• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGNRT04 โตเกียว SPARKLING ล้อมรัก พักลมหนาว 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 24,999 (XJ)

2018 05 30 142531
รหัสทัวร์: ZGNRT04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 24,999
29,999
29,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
33,999
37,999
38,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ - นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 14:30

BOMH91 อังกฤษ Amazing London ลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน พ.ค.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 39,900 (MH)

3 England
รหัสทัวร์: BOMH91
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินกัวลาลัมเปอร์
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน–ซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองอ๊อกซฟอร์ด–ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ – สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:08

ZGHAN14 เวียดนาม ซาปา THE WONDERFUL 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-ธค.61 เริ่มต้น 8,888 (FD)

2018 05 09 200234
รหัสทัวร์: ZGHAN14
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 09 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กรกฎาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
09 – 11 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 8,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
9,888
9,888
9,888
10,888
9,888
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
11,888
17,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET - หมู่บ้าน CAT CAT -หมู่บ้านตะวัน - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - เมืองซาปา –ด่านชายแดนเวียดนามจีน- เมืองฮานอย–วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:53

BOMH92 อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ Popular Grand UK 8วัน 5คืน เดือน เมย.-ธค.61 เริ่มต้น 59,900 (MH)

2018 06 13 181523
รหัสทัวร์: BOMH92
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ธันวาคม –4มกราคม 62
ราคาทัวร์: 69,900
หมายเหตุ วันปีใหม่

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กรุงลอนดอน –ซาลส์บัวรี่ –เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองบาธ– โรงอาบน้ำโรมัน –เมืองคาร์ดิฟฟ์ - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ - คาร์ดิฟฟ์ –แมนเชสเตอร์–สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด– เขตเลคดิสทริค - ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ -วินเดอร์เมียร์–เมืองเอดินบะระ–สกอตแลนด์ –ปราสาทเอดินบะระ - ช้อปปิ้งสตรีท - เมืองเอดินบะระ – เมืองยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค - ยอร์ค - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เมืองอ๊อกซฟอร์ด- บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - ลอนดอน - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน –ทาวเวอร์ออฟลอนดอน–หอนาฬิกาบิ๊กเบน–ถ่ายรูปลานหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม –จัตุรัสทราฟัลการ์–ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - สนามบินฮีทโธรว์ - สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ   

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:08

ZGSGN01 โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ DELIGHT SOUTH 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 11,888 (FD)

11ล่องเรือ
รหัสทัวร์: ZGSGN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
16 – 19 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
06 – 09 กันยายน 2561
13 – 16 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
12 – 15 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
15,888
11,888
12,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
16,888
15,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินTAN SON NHAT–เมืองโฮจิมินท์–พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท-เมืองดาลัท–CRAZYHOUSE–พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม–หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่–ทะเลทรายขาว–ทะเลทรายแดง-FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน่–โฮจิมินท์–ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน-พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ-เมืองโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเทียนหาว–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ไปรษณีย์กลางตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 18:14

BOMH93 Amazing London ทัวร์อังกฤษ ลอนดอนสโตนเฮนจ์อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน เดือน กค.-มค.62 เริ่มต้น 39,333 (MH)

2018 06 13 182943
รหัสทัวร์: BOMH93
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,333
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27Jul-01Aug 2018
11-16Aug 2018
13-18Oct 2018
01-06Dec 2018
08-13Dec 2018
29Dec-03Jan 2019
ราคาทัวร์: 39,333
39,333
39,333
39,333
41,333
45,333
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน เอมส์บิวรี เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน - อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ - ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:33

BEHKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61. เริ่มต้น 16,900 (RJ)

2018 04 26 110350
รหัสทัวร์: BEHKG03
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. 61 -30 มิ.ย. 61
01 ก.ค. 61 -03 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 -14 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 -17 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 -24 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 -28 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 -31 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61 -04 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61 -11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61 -18 ส.ค. 61
20 ก.ย. 61 -22 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 -29 ก.ย. 61
04 ต.ค. 61 -06 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 -13 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 -20 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 -27 ต.ค. 61
15 พ.ย. 61 -17 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 -24 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 -01 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 -15 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 -29 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 -01 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
19,900
21,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  ธันวาคม 2561. ( New year )
กรุงเทพฯ -ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights -สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์- กรุงเทพ

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 16:08

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions