• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SUPM01 ไฮไล ออฟ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค. 61.เริ่มต้น 9,999 (SL)

2018 06 04 113752
รหัสทัวร์: SUPM01
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 -25 JUNE 2018
13 -16 JULY 2018
20 -23 JULY 2018
27 -30 JULY 2018
10 -13 AUG 2018
17 -20 AUG 2018
31 AUG -3 SEP 2018
7 -10 SEP 2018
21 -24 SEP 2018
5 -8 OCT 2018
12-15 OCT 2018
20 -23 OCT 2018
26 -29 OCT 2018
7 -10 DEC 2018
13 -16 DEC 2018
20 -23 DEC 2018
27 -30 DEC 2018
28 -31 DEC 2018
29 DEC – 1 JAN
30 DEC – 2 JAN
31 DEC – 3 JAN
ราคาทัวร์: 9,999.-
9,999.-
9,999.-
12,999.-
11,999.-
9,999.-
9,999.-
9,999.-
9,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
9,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
12,999.-
12,999.-
11,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
วัน ร.9
วันปิยมหาราช
-
วันรัฐธรรมนูญ
-
-
-
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่
วันปีใหม่

ดินทางเดือน   :   มิถุนายน  -  ธันวาคม  2561.
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนังปีนัง ฮิลล์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ 

Last Updated on Monday, 04 June 2018 12:28

CTSEK7 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ Stanford 3วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ก.ค. 61. เริ่มต้น 18,900 (EK)

2018 05 28 114613
รหัสทัวร์: CTSEK7
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
29มิ.ย.-01ก.ค.61
30มิ.ย.-02ก.ค.61
6-8 ก.ค.61
7-9 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
14-16 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
21-23 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
28-30 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
20,900
19,900
20,900
19,900
24,900
23,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน  -  กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี-วัด
ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน)แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – อิะช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 14:44

ZGNRT04 โตเกียว SPARKLING ล้อมรัก พักลมหนาว 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 24,999 (XJ)

2018 05 30 142531
รหัสทัวร์: ZGNRT04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 24,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
33,999
37,999
38,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ - นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 14:30

CTSEK8 ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ก.ค. 61. เริ่มต้น 16,900 (EK)

2018 05 28 145835
รหัสทัวร์: CTSEK8
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
29มิ.ย.-01ก.ค.61
30มิ.ย.-02ก.ค.61
6-8 ก.ค.61
7-9 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
14-16 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
21-23 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
28-30 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
18,900
17,900
18,900
17,900
22,900
21,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มิถุนายน  - กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ -
ฮ่องกง -พีคแทรม -วิคเตอเรียพีค -ชมความงามฮ่องกงยามราตรี เกาะลันเตา- นั่งกระเช้า 360 องศา-ไหว้พระใหญ่-ช้อปปิ้ง City Gate วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ -อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 15:12

GSICN88 เกาลี เพียงเธอ ที่คิดถึง 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-ก.ค.61 เริ่มต้น 12,888. (XJ)

2018 05 15 174309
รหัสทัวร์: GSICN88
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 -13 พ.ค. 61
10 -14 พ.ค. 61
11 -15 พ.ค. 61
16 -20 พ.ค. 61
17 -21 พ.ค. 61
18 -22 พ.ค. 61
19 -23 พ.ค. 61
22 -26 พ.ค. 61
23 -27 พ.ค. 61
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61
6 -10 มิ.ย. 61
7 -11 มิ.ย. 61
8 -12 มิ.ย. 61
13 -17 มิ.ย. 61
14 -18 มิ.ย. 61
15 -19 มิ.ย. 61
20 -24 มิ.ย. 61
21 -25 มิ.ย. 61
22 -26 มิ.ย. 61
27มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
28 มิ.ย. –2 ก.ค. 61
29 มิ.ย. –3 ก.ค. 61
31 มิ.ย. –4 ก.ค. 61
4 -8 ก.ค. 61
5 -9 ก.ค. 61
6 -10 ก.ค. 61
7 -11 ก.ค. 61
11 -15 ก.ค. 61
12 -16 ก.ค. 61
13 -17ก.ค. 61
14-18 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
12,888
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : พฤษภาคม  -  กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -เมืองโซล (อินชอน)-วันเมาท์ สโนพาร์ค-พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง -เมืองซูวอนเมืองซูวอน - เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล -เมืองโซล -ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส–พระราชวังถ็อกซูกุงเมืองโซล - ซุปเปอร์มาเก็ตหรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 18:00

CUH05 EASY ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค -ก.ย.61. เริ่มต้น 16,900 (CX)

Macua
รหัสทัวร์: CUH05
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 12 มิถุนายน 61
17 – 19 มิถุนายน 61
01 – 03 กรกฎาคม 61
08 – 10 กรกฎาคม 61
22 – 24 กรกฎาคม 61
29 – 31 กรกฎาคม 61
05 – 07 สิงหาคม 61
12 – 14 สิงหาคม 61
02 – 04 กันยายน 61
09 – 11 กันยายน 61
16 – 18 กันยายน 61
23 – 25 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 16,900.-
16,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
19,900.-
17,900.-
16,900.-
17,900.-
16,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเบย์ – Symphony Of Lights
อาหารเช้าติ่มซำ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโวแสควร์ – ร้านขนม – The Venetian Resort – ฮ่องกง
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:27

STK01 เกาหลี ENJOY FUNNY 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61.เริ่มต้น 14,900 (LJ)

1524628901798
รหัสทัวร์: STK01
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
17 – 21 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561
02 – 06 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
08 – 12 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
14 – 18 กรกฎาคม 2561
17 – 21 กรกฎาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
25 – 29 สิงหาคม 2561
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
01 – 05 กันยายน 2561
03 – 07 กันยายน 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
09 – 13 กันยายน 2561
11 – 15 กันยายน 2561
12 – 16 กันยายน 2561
13 – 17 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
19 – 23 กันยายน 2561
21 – 25 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900
หมายเหตุ

 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL- ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ (แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) – สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE-พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! – กรุงโซล -น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )- ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี- ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ง- ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีสละลายเงินวอน -สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 14:50

CUH07 EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ต.ค 61 เริ่มต้น 14,900 (CX)

2018 05 15 124539
รหัสทัวร์: CUH07
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 17 มิถุนายน 61
22 - 24 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61
06 - 08 กรกฎาคม 61
13 - 15 กรกฎาคม 61
14 - 16 กรกฎาคม 61
20 - 22 กรกฎาคม 61
03 - 05 สิงหาคม 61
10 - 12 สิงหาคม 61
17 - 19 สิงหาคม 61
18 - 20 สิงหาคม 61
24 - 26 สิงหาคม 61
25 - 27 สิงหาคม 61
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 61
21 - 23 กันยายน 61
06 - 08 ตุลาคม 61
12 – 14 ตุลาคม 61
13 - 15 ตุลาคม 61
19 - 21 ตุลาคม 61
20 - 22 ตุลาคม 61
26 - 28 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 14,900.-
14,900.-
14,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
17,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
15,900.-
14,900.-
17,900.-
18,900.-
18,900.-
16,900.-
17,900.-
16,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่ -
-
-
-
-
-
-
-
วันคล้ายสรรคต ร.9 -
วันคล้ายสรรคต ร.9 -

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 16:33

ZGPVG02 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีแลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 14,900 (XJ)

2018 06 18 125224
รหัสทัวร์: ZGPVG02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 10 มิถุนายน 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
08 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 14,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ - เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 18 June 2018 18:19

WSHC6R ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า Finver 4 เมือง 4 วัน 3 คืน วันที่ 28-31 ก.ค.61 ราคา 12,999 (RJ)

2018 05 17 172551
รหัสทัวร์: WSHC6R
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 - 31 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 12,999
หมายเหตุ

เดินทาง วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิงจูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 17:50

MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่ม 8,999 (DD)

2018 04 21 182304
รหัสทัวร์: MMR001
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61-2ก.ค.61
6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
7 ก.ค.61-9 ก.ค.61
13 ก.ค.61-15 ก.ค.61
14 ก.ค.61-16 ก.ค.61
20 ก.ค.61-22 ก.ค.61
21 ก.ค.61-23 ก.ค.61
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61
28 ก.ค.61-30 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
4 ส.ค.61-6 ส.ค.61 |
10 ส.ค.61-12 ส.ค.61
11 ส.ค.61-13 ส.ค.61
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
18 ส.ค.61-20 ส.ค.61
24 ส.ค.61-26 ส.ค.61
25 ส.ค.61-27 ส.ค.61
31 ส.ค.61-2 ก.ย.61
1 ก.ย.61-3 ก.ย.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
8 ก.ย.61-10 ก.ย.61
14 ก.ย.61-16 ก.ย.61
15 ก.ย.61-17 ก.ย.61
21 ก.ย.61-23 ก.ย.61
22 ก.ย.61-24 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
29 ก.ย.61-1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
8,999
9,999
10,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจเทพกระซิบ-ย่างกุ้ง หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:36

PBFD76201 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-พ.ย.61 ราคา 7,888(FD)

11111venetian Macao
รหัสทัวร์: PBFD76201
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 -20 พ.ค.61
19 -21 พ.ค.61
20 -22 พ.ค.61
25 -27 พ.ค.61
26 -28 พ.ค.61
27 -29 พ.ค.61
01 -03 มิ.ย.61
02 -04 มิ.ย.61
03 -05 มิ.ย.61
08 -10 มิ.ย.61
09 -11 มิ.ย.61
10 -12 มิ.ย.61
15 -17 มิ.ย.61
16 -18 มิ.ย.61
17 -19 มิ.ย.61
23 -25 มิ.ย.61
24 -26 มิ.ย.61
29 มิ.ย. -01 ก.ค.61
30 มิ.ย. -02 ก.ค.61
06 -08 ก.ค.61
07 -09 ก.ย.61
08 -10 ก.ย.61
14 -16 ก.ย.61
15 -17 ก.ย.61
16 -18 ก.ย.61
21 -23 ก.ย.61
22 -24 ก.ย.61
25 -27 ต.ค.61
02 -04 พ.ย.61
03 -05 พ.ย.61
09 -11 พ.ย.61
10 -12 พ.ย.61
12 -14 พ.ย.61
16 -18 พ.ย.61
17 -19 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน พฤษภาคม พฤศจิกายน   2561.
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่-ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้นช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 11:24

BEVN003 ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 (VZ)

2018 04 24 150931
รหัสทัวร์: BEVN03
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 พ.ค.61 -21 พ.ค.61
25 พ.ค.61 -28 พ.ค.61
1 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -9 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
28 ก.ค.61 -31 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -14 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -3 ก.ย.61
7 ก.ย.61 -10 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -17 ก.ย.61
21 ก.ย.61 -24 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม  -   กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมงFishingVillageโฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพ-แม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหา-เย็น+ชมโชว์บนเรือนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว- กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 16:00

SUPBL01 บาหลี CALLING 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1
รหัสทัวร์: SUPBL01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 15 JUL 2018
19 - 22 JUL 2018
27 - 30 JUL 2018
10 - 13 AUG 2018
20 - 23 SEP 2018
20 - 23 OCT 2018
ราคาทัวร์: 16,999.-
16,999.-
18,999.-
17,999.-
15,999.-
17,999.-
หมายเหตุ -
-
วันหยุดยาว
วันแม่แห่งชาติ
-
-

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ
– บาหลี -
Garuda Wisnu  -วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารันชมบารองแดนซ์ -เทือกเขาคินตามณี- วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตลาดปราบเซียน -วัดถ้ำช้างวัดเม็งวี- เบดูกัล -วัดอูลัน ดานู -วัดเม็งวี -วิหารทะนาล็อต - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - กรุงเทพฯ     

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 18:05

BEVN03 โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ส.ค.61. เริ่มต้น 11,900 (DD)

2018 06 05 175056
รหัสทัวร์: BEVN03
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 มิ.ย.61 - 19 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 - 25 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61 - 26 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 - 2 ก.ค.61
30 มิ.ย.61 - 3 ก.ค.61
6 ก.ค.61 - 9 ก.ค.61
7 ก.ค.61 - 10 ก.ค.61
13 ก.ค.61 - 16 ก.ค.61
14 ก.ค.61 - 17 ก.ค.61
20 ก.ค.61 - 23 ก.ค.61
21 ก.ค.61 - 24 ก.ค.61
28 ก.ค.61 - 31 ก.ค.61
3 ส.ค.61 - 6 ส.ค.61
4 ส.ค.61 - 7 ส.ค.61
9 ส.ค.61 - 12 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
11 ส.ค.61 - 14 ส.ค.61
17 ส.ค.61 - 20 ส.ค.61
18 ส.ค.61 - 21 ส.ค.61
24 ส.ค.61 - 27 ส.ค.61
25 ส.ค.61 - 28 ส.ค.61
31 ส.ค.61 - 3 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มิถุนายน   -   สิงหาคม  2561
กรุงเทพฯ
-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ -โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM-ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัทดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 18:27

BOIT98 ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น เห๋ยหลิ๋ว 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.61เริ่มต้น 12,888 (IT)

2018 05 04 124019
รหัสทัวร์: BOIT98
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 6 พ.ค.
10 – 13 พ.ค.
17 – 20 พ.ค.
24–27 พ.ค.
31พ.ค.–3 มิ.ย.
8 – 11 มิ.ย.
22 – 25 มิ.ย.
6 – 9 ก.ค.
20 -23 ก.ค
26 - 29 ก.ค.
10 – 13 ส.ค.
24- 27 ส.ค.
6 – 9 ก.ย.
13 – 16 ก.ย.
20 – 23 ก.ย.
27-30 ก.ย.
4 – 7 ต.ค.
11-14 ต.ค.
18 – 21 ต.ค.
ราคาทัวร์: 14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
12,888
13,888
13,888
13,888
16,888
17,888
12,888
13,888
13,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
วันอาสาฬหบุชา - วันเข้าพรรษา
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต -  ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง - วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน  - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 May 2018 12:42

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.- ก.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (SL)

2018 06 20 162417
รหัสทัวร์: BTVN07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
18 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
25 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
1 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
8 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
15 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
22 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
29 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
5 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
12 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
26 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
14,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กรกฎาคม - กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ
-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-
เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลองฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:07

HCAFD32A02 เสียมเรียบ นครธม ชมโชว์ระบำ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-พ.ค.61.เริ่มต้น 9,999 (FD)

Angkor Wat Taprom Temple 02
รหัสทัวร์: HCAFD32A02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 - 6 พ.ค. 61
11 - 13 พ.ค. 61
18 - 20 พ.ค. 61
25 - 27 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง- เสียมเรียบ– โตนเลสาป– องค์เจ๊กองค์จอม - ยอดเขาพนมบาเค็ง
ปราสาทบันทายสรี–ปราสาทตาพรหม–นครธม(ปราสาทบายน)นครวัด–ชมโชว์ระบำอัปสรา
วัดใหม่ –สนามบินเสียมเรียบ–กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 16:40

BTVN05SL เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61เริ่มต้น 11,900 (SL)

2018 06 01 185350
รหัสทัวร์: BTVN05SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17มิ.ย.61- 20 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61- 25 มิ.ย.61
24มิ.ย.61- 27 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61- 2 ก.ค.61
1 ก.ค.61- 4 ก.ค.61
6 ก.ค.61- 9 ก.ค.61
8 ก.ค.61- 11 ก.ค.61
13 ก.ค.61- 16 ก.ค.61
15 ก.ค.61- 18 ก.ค.61
20 ก.ค.61- 23 ก.ค.61
22 ก.ค.61- 25 ก.ค.61
27 ก.ค.61- 30 ก.ค.61
29 ก.ค.61- 1 ส.ค.61
3 ส.ค.61- 6 ส.ค.61
5 ส.ค.61- 8 ส.ค.61
10 ส.ค.61- 13 ส.ค.61
12 ส.ค.61- 15 ส.ค.61
17 ส.ค.61- 20 ส.ค.61
19 ส.ค.61- 22 ส.ค.61
24 ส.ค.61- 27 ส.ค.61
26 ส.ค.61- 29 ส.ค.61
31 ส.ค.61- 3 ก.ย.61
2 ก.ย.61- 5 ก.ย.61
7 ก.ย.61- 10 ก.ย.61
9 ก.ย.61- 12 ก.ย.61
14 ก.ย.61- 17 ก.ย.61
16 ก.ย.61- 19 ก.ย.61
21 ก.ย.61- 24 ก.ย.61
23 ก.ย.61- 26 ก.ย.61
28 ก.ย.61- 1 ต.ค.61
30 ก.ย.61- 3 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : มิถุนายน - กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปาซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปาฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 19:09

BOMH91 อังกฤษ Amazing London ลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน พ.ค.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 39,900 (MH)

3 England
รหัสทัวร์: BOMH91
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินกัวลาลัมเปอร์
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน–ซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองอ๊อกซฟอร์ด–ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ – สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:08

ZGSGN01 โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ DELIGHT SOUTH 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 11,888 (FD)

11ล่องเรือ
รหัสทัวร์: ZGSGN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
16 – 19 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
06 – 09 กันยายน 2561
13 – 16 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
12 – 15 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
15,888
11,888
12,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
16,888
15,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินTAN SON NHAT–เมืองโฮจิมินท์–พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท-เมืองดาลัท–CRAZYHOUSE–พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม–หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่–ทะเลทรายขาว–ทะเลทรายแดง-FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน่–โฮจิมินท์–ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน-พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ-เมืองโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเทียนหาว–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ไปรษณีย์กลางตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 18:14

BOMH93 Amazing London ทัวร์อังกฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจ์อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน เดือน กค.-มค.62 เริ่มต้น 39,333 (MH)

2018 06 13 182943
รหัสทัวร์: BOMH93
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,333
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27Jul-01Aug 2018
11-16Aug 2018
13-18Oct 2018
01-06Dec 2018
08-13Dec 2018
29Dec-03Jan 2019
ราคาทัวร์: 39,333
39,333
39,333
39,333
41,333
45,333
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน เอมส์บิวรี เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน - อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ - ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:33

SUP01 สิงคโปร์ PLUS 3DSL FLOW 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค. -ก.ย.61 เริ่มต้น 8,888 (SL)

2018 04 26 214603
รหัสทัวร์: SUP01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-8 พ.ค. 61
13-15 พ.ค. 61
17-19 พ.ค. 61
20-22 พ.ค. 61
24-26 พ.ค. 61
31 พ.ค. – 2 มิ.ย.
3-5 มิ.ย. 61
7-9 มิ.ย. 61
14-16 มิ.ย. 61
21-23 มิ.ย. 61
24-26 มิ.ย. 61
5-7 ก.ค. 61
8-10 ก.ค. 61
12-14 ก.ค. 61
19-21 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
2-4 ส.ค. 61
16-18 ส.ค. 61
19-21 ส.ค. 61
23-25 ส.ค. 61
26-28 ส.ค. 61
6-8 ก.ย. 61
9-11 ก.ย. 61
20-22 ก.ย. 61
23-25 ก.ย. 61
27-29 ก.ย. 61
30 ก.ย. – 2 ต.ค.
ราคาทัวร์: 8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน    :    พฤษภาคม  - กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
- สิงคโปร์ -MERLION-วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY-มารีน่า เบย์ แซนด์ Free & Easy Duty Free Shop -วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์- ย่านลิตเติ้ลอินเดีย-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด- สนามบิน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 27 April 2018 09:34

ZGCDG06 ฝรั่งเศส สวิสฯ เยอรมัน LUXURY 8 วัน 5 คืน เดือน สค-ธค.61 เริ่มต้น 55,888 (SQ)

2018 06 06 113613
รหัสทัวร์: ZGCDG06
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
09 – 16 กันยายน 2561
23 – 30 กันยายน 2561
07 – 14 ตุลาคม 2561
21 – 28 ตุลาคม 2561
04 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 16 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 55,888
55,888
55,888
56,888
56,888
55,888
56,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ –สิงคโปร์ - สิงคโปร์ - ปารีส (ฝรั่งเศส) – ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุซ - ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE - ปารีส - ดิจอง – เบิร์น (สวิสเซอร์แลนด์) –บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ - เบิร์น - กระเช้าโรแตร์ – เข้าทิตลิส - ลูเซิร์น - สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - ลูเซิร์น - ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จตุรัสปาราเดพลาทซ์ – กอลมาร์ - ไฮเดลเบิร์ก - ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมัน) – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 12:18

SUP02 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

2018 03 09 214529
รหัสทัวร์: SUP02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-20 พฤษภาคม 61
19-21 พฤษภาคม 61
25-27 พฤษภาคม 61
26-28 พฤษภาคม 61
27-29 พฤษภาคม 61
1-3 มิถุนายน 61
2-4 มิถุนายน 61
8-10 มิถุนายน 61
9-11 มิถุนายน 61
15-17 มิถุนายน 61
16-18 มิถุนายน 61
17-19 มิถุนายน 61
22-24 มิถุนายน 61
23-25 มิถุนายน 61
29 มิ.ย - 1 ก.ค. 61
30 มิ.ย - 2 ก.ค. 61
6-8 กรกฎาคม 61
7-9 กรกฎาคม 61
13-15 กรกฎาคม 61
14-16 กรกฎาคม 61
15-17 กรกฎาคม 61
20-22 กรกฎาคม 61
21-23 กรกฎาคม 61
27-29 กรกฎาคม 61
28-30 กรกฎาคม 61
3-5 สิงหาคม 61
4-6 สิงหาคม 61
5-7 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61
1-3 กันยายน 61
2-4 กันยายน 61
7-9 กันยายน 61
8-10 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
22-24 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 61
4-6 ตุลาคม 61
5-7 ตุลาคม 61
6-8 ตุลาคม 61
7-9 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
18-20 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
21-23 ตุลาคม 61
25-27 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
27-29 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
12,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
12,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :   พฤษภาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการวัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 10:52

SKJP02 LAVENDER IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ส.ค.61 เริ่มต้น 29,900 (XJ)

   1
รหัสทัวร์: STJP02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์วันหยุด
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2561
06 ก.ค. – 11 ก.ค. 2561
20 ก.ค. – 25 ก.ค. 2561
27 ก.ค – 1 ส.ค 2561
28 ก.ค – 2 ส.ค 2561
31 ส.ค – 5 ก.ย 2561
ราคาทัวร์: 29,900
39,900
39,900
39,900
39,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ศาลเจ้าฮอกไกโด- ที่ทำการรัฐบาลเกฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์– พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ทานไม่อั้น และอาหารนานาชาติ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน้ำสีฟ้า – ห้างอิออนทาวน์ - เมืองบิเอะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะโรงงานชีสฟูราโน่ –ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ – เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:23

SUP03 สิงคโปร์ AWESOME 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 12,555 (TR)

2018 05 10 165942
รหัสทัวร์: SUP03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 12,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 -29 JUL 2018
11 -13 AUG 2018
12 -14 OCT 2018
13 -15 OCT 2018
ราคาทัวร์: 12,555.-
12,955.-
12,955.-
12,955.-
หมายเหตุ วันเข้าพรรษา
วันแม่แห่งชาติ
-
-

เดินทางเดือน  :  กรกฎาคม  - ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ – Singapore-เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ-สำหรับ Option A อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สำหรับ Option B รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) + Manrina bay sands + ชมโชว์น้ำพุ CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay-Duty Free Shop-ไชน่าทาวน์- ช็อปปิ้ง Orchard-กลับ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 18:07

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions