• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEHKG09 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค-เม.ย.60. เริ่มต้น 11,900 (EK)

3 Replusbay
รหัสทัวร์: BEHKG09
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 มี.ค. 61-05 มี.ค. 61
04 มี.ค. 61-06 มี.ค. 61
08 มี.ค. 61-10 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61-13 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61
07 เม.ย. 61-09 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61-21 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61-24 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
11,900
12,900
16,900
16,900
16,900
12,900
11,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star อิสระช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 16:55

HKTG16 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน นอนฮ่องกง 2 คืน 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.61.เริ่มต้น 12,888. (FD)

Hongkong Disneyland02
รหัสทัวร์: HKTG16
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 07 มีนาคม 2561
06 – 08 มีนาคม 2561
07 – 09 มีนาคม 2561
12 – 14 มีนาคม 2561
13 – 15 มีนาคม 2561
14 – 16 มีนาคม 2561
19 – 21 มีนาคม 2561
20 – 22 มีนาคม 2561
21 – 23 มีนาคม 2561
26 – 28 มีนาคม 2561
27 – 29 มีนาคม 2561
28 – 30 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
12,888.-
12,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
หมายเหตุ

ดอนเมือง-สนามบินมาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมทองคำริมทะเล-หอไอเฟลมาเก๊า
ทัวร์เสริมพิเศษ! เลือกซื้อเพิ่มได้ตามใจคุณ
วัดแชกง หรือ วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน
สนามบินมาเก๊า-ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 11:30

ZGHKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน เดือน มค-เมย.61 เริ่มต้น 16,900 (EK)

3 ฮ่องกงdisneyแลนด์
รหัสทัวร์: ZGHKG11
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-04 กุมภาพันธ์ 2561
03-05 กุมภาพันธ์ 2561
09-11 กุมภาพันธ์ 2561
16-18 กุมภาพันธ์ 2561
17-19 กุมภาพันธ์ 2561
09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
06-08 เมษายน 2561
13-15 เมษายน 2561
14-16 เมษายน 2561
15-17 เมษายน 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
21,900
19,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
25,900
25,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ -
-
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 16:54

SHHXHKG3 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน เดือน พย.-มีค61 เริ่มต้น 9,799 (HX)

Hongkong Disneyland02
รหัสทัวร์: SHHXHKG3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,799
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-04 กุมภาพันธ์ 2561
02-04 มีนาคม 2561
09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 10,799
10,799
10,799
10,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)
เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลินสวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวนร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่-ฮ่องกงกรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:16

BEHKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-พ.ค. 61 เริ่มต้น 9,999 (RJ)

3 กระเช้า360
รหัสทัวร์: BEHKG001
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 ก.พ. 61-03 ก.พ. 61
08 ก.พ. 61-10 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61-17 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61-24 ก.พ. 61
01 มี.ค. 61-03 มี.ค. 61
08 มี.ค. 61-10 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61-17 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61-31 มี.ค. 61
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
10,999
11,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:05

STH01 ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ สงกรานต์ วันที่ 13-15 เม.ย. 61 ราคา 26,900 (CX)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: STH01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 15 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 26,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่ลันเตา + กระเช้า NONGPING 360 องศา อิสระช็อปปิ้งซิตี้เกสเอ้าส์เล็ต - A Symphony of Lights
ฮ่องกง – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ เต็มวัน (รวมค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)
ฮ่องกง – อ่าวรีพลัสเบย์ – วิคทอเรียพีค (ขาไปนั่งรถไฟพีคแทรม - ขาลงนั่งรถโค้ช) - วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง ย่านซิมซาจุ๋ย ถนนนาธาน - สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:17

BEHKG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61.เริ่มต้น 11900.(CX)

3 Replusbay
รหัสทัวร์: BEHKG01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 05 ก.พ.61
09 – 11 ก.พ.61
23 – 25 ก.พ.61
03 – 05 มี.ค.61
10 – 12 มี.ค.61
17 – 19 มี.ค.61
24 – 26 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น
เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:13

WSHH3 ฮ่องกง ช็อปปิ้ง เกาะลันเตา CHIC.. 3 วัน 2 คืน เดือน กย-มีค61 เริ่มต้น 14,444 (HX)

3 Hong Kong Ngong Ping
รหัสทัวร์: WSHH3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,444
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-5,10-12 ก.พ.
3-5,17-19 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,555
15,555
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง-เลดี้ย์มาร์เก็ต ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิดตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:10

BEHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 15,900 (RJ)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 ก.พ. 61-03 ก.พ. 61
08 ก.พ. 61-10 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61-17 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61-17 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61-31 มี.ค. 61
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61-01 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
17,900
15,900
15,900
15,900
16,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:14

ZGHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.60 - พค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1THE PARISIAN MACAO
รหัสทัวร์: ZGHKG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:35

BEHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.61. เริ่มต้น 15,900 (CX)

3 Mangrove Groove โชว์
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 มี.ค.61-05 มี.ค.61
10 มี.ค.61-12 มี.ค.61
17 มี.ค.61-19 มี.ค.61
22 มี.ค.61-24 มี.ค.61
23 มี.ค.61-26 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 16,900
15,900
15,900
16,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 21 December 2017 11:11

ZGHKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 17,900 (HX)

3 Big Buddha
รหัสทัวร์: ZGHKG05
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 10 มีนาคม 2561
14 - 17 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:21

BEHKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.61. เริ่มต้น 17,900 (RJ)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: BEHKG03
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 ก.พ.61-04 ก.พ.61
03 มี.ค.61-05 มี.ค.61
10 มี.ค.61-12 มี.ค.61
17 มี.ค.61-19 มี.ค.61
22 มี.ค.61-24 มี.ค.61
24 มี.ค.61-26 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
17,900
17,900
18,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน
จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 21 December 2017 11:15

ZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พย.-เมย60 เริ่มต้น 17,900 (CX)

3 Disney Ironman
รหัสทัวร์: ZGHKG08
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 04 มีนาคม 2561 B1
02 – 04 มีนาคม 2561 B2
03 – 05 มีนาคม 2561
09 - 11 มีนาคม 2561 B1
09 - 11 มีนาคม 2561 B2
10 - 12 มีนาคม 2561
11 - 13 มีนาคม 2561
16 - 18 มีนาคม 2561
17 - 19 มีนาคม 2561
23 - 25 มีนาคม 2561 B1
23 - 25 มีนาคม 2561 B2
25 - 27 มีนาคม 2561
13 – 15 เมษายน 2561
14 – 16 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
19,900
19,900
19,900
19,900
17,900
26,900
26,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:06

CTP1 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 11,999 (HX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 กุมภาพันธ์ 2561
15-18 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2561
1-4 มีนาคม 2561
7-10 มีนาคม 2561
8-11 มีนาคม 2561
11-14 มีนาคม 2561
14-17 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
18-21 มีนาคม 2561
21-24 มีนาคม 2561
22-25 มีนาคม 2561
25-28 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:37

ZGHKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน สค.-มีค.61 เริ่มต้น 17,999 (HX)

3 Senado Square
รหัสทัวร์: ZGHKG12
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 ก.พ. 61
10-12 ก.พ. 61
23-25 ก.พ. 61
03-05 มี.ค. 61
10-12 มี.ค. 61
17-19 มี.ค. 61
23-25 มี.ค. 61
24-26 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 14:35

CTP1 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,999 (HX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 เมษายน 2561
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
22-25 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
6-9 พฤษภาคม 2561
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
31พค. –3มิ.ย.2561
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
8-11 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 17:43

ZGHKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน เดือน กย.-มีค.61เริ่มต้น 13,999 (CX)

3 Parisian Macao Night
รหัสทัวร์: ZGHKG15
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มีนาคม 2561 **Bus 1**
08 – 11 มีนาคม 2561 **Bus 2**
10 - 13 มีนาคม 2561 **Bus 1**
10 - 13 มีนาคม 2561 **Bus 2**
16 - 19 มีนาคม 2561
15 - 18 มีนาคม 2561
17 - 20 มีนาคม 2561
22 - 25 มีนาคม 2561
24 - 27 มีนาคม 2561 **Bus 1**
24 - 27 มีนาคม 2561 **Bus 2**
ราคาทัวร์: 14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:07

CTP1 ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 360 4 วัน 2 คืน วันที่ 8-11มี.ค.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3 Ngong Ping 360
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 มีนาคม 2561
13-16 มีนาคม 2561
19-21 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
10,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 20:27

ZGHKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ม.ค.-เม.ย.61.เริ่มต้น 14,999 (EK)

3 Disney Ironman
รหัสทัวร์: ZGHKG16
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 04 มีนาคม 2561
03 - 05 มีนาคม 2561
04 - 06 มีนาคม 2561
10 - 12 มีนาคม 2561
11 - 13 มีนาคม 2561
12 - 14 มีนาคม 2561
17 - 19 มีนาคม 2561
18 - 20 มีนาคม 2561
26 - 28 มีนาคม 2561
16 – 18 เมษายน 2561
22 - 24 เมษายน 2561
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:15

CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3 รีเบย์ ฮ่องกง
รหัสทัวร์: CTP3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 กุมภาพันธ์ 2561
15-18 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2561
1-4 มีนาคม 2561
7-10 มีนาคม 2561
8-11 มีนาคม 2561
11-14 มีนาคม 2561
14-17 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
18-21 มีนาคม 2561
21-24 มีนาคม 2561
22-25 มีนาคม 2561
25-28 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:40

ZGHKG18 ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4 วัน 2 คืน วันที่ 1-4 มีค.61 ราคา 21,999 (EK)

3 วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
รหัสทัวร์: ZGHKG18
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,999
หมายเหตุ วันมาฆบูชา

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เวเนเชียน – ฮ่องกง – เลดี้ มาร์เก็ต
ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – พระใหญ่วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย – ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:03

CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น สวนฮอลแลนด์ 4 วัน 2 คืน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 8,888 (HX)

3 Mangrove Groove โชว์
รหัสทัวร์: CTP5A
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-23 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
10-13 พฤษภาคม2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31พค. –3มิ.ย.2561
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
หมายเหตุ

ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
ที่เที่ยวแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:45

ZGHKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: ZGHKG20
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:27

CUH02 ฮ่องกง EASY DISNEY LAND 3 วัน 2 คืน วันที่ 13-15 เมย.61 ราคา 27,900 (CX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: CUH02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 15 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 27,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้ง Ladies Market
อาหารเช้าติ่มซำ – กระเช้านองปิง – สักการะพระใหญ่โป๋หลิน – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:12

ZGHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-มีค.61 เริ่มต้น 13,999 (HX)

1111111111
รหัสทัวร์: ZGHKG26
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 ก.พ. 61
02-05 ก.พ. 61
09-12 ก.พ. 61
16-19 ก.พ. 61
02-05 มี.ค. 61
08-11 มี.ค. 61
09-12 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
30 มี.ค.- 2 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ -
-
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:09

CUH03 ฮ่องกง EASY OCEAN PARK 3 วัน 2 คืน วันที่ 13-15 เมย..61 ราคา 26,900 (CX)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: CUH03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 15 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 26,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– กระเช้านองปิง – สักการะพระใหญ่โป๋หลิน –อิสระช้อปปิ้ง Ladies Market
อาหารเช้าติ่มซำ–รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – สวนสนุกโอเชียน ปาร์ค
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน–โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:15

ZGHKG27 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.61 เริ่มต้น 12,999 (CX)

3 ฮ่องกงdisneyแลนด์
รหัสทัวร์: ZGHKG27
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561
08 - 11 มีนาคม 2561
10 - 13 มีนาคม 2561
16 - 19 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:26

HKTG06 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 ราคา 8,888 (HX)

3 Ngong Ping 360
รหัสทัวร์: HKTG06
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 04 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
8,888.-
หมายเหตุ -
-
วันตรุษจีน
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น–ตลาดหล่อวู บัวหิมะ – หยก – ผ้าไหม – วัดกวนอู – โชว์น้ำพุเต้นระบำ สาม   ฮ่องกง –รีพลัสเบย์–จิวเวอรี่ – วัดแชกง –ช้อปปิ้งนาธาน– สนามบิน

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:08

ZGHKG03 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 3 คืน เดือน ธค. - กพ.61 เริ่มต้น 14,999 (HX)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG03
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:17

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions