วัน 3 คืน เดือน กย-มค61 เริ่มต้น 12,999 (RJ)

3 Che Kung Temple
รหัสทัวร์: WSHC6
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-22 ต.ค /11-14, 18-21 พ.ย. 60
21-24 ต.ค. 60
2-5, 28-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,999
16,999
15,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:43

BEHKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านนํ้า 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 8,999 (KQ)

3 Mangrove Groove
รหัสทัวร์: BEHKG001
สายการบิน: KQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-21 ต.ค. 60
26-28 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 8,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก--ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 16:36

WSHC6 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ธค.60 เริ่มต้น 11,999 (RJ)

3
รหัสทัวร์: WSHC6
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 ก.ย. 60
19-22 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
11-14 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
02-05 ธ.ค. 60
28-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,999
13,999
16,999
13,999
13,999
15,999
15,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง-จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 08 September 2017 10:31

BEHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 15,900 (CX)

Hongkong Disneyland02
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-22 ต.ค.60
28-30 ต.ค.60
04 - 06 พ.ย.60
11-13 พ.ย.60
18 - 20 พ.ย.60
25-27 พ.ย.60
02 - 04 ธ.ค.60
03 - 05 ธ.ค.60
08 - 10 ธ.ค.60
09 - 11 ธ.ค.60
16 - 18 ธ.ค.60
29 - 31 ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
17,900
17,900
17,900
17,900
15,900
20,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market  วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 10:53

WSHC8 ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น Summer 3 วัน 2 คืน เดือน กย-กพ61 เริ่มต้น 11,999(CX)

S  9642034
รหัสทัวร์: WSHC8
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-25 ก.ย. / 3-5,11-13 พ.ย 6-8,26-28 ม.ค.60/ 3-5 ก.พ. 61
30 ก.ย.-2 ต.ค.14-16, 27-29,28-30 ต.ค.16-18, 23-25 ธ.ค. 60
1-3, 2-4 ธ.ค. 60
21-23 ต.ค. / 9-11 ธ.ค. 60
29-31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: -
11,999
-
12,999
15,999
16,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ  ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 16:30

BEHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-พย.60 เริ่มต้น 15,900 (RJ)

3 Replusbay
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ต.ค. 60
19-21 ต.ค. 60
16-18 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 10:53

WSHH3 ฮ่องกง ช็อปปิ้ง เกาะลันเตา CHIC.. 3 วัน 2 คืน เดือน กย-มีค61 เริ่มต้น 14,444 (HX)

3 Hong Kong Ngong Ping
รหัสทัวร์: WSHH3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,444
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13, 18-20, 25-27พ.ย. 60
6-8, 20-22 ม.ค. 61
14-16 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
21-23 ต.ค.
2-4, 9-11, 28-30 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค.60,3-5,10-12 ก.พ.
3-5,17-19 มี.ค. 61
30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,444
14,444
16,666
18,888
19,999
19,999
15,555
15,555
24,444
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง-เลดี้ย์มาร์เก็ต ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิดตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 14:23

BEHKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-พย.60 เริ่มต้น 17,900 (RJ)

3 ฮ่องกงดิสนี่ย์
รหัสทัวร์: BEHKG03
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ต.ค. 60
19-21 ต.ค. 60
16-18 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 18,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-A Symphony of Lights-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 10:54

WSHM1 ฮ่องกง ลันตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน ZAPP 3 วัน 2 คืน เดือน กย-ธค60 เร่มต้น 23,999 (CX)

3 Hong Kong Ngong Ping
รหัสทัวร์: WSHM1
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-20 พ.ย. 60
14-16, 28-30 ต.ค. / 16-18 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,999
24,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights ฮ่องกง-มาเก๊า-วิหารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 10:54

BEHKG08 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน ก.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 14,900 (EK)

3 รีเบย์ ฮ่องกง
รหัสทัวร์: BEHKG08
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-07 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
19-21 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:38

WSHM4 ฮ่องกง ลันตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน SUPER2 4 วัน 3 คืน เดือน ตค-ธค60 23,999 (RJ)

3 Mangrove Groove
รหัสทัวร์: WSHM4
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 พ.ย.16-19 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-Victoria-Repulsebay-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-พระใหญ่ นองปิง 360-City gate ฮ่องกง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-มาเก๊า-THE VENETIAN มาเก๊า-วิหารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดอาม่า-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 16 October 2017 11:12

BEHKG09 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60. เริ่มต้น 11,900 (EK)

511
รหัสทัวร์: BEHKG09
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 04 พ.ย. 60
11 - 13 พ.ย. 60
16 - 18 พ.ย. 60
18 - 20 พ.ย. 60
30 - 02 ธ.ค. 60
07 - 09 ธ.ค. 60
16 - 18 ธ.ค. 60
21 - 23 ธ.ค. 60
28 - 30 ธ.ค. 60
06 - 08 ม.ค. 61
13 - 15 ม.ค. 61
20 - 22 ม.ค. 61
27 - 29 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,900
12,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 16:30

ZGHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.60 - พค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1THE PARISIAN MACAO
รหัสทัวร์: ZGHKG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-16 ตุลาคม 2560
28-30 ตุลาคม 2560
03-05 พฤศจิกายน 2560
11-13 พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560
03-05 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 14:38

CTHK1 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น เดือน 4 วัน 2 คืน ก.ย-ธค.60. เริ่มต้น 9,999.(HX)

3 วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
รหัสทัวร์: CTHK1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ตุลาคม 2560
12-15 ตุลาคม 2560
14-17 ตุลาคม 2560
18-21 ตุลาคม 2560
22-25 ตุลาคม 2560
24-27 ตุลาคม 2560
25-28 ตุลาคม 2560
26-29 ตุลาคม 2560
27-30 ตุลาคม 2560
28-31 ตุลาคม 2560
29 ตุลาคม-1พฤศจิกายน2560
1-4 พฤศจิกายน 2560
2-5 พฤศจิกายน 2560
3-6 พฤศจิกายน 2560
5-8 พฤศจิกายน 2560
8-11 พฤศจิกายน 2560
9-12 พฤศจิกายน 2560
10-13 พฤศจิกายน 2560
12-15 พฤศจิกายน 2560
15-18 พฤศจิกายน 2560
16-19 พฤศจิกายน 2560
17-20 พฤศจิกายน 2560
19-22 พฤศจิกายน 2560
22-25 พฤศจิกายน 2560
23-26 พฤศจิกายน 2560
24-27 พฤศจิกายน 2560
26-29 พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
30 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม
4-7 ธันวาคม 2560
5-8 ธันวาคม 2560
6-9 ธันวาคม 2560
7-10 ธันวาคม 2560
11-14 ธันวาคม 2560
13-16 ธันวาคม 2560
14-17 ธันวาคม 2560
15-18 ธันวาคม 2560
16-19 ธันวาคม 2560
21-24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ- ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน  ฮ่องกง – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 13:03

ZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเเทรม 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-ตค.60 เริ่มต้น 17,900 (CX)

3 ฮ่องกงดิสนีย์land
รหัสทัวร์: ZGHKG08
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-08 ต.ค. 60
07-09 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
19,900
19,900
21,900
21,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet-A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรียพีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:37

CTHK3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน ก.ย.-ธ.ค.60. เริ่มต้น 9,999.(HX)

3 Big Buddha
รหัสทัวร์: CTHK3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-4 พฤศจิกายน 2560
2-5 พฤศจิกายน 2560
3-6 พฤศจิกายน 2560
5-8 พฤศจิกายน 2560
8-11 พฤศจิกายน 2560
9-12 พฤศจิกายน 2560
10-13 พฤศจิกายน 2560
12-15 พฤศจิกายน 2560
15-18 พฤศจิกายน 2560
16-19 พฤศจิกายน 2560
17-20 พฤศจิกายน 2560
19-22 พฤศจิกายน 2560
22-25 พฤศจิกายน 2560
23-26 พฤศจิกายน 2560
24-27 พฤศจิกายน 2560
26-29 พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
30 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม
4-7 ธันวาคม 2560
5-8 ธันวาคม 2560
6-9 ธันวาคม 2560
7-10 ธันวาคม 2560
11-14 ธันวาคม 2560
13-16 ธันวาคม 2560
14-17 ธันวาคม 2560
15-18 ธันวาคม 2560
16-19 ธันวาคม 2560
21-24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่  จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 12:54

ZGHKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ปีใหม่ 61 เริ่มต้น 16,900 (EK)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: ZGHKG11
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-08 ตุลาคม 2560
07-09 ตุลาคม 2560
13-15 ตุลาคม 2560
14-16 ตุลาคม 2560
20-22 ตุลาคม 2560
21-23 ตุลาคม 2560
22-24 ตุลาคม 2560
28-30 ตุลาคม 2560
03 – 05 พฤศจิกายน 2560
04 – 06 พฤศจิกายน 2560
10 - 12 พฤศจิกายน 2560
11 - 13 พฤศจิกายน 2560
17 - 19 พฤศจิกายน 2560
18 - 20 พฤศจิกายน 2560
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
25 - 27 พฤศจิกายน 2560
01 – 03 ธันวาคม 2560
08 - 10 ธันวาคม 2560
10 - 12 ธันวาคม 2560
11 - 13 ธันวาคม 2560
22 - 24 ธันวาคม 2560
23 - 25 ธันวาคม 2560
29 - 31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
18,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
16,900
20,900
21,900
23,900 25,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights - เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET – ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 13:57

CTHK5A ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60. เริ่มต้น 7,999.(HX)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: CTHK5A
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 7,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-14 ตุลาคม 2560
12-15 ตุลาคม 2560
14-17 ตุลาคม 2560
18-21 ตุลาคม 2560
22-25 ตุลาคม 2560
24-27 ตุลาคม 2560
25-28 ตุลาคม 2560
26-29 ตุลาคม 2560
27-30 ตุลาคม 2560
28-31 ตุลาคม 2560
29 ตุลาคม-1พฤศจิกายน2560
1-4 พฤศจิกายน 2560
2-5 พฤศจิกายน 2560
3-6 พฤศจิกายน 2560
5-8 พฤศจิกายน 2560
8-11 พฤศจิกายน 2560
9-12 พฤศจิกายน 2560
10-13 พฤศจิกายน 2560
12-15 พฤศจิกายน 2560
15-18 พฤศจิกายน 2560
16-19 พฤศจิกายน 2560
17-20 พฤศจิกายน 2560
19-22 พฤศจิกายน 2560
22-25 พฤศจิกายน 2560
23-26 พฤศจิกายน 2560
24-27 พฤศจิกายน 2560
26-29 พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
30 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม
4-7 ธันวาคม 2560
5-8 ธันวาคม 2560
6-9 ธันวาคม 2560
7-10 ธันวาคม 2560
11-14 ธันวาคม 2560
13-16 ธันวาคม 2560
14-17 ธันวาคม 2560
15-18 ธันวาคม 2560
16-19 ธันวาคม 2560
21-24 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 8,999
8,999
9,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999 7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
7,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง   ที่เที่ยวแห่งใหม่  สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน  - OCT  โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 11:53

ZGHKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน สค.-มีค.61 เริ่มต้น 17,999 (HX)

3 Senado Square
รหัสทัวร์: ZGHKG12
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-23 ต.ค. 60
11-13 พ.ย. 60
18-20 พ.ย. 60
25-27 พ.ย. 60
09-11 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
29-31 ธ.ค. 60
13-15 ม.ค. 61
19-21 ม.ค. 61
20-22 ม.ค. 61
26-28 ม.ค. 61
27-29 ม.ค. 61
03-05 ก.พ. 61
10-12 ก.พ. 61
23-25 ก.พ. 61
03-05 มี.ค. 61
10-12 มี.ค. 61
17-19 มี.ค. 61
23-25 มี.ค. 61
24-26 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,999
17,999
17,999
17,999
19,999
17,999
19,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:16

CTP7 ฮ่องกง เซินเจิ้น รีพัลส์เบย์ Go Pro 4 วัน 2 คืน เดือน พ.ย.60. ราคา 6,969.(HX)

3 Avenue Of Star
รหัสทัวร์: CTP7
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 6,969
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-4 พฤศจิกายน 2560
8-11 พฤศจิกายน 2560
15-18 พฤศจิกายน 2560
22-25 พฤศจิกายน 2560
29 พ.ย. –2ธ.ค. 2560
ราคาทัวร์: 6,969
6,969
6,969
6,969
6,969
หมายเหตุ

กรุงเทพ  – ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช  – วัดกวนอู - ป้อมปืนใหญ่โบราณ – ศาลเจ้าพ่อเสือ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ ภูเขาดอกบัว อนุสรณ์เติ้งเสี่ยวผิง - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน  เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ -วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 11:31

ZGHKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 13,999 (CX)

3 Parisian Macao Night
รหัสทัวร์: ZGHKG15
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-08 ตุลาคม 2560
19-22 ตุลาคม 2560
26-29 ตุลาคม 2560
28-31 ตุลาคม 2560
02 - 05 พฤศจิกายน 2560
09 - 12 พฤศจิกายน 2560
16 - 19 พฤศจิกายน 2560
23 – 26 พฤศจิกายน 2560
25 - 28 พฤศจิกายน 2560
01 - 04 ธันวาคม 2560
09 - 12 ธันวาคม 2560
14 - 17 ธันวาคม 2560
16 - 19 ธันวาคม 2560
21 - 24 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
02 – 05 มกราคม 2561
06 – 09 มกราคม 2561
12 – 15 มกราคม 2561
13 – 16 มกราคม 2561 **Bus 1**
13 – 16 มกราคม 2561**Bus 2**
20 – 23 มกราคม 2561**Bus 1**
20 – 23 มกราคม 2561**Bus 2**
27 – 30 มกราคม 2561**Bus 1**
27 – 30 มกราคม 2561**Bus2**
01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มีนาคม 2561 **Bus 1**
08 – 11 มีนาคม 2561 **Bus 2**
10 - 13 มีนาคม 2561 **Bus 1**
10 - 13 มีนาคม 2561 **Bus 2**
16 - 19 มีนาคม 2561
15 - 18 มีนาคม 2561
17 - 20 มีนาคม 2561
22 - 25 มีนาคม 2561
24 - 27 มีนาคม 2561 **Bus 1**
24 - 27 มีนาคม 2561 **Bus 2**
ราคาทัวร์: 15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
21,999
21,999
21,999
21,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:39

CUH05 ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด LUCKY 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค.-ต.ค.60 ราคา 22,900 (CX)

3 Symphony Of Lights
รหัสทัวร์: CUH05
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-15 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – REPULSE BAY – วัดหมันโหมว – Victoria Paek – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – โอเชี่ยนเทอร์มินอล - วัดเจ้าแม่กวนอิม – โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี – ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาเก็ต- Symphony of Lights - วัดหยวนหยวน – วัดทินหัว – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – วัดโป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 08 September 2017 11:25

ZGHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า The Parician 4 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 9,999 (EK)

1THE PARISIAN MACAO
รหัสทัวร์: ZGHKG21
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ตุลาคม 2560
11 – 14 ตุลาคม 2560
18 – 21 ตุลาคม 2560
25 - 28 ตุลาคม 2560
01 – 04 พฤศจิกายน 2560
08 – 11 พฤศจิกายน 2560
15 – 18 พฤศจิกายน 2560
22 - 25 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์: 9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:28

HKG01 ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ 3 วัน 2 คืน เดือน ส.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,900 (CX)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: HKG01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-09 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
22-24 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
04-06 พ.ย. 60
11-13 พ.ย. 60
18-20 พ.ย. 60
25-27 พ.ย. 60
02-04 ธ.ค. 60
03-05 ธ.ค. 60
08-10 ธ.ค. 60
16-18 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
13,900
13,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
13,900
13,900
11,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-เซินเจิ้น-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:40

ZGHKG22 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า The Parician 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ตค. 60 เริ่มต้น 9,999 (CX)

3 Hongkong City
รหัสทัวร์: ZGHKG22
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:39

HKTG02 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.60 เริ่มต้น 12,900.- (RJ)

3 Peak Tram
รหัสทัวร์: HKTG02
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-22 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – โรงแรม - อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง - วิคตอเรียพีค (พีคแทรม) - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - บัวหิมะ - หยก - ผ้าไหม - สวนหยวนหมิง + โชว์ - ตลาดไต้ดินกงเป่ย - จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมทองคำ – โบสถ์เซนปอล – เดอะเวเนเชี่ยน – สนามบินฮ่องกง

Last Updated on Friday, 08 September 2017 09:59

ZGHKG23 ฮ่องกง ดิสนีย์ 4เมือง 4วัน 3คืน เดือน กค.-ตค.60 เริ่มต้น 14,999 (CX)

3 Hong Kong Disneyland
รหัสทัวร์: ZGHKG23
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
18,999
18,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์– เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา – ตลาดกงเป่ย - ถนนคู่รัก The Lover's Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน -หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:40

HKTG04 ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน พ.ค.-ต.ค.60 ราคา 14,900 (CX)

3 ฮ่องกงdisneyแลนด์
รหัสทัวร์: HKTG04
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-30 ต.ค. 60
31 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โรงแรม – อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง - วิคตอเรียพีค (รถรางพีคแทรม) – อ่าวรีพลัสเบย์ – วัดแชกง – จิวเวอรี่ – ชมไฟ (หากเวลาพอ) - อิสระช้อปปิ้ง 1วัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) - กระเช้านองปิง – พระใหญ่ เกาะลันเตา – Citygate Outlet – สนามบิน

Last Updated on Friday, 08 September 2017 09:59

ZGHKG25 ฮ่องกง SUMMER SALE 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-ตค.60 เริ่มต้น 12,999 (CX)

3 พระใหญ่นองปิง
รหัสทัวร์: ZGHKG25
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-16 ต.ค. 60
28-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – พระใหญ่วัดโปว่หลิน – CITYGATE OUTLET - ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:40

SHHXHKG3 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน เดือน พย.-มีค61 เริ่มต้น 9,799 (HX)

Hongkong Disneyland02
รหัสทัวร์: SHHXHKG3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,799
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-12 พฤศจิกายน2560
24-26 พฤศจิกายน2560
15-17 ธันวาคม 2560
29-31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. - 01 ม.ค 2561
05-07 มกราคม 2561
12-14 มกราคม 2561
19-21 มกราคม 2561
26-28 มกราคม 2561
02-04 กุมภาพันธ์ 2561
02-04 มีนาคม 2561
09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,799
9,799
10,799
15,799
15,799
10,799
10,799
10,799
10,799
10,799
10,799
10,799
10,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)
เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลินสวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวนร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่-ฮ่องกงกรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 27 September 2017 20:46

ZGHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-มีค.61 เริ่มต้น 13,999 (HX)

1111111111
รหัสทัวร์: ZGHKG26
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-12 พ.ย. 60
10-13 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-27 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
15-18 ธ.ค. 60
12-15 ม.ค. 61
18-21 ม.ค. 61
19-22 ม.ค. 61
26-29 ม.ค. 61
01-04 ก.พ. 61
02-05 ก.พ. 61
09-12 ก.พ. 61
16-19 ก.พ. 61
02-05 มี.ค. 61
08-11 มี.ค. 61
09-12 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
30 มี.ค.- 2 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:41

SHNXMFM5 มาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3 วัน 2 คืน เดือน กย-ธค60 เริ่มต้น 7,799 (NX)

511
รหัสทัวร์: SHNXMFM5
สายการบิน: NX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 7,799
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-20 ตุลาคม 2560
02-04 พ.ย. 2560
09-11 พ.ย. 2560
18-20 พ.ย. 2560
23-25 พ.ย. 2560
30 พ.ย.-02 ธ.ค. 2560
07-09 ธันวาคม2560
14-16 ธันวาคม2560
16-18 ธันวาคม2560
ราคาทัวร์: 7,799
7,799
7,799
7,799
7,799
7,799
8,799
8,799
8,799
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ-มาเก๊า(NX885 :11.35-15.25)-จูไห่ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ผ่านชมถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่ถอ-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-โชว์น้ำพุ - เต้นระบำ จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-นั่งกระเช้าสู่ ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS ร้านขนมพื้นเมือง-โบสถ์เซนต์พอล-ผ่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-THE VENETIAN-THE PARISIAN-มาเก๊ากรุงเทพ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:42

GOHX003 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-ตค.60 เริ่มต้น 14,900 (HX)

3
รหัสทัวร์: GOHX003
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-22 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-Symphony of Lights-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ -จูไห่-ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-อิสระตามอัธยาศัย- Symphony of Lights-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน ซิตี้เก็ทเอาท์เล็ท-สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:41

SLGH02 ฮ่องกง 2017 จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 10,900 (EK)

3 Zhuhai Fisher Girl
รหัสทัวร์: SLGH02
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-15 ต.ค. 60
14-16 ต.ค. 60
22-24 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 11,900
10,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-จูไห่-ฟิชเชอร์เกิร์ล-ถนนคู่รัก-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งLoWu-โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-รีพัลส์เบย์-วิคตอเรียพีค-ช้อปปิ้งนาธาน-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:42

ZGHKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เดือน พย.60-พค.61 เริ่มต้น 12,999 (FD)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
11-14 ม.ค. 61
25-28 ม.ค. 61
01-04 ก.พ. 61
03-06 มี.ค. 61
08-11 มี.ค. 61
10-13 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
17-20 มี.ค. 61
22-25 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
24-27 มี.ค. 61
31 มี.ค.- 3 เม.ย. 61
19-22 เม.ย. 61
20-23 เม.ย. 61
21-24 เม.ย. 61
28 เม.ย.- 1 พ.ค. 61
03-06 พ.ค. 61
10-13 พ.ค. 61
11-14 พ.ค. 61
12-15 พ.ค. 61
17-20 พ.ค. 61
18-21 พ.ค. 61
19-22 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
19,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล –เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover's Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่"จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 14:57

SLGH03 ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด นั่งกระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 15,888 (EK)

3 Hung Hom
รหัสทัวร์: SLGH03
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-08 ต.ค. 60
07-09 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - Symphony of Lights - วัดหวังต้าเซียน - วัดคุนยัม - วัดนางชี - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - วัดหยวนหยวน - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - อิสระช้อปปิ้งCITYGATE - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:42

ZGHKG03 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 3 คืน เดือน ธค. - กพ.61 เริ่มต้น 14,999 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG03
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 19,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:22

SLGK04 ฮ่องกง เฮง ตลอดปี 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-ธค60 เริ่มต้น 15,888 (EK)

11
รหัสทัวร์: SLGK04
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 -12 พ.ย. 60
17 -19 พ.ย. 60
24 -26 พ.ย. 60
07 -09 ธ.ค. 60
14 -16 ธ.ค. 60
15 -17 ธ.ค. 60
28 -30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ชิมชา - ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้ - เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 11:05

ZGHKG04 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน วันที่ 30 ธค.-2มค.61 ราคา 17,900 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG04
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 – 02 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:25

WLH02 ฮ่องกง มาเก๊า นอนฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ย. 60 ราคา 12,345 (CX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: WLH02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,345
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 5 พ.ย.
10 – 12 พ.ย.
11 – 13 พ.ย.
17 – 19 พ.ย.
20 – 22 พ.ย.
ราคาทัวร์: 12,345
12,345
12,345
12,345
12,345
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –หมู่บ้านชาวประมง + อาหารทะเลลียุหมูน – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์พอล – เซนาโด้สแควร์ – หอไอเฟล @ Parisian – ยิ่งใหญ่คาสิโน The Venetian – ฮ่องกง ฮ่องกง – อ่าวรีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:01

ZGHKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4 วัน 2 คืน วันที่ 31 ธค. - 3 มค.61 ราคา 24,900 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG05
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 24,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล –เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover's Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่"จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:20

WLH03 ฮ่องกง นอนปิงDisney 3 วัน 2 คืน เดือน พย60 ราคา 13,900 (CX) (2)

S  11813234
รหัสทัวร์: WLH03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 13 พ.ย.
17 – 19 พ.ย.
20 – 22 พ.ย.
26 – 28 พ.ย.
ราคาทัวร์: 13.999
13.999
13.999
13.999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต ฮ่องกง –สวนสนุกดิสนี่แลนด์ (เต็มวัน) ฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว –กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 29 September 2017 10:34

ZGHKG07 ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน พย.60 เริ่มต้น 12,999 (EK)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG07
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 – 31 ตุลาคม 2560
05 – 07 พฤศจิกายน 2560
12 - 14 พฤศจิกายน 2560
19 - 21 พฤศจิกายน 2560
26 - 28 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา –   พระใหญ่วัดโปว่หลิน – CITYGATE OUTLET ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 13:54

WLH04 ฮ่องกง ONLY ล้วนๆ 3 วัน 2 คืน เดือน ตุลาคา เริ่มต่น 9,999 (EK)

3 Repulse Bay Beach
รหัสทัวร์: WLH04
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 6 ตุลาคม 2560
5 – 7 ตุลาคม 2560
19-21 ตุลาคม 60
26-28 ตุลาคม 60
28-30 ตุลาคม 60
ราคาทัวร์: 9,999.-
9,999.-
9,999.-
9,999.-
10,999.-
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ– ฮ่องกง –ชมโชว์ The Symphony Of Lights–ช้อปปิ้ง Ladies Market ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ –  ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ง เจ้าแม่กวนอิม (ยืมเงิน Hung Hom) – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งห้าง City   Gate Outlet- สนามบินฮ่องกง     OPTION : กระเช้านองปิง + พระใหญ่เกาะลันเตา

Last Updated on Friday, 29 September 2017 13:59

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions