• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

IAWJP06 ฮอกไกโด SNOW WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 41,900 (TG)

SkiResort2
รหัสทัวร์: IAWJP06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 05 มีนาคม 2561
22 – 26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 42,900
41,900
41,900
หมายเหตุ วันวาเลนไทน์
วันมาฆบูชา
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ฮอกไกโด (ชิโตเซะ) – โนโบริเบตสึ – บ่อจิโงคุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ – กระเช้าไฟฟ้า – ออนเซ็น อิสระสกีรุซุสึ – เมืองซัปโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกิโคจิ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซูซูกิโนะ อิสระเต็มวัน นั่งรถไฟ JR สนามบินชิโตะเชะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 15:24

TTNTR07 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว ยกกำลัง 2 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 25,888 (TR)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: TTNTR07
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
04-08 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
12-16 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
18-22 มีนาคม 61
20-24 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
26,888
27,888
26,888
25,888
26,888
27,888
26,888
27,888
27,888
25,888
28,888
26,888
30,900
30,900
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
32,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท- โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ชินจูกุ โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า –นาริตะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:59

BOTR18 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60.-มี.ค.61 เริ่มต้น 28,900 (TR)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: BOTR18
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 – 11 ก.พ. 61
14 – 18 ก.พ. 61
21 – 25 ก.พ.61
28 ก.พ. -4 มี.ค. 61
7 – 11 มี.ค. 61
14-18 มี.ค. 61
21 – 25 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
28,900
31,900
29,900
29,900
31,900
หมายเหตุ -
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - โอกากิ จ.กิฟุ  เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamanoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – เมืองคิบูเนะ ศาลเจ้าคิฟุเนะ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชินไซบาชิ โอซาก้า อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza - EXPO CITY – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:20

TTNXJ25 โอซาก้า เกียวโต ทาคายามา ซุปตาร์ เซเลบริตี้ EXTRA 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-มีค.61 เริ่มต้น 27,888 (XJ)

3 Osaka Castle
รหัสทัวร์: TTNXJ25
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
04-08 กุมภาพันธ์ 2561
05-09 กุมภาพันธ์ 2561
06-10 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
10-14 กุมภาพันธ์ 2561
11-15 กุมภาพันธ์ 2561
12-16 กุมภาพันธ์ 2561
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
16-20 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
18-22 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
20-24 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
25 – 01 มีนาคม 61
26 – 02 มีนาคม 61
27 - 03 มีนาคม 61
28 - 04 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
04-08 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
12-16 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
18-22 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,999
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต –ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคินคะคุจิ -หมู่บ้านนินจาอิงะ - เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า- ชิราคาวาโกะ เอ็กซ์โปซิตี้- เมืองโอซาก้า- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ –สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:59

BOTR93 โตเกียว สกีฟูจิ 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มีค.61 เริ่มต้น 22,900 (TR)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: BOTR93
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 7 ก.พ.
7 – 11 ก.พ.
10 – 14 ก.พ.
14 – 18 ก.พ.
21- 25 ก.พ.
24 – 28 ก.พ.
28ก.พ. – 4มี.ค.
3 – 7 มี.ค.
7-11 มี.ค.
10 – 14 มี.
ค. 14 – 18 มี.ค.
17 -21 มี.ค.
ราคาทัวร์: 22,900
23,900
24,900
24,900
23,900
24,900
26,900
25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้มUnicorn–คาวากูจิโกะ คาวากูจิโกะ –ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (บัตร 2,700บาท) สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:21

TTNXJ26 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki ซุปตาร์ วาไรตี้ 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

2 ฟุจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: TTNXJ26
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 61
02-06 กุมภาพันธ์ 61
03-07 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
05-09 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
07-11 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
09-13 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
11-15 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
13-17 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
15-19 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
17-21 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
19-23 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
21-25 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
23-27 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
25 - 01 มีนาคม 61
26 - 02 มีนาคม 61
27 -03 มีนาคม 61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
03-07 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
28,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
23,999
26,999
28,999
28,999
28,999
27,999
25,999
26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ – อิบารากิ - ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ สวนไคราคุเอน–ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า– อะเมโยโกะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง 

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:00

BOTR98 นิกโก้ เซนได Amazing Tohoku 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 28,900 (TR)

2017 08 25 150812
รหัสทัวร์: BOTR98
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 7 กุมภาพันธ์ 61
7 – 11 กุมภาพันธ์ 61
10 – 14 กุมภาพันธ์ 61
14 – 18 กุมภาพันธ์ 61
17 – 21 กุมภาพันธ์ 61
21 – 25 กุมภาพันธ์ 61
24 – 28 กุมภาพันธ์ 61
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 61
3 – 7 มีนาคม 61
7 – 11 มีนาคม 61
10 – 14 มีนาคม 61
14 – 18 มีนาคม 61
17 – 21 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
32,900
31,900
32,900
31,900
32,900
31,900
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น - ไอสุวาคามัตสึ–หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ–ปราสาทสึรุกะ - เซนได–จุดชมวิวเซนได – ปราสาทอาโอบะ–ศาลเจ้าโกโคคุ–ช้อปปิ้งอิจิบังโจ - เมืองมัตสึซิม่า - ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – เซนได – นาริตะ –ห้างเอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:47

TTNXJ27 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ สกี แฟนตาซี 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 22,999 (XJ)

1
รหัสทัวร์: TTNXJ27
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 61
02-06 กุมภาพันธ์ 61
03-07 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
05-09 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
07-11 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
09-13 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
11-15 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
13-17 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
15-19 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
17-21 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
19-23 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
21-25 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
23-27 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
25-29 กุมภาพันธ์ 61
26 – 02 มีนาคม 61
27 – 03 มีนาคม 61
28 – 04 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
22,999
22,999
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่- ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ (บัส) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ– โกเท็มบะเอ้าเลท ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้– วัดนาริตะ –อิออนมอลล์– สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:00

BOXJ77 โตเกียว โอซาก้า Golden Route Winer 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 26,900 (XJ)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: BOXJ77
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 – 6 ก.พ.
8 – 12 ก.พ.
14- 18 ก.พ.
20 – 24 ก.พ.
26 ก.พ. – 2มี.ค.
4 – 8 มี.ค.
10-14 มี.ค.
16 – 20 มี.ค.
ราคาทัวร์: 28,900
27,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ -
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนาริตะ –ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ 
ออนเซ็น มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
โอกากิ เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินา – วัดทองคินคะคุจิ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:25

ZGKIX04 โอซาก้า UNSEEN MONKEY NAGANO 6 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่่มต้น 37,900 (XJ)

Onsen
รหัสทัวร์: ZGKIX04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561
06 – 11 มีนาคม 2561
07 – 12 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
37,900
39,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง โอซาก้า – เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ –วัดคินคาคุจิ – เทศกาลดูไฟนาบานะ โนะซาโตะ-ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้ ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – นากาโน่ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY  วัดเซ็นโกจิ- เพลิดเพลินกับลานสกี – กิฟุ – แช่ออนเซ็น โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ คันไซ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 12:09

CUJ09 ฮอกไกโด EASY LOVE SNOW 6 วัน 4 คืน ม.ค.-ก.พ.61. เริ่มต้าน 28,900 (HB)

1 Kiroro Ski Resort
รหัสทัวร์: CUJ09
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 ก.พ. 61
07 – 12 ก.พ. 61
08 – 13 ก.พ. 61
14 – 19 ก.พ. 61
15 – 20 ก.พ. 61
21 – 26 ก.พ. 61
22 – 27 ก.พ. 61
28 ก.พ. –05 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 36,900.-
39,900.-
39,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน –สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
อิออนมอล์– แช่น้ำแร่ออนเซ็นสกีรีสอร์ท– เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) –โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 17:58

ZGKIX05 โอซาก้า ทาคายาม่า FROZEN 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มีค.61 เริ่มต้น 29,999 (XJ)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: ZGKIX05
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
01 – 05 มีนาคม 2561
02 – 06 มีนาคม 2561
07 – 11 มีนาคม 2561
08 – 12 มีนาคม 2561
09 – 13 มีนาคม 2561
14 – 18 มีนาคม 2561
15 – 19 มีนาคม 2561
16 – 20 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
โอซาก้า – เกียวโต –ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
สกีรีสอร์ท - ปราสาทโอซาก้า –ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 10:34

CUJ10 ฮอกไกโด EASY เรือตัดน้ำแข็ง DRIFT ICE 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.61. เริ่มต้าน 38,900 (HB)

Onsenmanner1
รหัสทัวร์: CUJ10
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 6 กุมภาพันธ์
7 – 12 กุมภาพันธ์
8 – 13 กุมภาพันธ์
14 – 19 กุมภาพันธ์
15 – 20 กุมภาพันธ์
21 – 26 กุมภาพันธ์
22 – 27 กุมภาพันธ์
ราคาทัวร์: 40,900
43,900
43,900
38,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–NORTHERN HORSE PARK – ทะเลสาบชิคารึเบทสึ–แช่ออนเซ็น
เมืองคุชิโระ– หมู่บ้านไอนุ–ภูเขาไฟอิโอ – ทะเลสาบคุชชะโระ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก –หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – แช่ออนเซ็น
เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ช้อปปิ้งถนนทานุกิโกจิ– บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:32

ZGNGO01 นาโกย่า SNOW MONKEY อุโมงไฟ 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 ราคา 39,900 (JL)

4 ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: ZGNGO01
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ -
วันวาเลนไทน์
-

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:20

HJO-TR54-C01 โอซาก้า เกี่ยวโต นารา 5 วัน 3 คืน เดือน พย-กพ.61 เริ่มต้น 28,999 (TR)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: HJO-TR54-C01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่7- 11 ก.พ.61
วันที่14-18 ก.พ.61
วันที่21-25 ก.พ.61
วันที่28 ก.พ.-4 มี.ค.61
วันที่7-11 มี.ค.61
วันที่14-18 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
29,999
32,999
31,999
31,999
หมายเหตุ -
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ  – กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต–ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้นโกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้าอิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน  ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 15:31

ZGNRT10 โตเกียว STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 26,900 (XJ)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: ZGNRT10
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
06-10 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
10-14 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
16-20 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
20-24 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ.-03 มี.ค. 2561
28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561
01-05 มีนาคม 2561
02-06 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 27,900
27,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
28,900
28,900
26,900
27,900
27,900
27,900
27,900
29,900
29,900
29,900
27,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
26,900
27,900
27,900
27,900
26,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วัดอาซากุสะ-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –กระเช้าคาจิคาจิ- ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 02 February 2018 11:32

HJT-TR53-CB01 โตเกียว SAY HI WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธค-กพ 61 เริ่มต้น 21,999 (TR)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: HJT-TR53-CB01
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 2-6 ก.พ. 61
วันที่ 3-7 ก.พ. 61
วันที่ 4-8 ก.พ. 61
วันที่ 5-9 ก.พ. 61
วันที่ 6-10 ก.พ. 61
วันที่ 7-11 ก.พ. 61
วันที่ 9-13 ก.พ. 61
วันที่ 10-14 ก.พ. 61
วันที่ 11-15 ก.พ. 61
วันที่ 12-16 ก.พ. 61
วันที่ 13-17 ก.พ. 61
วันที่ 14-18 ก.พ. 61
วันที่ 15-19 ก.พ. 61
วันที่ 16-20 ก.พ. 61
วันที่ 17-21 ก.พ. 61
วันที่ 18-22 ก.พ. 61
วันที่ 20-24 ก.พ. 61
วันที่ 21-25 ก.พ. 61
วันที่ 22-26 ก.พ. 61
วันที่ 23-27 ก.พ. 61
วันที่ 24-28 ก.พ. 61
วันที่ 25-1 มี.ค. 61
วันที่ 26-2 มี.ค. 61
วันที่ 27-3 มี.ค. 61
วันที่ 28-4 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
26,999
25,999
25,999
25,999
26,999
27,999
27,999
27,999
26,999
25,999
25,999
25,999
26,999
25,999
25,999
25,999
25,999
27,999
29,999
29,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-

สนามบินดอนเมือง นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ -             บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หรือ ลานสกีฟูจิเท็น  - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ                                         - ย่านชินจุกุตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:42

ZGNRT12 โตเกียว FANTASY WINTER SAKURA 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 29,900 (XJ)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: ZGNRT12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
01 – 05 มีนาคม 2561
02 – 06 มีนาคม 2561
03 – 07 มีนาคม 2561
06 – 10 มีนาคม 2561
07 – 11 มีนาคม 2561
08 – 12 มีนาคม 2561
09 – 13 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
30,900
30,900
29,900
29,900
30,900
30,900
30,900
29,900
32,900
32,900
32,900
30,900
30,900
29,900
30,900
30,900
30,900
หมายเหตุ -
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โอไดบะ วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจูกุ-อิออน กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 16:21

JJP01 โตเกียว สุดยอด ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.61. เริ่มต้น 19,999 (XJ)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: JJP01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ก.พ.61
02-06 ก.พ.61
03-07 ก.พ.61
04-08 ก.พ.61
05-09 ก.พ.61
06-10 ก.พ.61
07-11 ก.พ.61
08-12 ก.พ.61
10-14 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
14-18 ก.พ.61
15-19 ก.พ.61
16-20 ก.พ.61
17-21 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
21-25 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61
23-27 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
27 ก.พ.-03 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
21,999
21,999
20,999
19,999
20,999
21,999
21,999
21,999
23,888
23,888
19,999
20,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
ช้อปปิ้งอิสระหรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบ- ยามานากะโกะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:44

STK01 เกาหลี Surprise Snow 4 วัน 3 คืน เดือน กพ.61 เริ่มต้น 15,900 (XJ)

111
รหัสทัวร์: STK01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 06 – 09 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 08 – 11 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2018
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
16,900
15,900
16,900
15,900
16,900
15,900
15,900
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก – ที่พัก
สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท – ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ – ย้อนวัยเด็กกับเครื่องเล่นนานา
ชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – อิสระช้อปปิ้งตลาดชื่อดัง “เมียงดง
พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โสมเกาหลี - ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET
อิสระช้อปปิ้งฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก)
น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:58

JJP01 โตเกียว หน้าหนาว สุดยอด 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61. เริ่มต้น 19,999 (XJ)

3 หุบเขานรก
รหัสทัวร์: JJP01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-8 FEB 18
5-9 FEB 18
6-10 FEB 18
7-11 FEB 18
11-15 FEB 18
12-16 FEB 18
13-17 FEB 18
14-18 FEB 18
19-23 FEB 18
20-24 FEB 18
21-25 FEB 18
22-26 FEB 18
23-27 FEB 18
24-28 FEB 18
25 FEB – 1 MAR 18
26 FEB – 2 MAR 18
27 FEB – 3 MAR 18
28 FEB – 4 MAR 18
ราคาทัวร์: 20,999.-
19,999.-
19,999.-
20,999.-
20,999.-
19,999.-
19,999.-
20,999.-
19,999.-
19,999.-
20,999.-
21,999.-
21,999. -
21,999.-
20,999.-
20,999.-
20,999.-
22,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
ช้อปปิ้งอิสระหรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบ- ยามานากะโกะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:44

STK02 เกาหลี ช้อปปิ้ง 3 ตลาด MONTH OF LOVE IN 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.61 เริ่มต้น 17,900 (LJ)

2015 09 16 132448
รหัสทัวร์: STK02
สายการบิน: LJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 02 – 06 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 03 – 07 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 04 – 08 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 05 – 09 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 06 – 10 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 08 – 12 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 09 – 13 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2018
วันที่ 26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2018
วันที่ 27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2018
วันที่ 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2018
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
18,900
19,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อินชอน - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศฟินๆ
ไร่สตอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - COSMETICS OUTLET - ช้อปปิ้งจุใจที่
ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้ากีฬา เครื่องประดับ
น้ำมันสนแดง - ศูนย์ฮ็อกเกตนามู – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก ) + ทำคิมบับ ( ข้าวห่อสาหร่าย )
พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง – ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง - อิ่มอร่อยกับ !!
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เติมไม่อั้น
ศูนย์โสมเกาหลี – คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:59

JJP02 โตเกียว บานาน่า เที่ยวเต็มวัน 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 21,888 (XJ)

3 หุบเขานรก
รหัสทัวร์: JJP02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ก.พ.61
02-06 ก.พ.61
03-07 ก.พ.61
04-08 ก.พ.61
05-09 ก.พ.61
06-10 ก.พ.61
07-11 ก.พ.61
08-12 ก.พ.61
09-13 ก.พ.61
10-14 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
13-17 ก.พ.61
14-18 ก.พ.61
15-19 ก.พ.61
16-20 ก.พ.61
17-21 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
21-25 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61
23-27 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
27 ก.พ.-03 มี.ค.61
28 ก.พ.-04 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 24,888
24,888
24,888
23,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
22,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
25,888
22,888
22,888
23,888
24,888
24,888
24,888
23,888
23,888
23,888
26,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทะเลสาบ-ยามานากะโกะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น- วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะซัน - อิออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ
สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:44

ZGKR31 เกาหลี ICE FREEZING 4 วัน 3 คืน เดือน มค.61 เริ่มต้น 16,900 (XJ) ไฟล์ทไช้า

MessageImage 1479813390800
รหัสทัวร์: ZGKR31
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561
02 - 05 กุมภาพันธ์ 2561
03 - 06 กุมภาพันธ์ 2561
04 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
05 - 08 กุมภาพันธ์ 2561
06 - 09 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
11 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
12 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
26 - 01 มีนาคม 2561
27 - 02 มีนาคม 2561
28 - 03 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอนร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ
จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวัง
ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - รร.โซล ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:09

JJP12 โตเกียว หนาวตัวสั่น สั่นX2 เที่ยวเต็ม5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.61.เริ่มต้น 22,888 (XJ)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: JJP12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-5 ก.พ.61
2-6 ก.พ.61
3-7 ก.พ.61
4-8 ก.พ.61
5-9 ก.พ.61
6-10 ก.พ.61
7-11 ก.พ.61
8-12 ก.พ.61
9-13 ก.พ.61
10-14 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
13-17 ก.พ.61
14-18 ก.พ.61
15-19 ก.พ.61
16-20 ก.พ.61
17-21 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
21-25 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61
23-27 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
25 ก.พ.-1 มี.ค.61
26 ก.พ.-2 มี.ค.61
27 ก.พ.-3 มี.ค.61
1-5 มี.ค.61
2-6 มี.ค.61
3-7 มี.ค.61
4-8 มี.ค.61
5-9 มี.ค.61
6-10 มี.ค.61
7-11 มี.ค.61
8-12 มี.ค.61
9-13 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 22,888.-
27,888.-
22,888.-
25,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
26,888.-
22,888.-
22,888.-
26,888.-
29,888.-
29,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องทะเลสาบอาชิ-โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท-ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ

โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-เมืองคามาคุระพระใหญ่ไดบุสึ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:45

ZGKR32 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง SNOW FISHING 5 วัน 3 คืน เดือน มค.61 เริ่มต้น 17,900 (XJ) ไฟล์ทบ่าย

MessageImage 1479813390800
รหัสทัวร์: ZGKR32
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ -ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ
จากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – EVERLAND - รร.โซล
เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – น้ำมันสน - COSMETIC - N SEOUL TOWER – ศูนย์
สมุนไพรโสม DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล พลอยอะเมทิส
TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเก
นามู - PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:09

JJP12 โตเกียว หนาวตัวสั่น สั่นX2-เที่ยวเต็ม5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มี.ค.61. เริ่มต้น 25,888 (XJ)

3 โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: JJP12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-5 ก.พ.61
2-6 ก.พ.61
3-7 ก.พ.61
4-8 ก.พ.61
5-9 ก.พ.61
6-10 ก.พ.61
7-11 ก.พ.61
8-12 ก.พ.61
9-13 ก.พ.61
10-14 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
13-17 ก.พ.61
14-18 ก.พ.61
15-19 ก.พ.61
16-20 ก.พ.61
17-21 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
21-25 ก.พ.61
22-26 ก.พ.61
23-27 ก.พ.61
24-28 ก.พ.61
25 ก.พ.-1 มี.ค.61
26 ก.พ.-2 มี.ค.61
27 ก.พ.-3 มี.ค.61
1-5 มี.ค.61
2-6 มี.ค.61
3-7 มี.ค.61
4-8 มี.ค.61
5-9 มี.ค.61
6-10 มี.ค.61
7-11 มี.ค.61
8-12 มี.ค.61
9-13 มี.ค.61
10-14 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
13-17 มี.ค.61
14-18 มี.ค.61
15-19 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 27,888.-
27,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
29,888.-
28,888.-
28,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
27,888.-
27,888.-
27,888.-
26,888.-
25,888.-
25,888.-
26,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องทะเลสาบอาชิ-โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท-ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ

โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-เมืองคามาคุระพระใหญ่ไดบุสึ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:45

ZGKR33 เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง FISHING SKI 5 วัน 3 คืน เดือน มค.61 เริ่มต้น 19,900 (XJ) ไฟล์ทดึก

11111111ski Resort
รหัสทัวร์: ZGKR33
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2561
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2561
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
25 ก.พ. – 01 มี.ค 2561
26 ก.พ. – 02 มี.ค 2561
27 ก.พ. – 03 มี.ค 2561
28 ก.พ. – 04 มี.ค 2561
ราคาทัวร์: 20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสกีบนลานสกี ขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก 

EVERLAND - COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – รร.โซลสมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส

พระราชวังชางด็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:10

JJP32 ฮอกไกโด มะนาวเปรี้ยว 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

2 Jigokudani Autumn
รหัสทัวร์: JJP32
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ก.พ.61
05-09 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61
01-05 เม.ย.61
02-06 เม.ย.61
08-12 เม.ย.61
09-13 เม.ย.61
15-19 เม.ย.61
16-20 เม.ย.61
22-26 เม.ย.61
23-27 เม.ย.61
29 เม.ย.-03 พ.ค.61
30 เม.ย.-04 พ.ค.61
ราคาทัวร์: 43,900.-
43,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
33,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
37,900.-
37,900.-
35,900.-
35,900.-
35,900.-
39,900.-
39,900.-
หมายเหตุ -
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันตรุษจีน
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
วันแรงงาน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่ – โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์หมี
กระเช้าขึ้นยอดเขาอุสุ – ทะเลสาบโทยะ
โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และเครื่องแก้ว
สนุกสนานลานสกี – เมืองซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:46

SLGTK12 ตุรกี FUNNY SNOW 9 วัน 6 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 30,900 (TK)

1 Kuyucak Village
รหัสทัวร์: SLGTK12
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 30,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 ก.พ. 61 - 10 ก.พ. 61
03 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61 - 15 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61 - 02 มี.ค. 61
24 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61
26 ก.พ. 61 - 06 มี.ค. 61
27 ก.พ. 61 - 07 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-
-
-

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อิสตันบลู อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - เปอกามัม คูซาดาซี-เอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่- คอนย่า คัปปาโดเกีย - อังการ่า - โดฮา  โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:50

JJP35 ฮอกไกโด โคโค่นัทพิ้ง โรแมนติค 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.61.เริ่มต้น 33,900 (HB)

3 Tokyo ดิสนี่ย์
รหัสทัวร์: JJP35
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ก.พ.61
07-12 ก.พ.61
08-13 ก.พ.61
14-19 ก.พ.61
15-20 ก.พ.61
21-26 ก.พ.61
22-27 ก.พ.61
28 ก.พ.-05 มี.ค.61
01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
04-09 เม.ย. 61
05-10 เม.ย. 61
11-16 เม.ย. 61
12-17 เม.ย. 61
18-23 เม.ย. 61
19-24 เม.ย. 61
25-30 เม.ย. 61
26 เม.ย.-01 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,900.-
49,900.-
49,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
39,900.-
39,900.-
52,900.-
52,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
39,900.-
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่– โนโบริเบ็ตสึ– จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ
โกดังอิฐแดง – ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้า – ย่านโมโตมาจิ – กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง
ศูนย์อนุรักษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ
มิตซุย เอ้าท์เลท– โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ลานสกีเบนเค– ซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท– ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 13:27

SLG09 โปรรัสเซีย หนาวมาก มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 27,999 (W5)

111พระราชวังแคทเธอรีน
รหัสทัวร์: SLG09
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 ก.พ. 61- 19 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61- 26 ก.พ. 61
ราคาทัวร์: 29,999
28,999
หมายเหตุ วันวาเลนไทน์
-

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)- เตหะราน(อิหร่าน) เตหะราน(อิหร่าน) -มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล-จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญAssumption Church- สแปร์โร่ฮิลล์ เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:38

JJP36 ฮอกไกโด มะขามหวาน เรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.61.เริ่มต้น 37,900 (HB)

3 Onsen
รหัสทัวร์: JJP36
สายการบิน: HB
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ก.พ.61
07-12 ก.พ.61
08-13 ก.พ.61
14-19 ก.พ.61
15-20 ก.พ.61
21-26 ก.พ.61
22-27 ก.พ.61
28 ก.พ.-05 มี.ค.61
01-06 มี.ค.61
07-12 มี.ค.61
08-13 มี.ค.61
14-19 มี.ค.61
15-20 มี.ค.61
21-26 มี.ค.61
22-27 มี.ค.61
28 มี.ค.-02 เม.ย.61
29 มี.ค.-03 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 45,900.-
49,900.-
49,900.-
40,900.-
40,900.-
40,900.-
40,900.-
40,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
37,900.-
หมายเหตุ -
-
-
วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – โซอุนเคียว
น้ำตกริวเซ-กิงกะ – มอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” – อะซาฮิกาวะ – อิออน มอลล์
ลานสกีชิกิไซ – เมืองท่าโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เมืองซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 05 February 2018 11:47

BOEY95 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ อ๊อกฟอร์ด Special 6 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 39,900 (EY)

1 กรุงlondon
รหัสทัวร์: BOEY95
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 – 19 ก.พ.
21 - 26 มี.ค.
13 – 18 เม.ย.
25 – 30 เม.ย.
25 – 30 พ.ค.
13 - 18 มิ.ย.
ราคาทัวร์: 39,900
41,900
55,900
41,900
39,900
39,900
หมายเหตุ วันวาเลนไทน์
-
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอาบูดาบี้ สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน –ซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮนจ์ –เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน
ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน–หอนาฬิกาบิ๊กเบน–เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์–ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม–ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด
อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์
ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:13

TTNTG28 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมขาว(2) 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 35,888 (TG)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: TTNTG28
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
05-09 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
11-15 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 61
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 61
01-05 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
21-25 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,888.-
37,888.-
36,888.-
38,888.-
39,888.-
38,888.-
38,888.-
39,888.-
36,888.-
35,888.-
38,888.-
39,888.-
39,888.-
38,888.-
37,888.-
38,888.-
37,888.-
38,888.-
38,888.-
37,888.-
37,888.-
38,888.-
38,888.-
37,888.-
38,888.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันวาเลนไทน์
-
-
-
-
-
-
-
วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ข้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 16:29

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions