• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

PLV02 ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 8999 (FD)

11vvvvv
รหัสทัวร์: PLV02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-07 พ.ค.
06-08 พ.ค.
12-14 พ.ค.
13-15 พ.ค.
19-21 พ.ค.
20-22 พ.ค.
26-28 พ.ค.
27-29 พ.ค.
02-04 มิ.ย.
03-05 มิ.ย.
09-11 มิ.ย.
10-12 มิ.ย.
16-18มิ.ย.
17-19 มิ.ย.
23-25 มิ.ย.
24-26 มิ.ย.
30 มิ.ย.-02ก.ค.
01-03 ก.ค.
07-09 ก.ค.
08-10 ก.ค.
14-16 ก.ค.
15-17 ก.ค.
21-23 ก.ค.
22-24 ก.ค.
28-30 ก.ค.
29-31 ก.ค.
04-06 ส.ค.
05-07 ส.ค.
11-13 ส.ค.
12-14 ส.ค.
18-20 ส.ค.
19-21 ส.ค.
25-27 ส.ค.
26-28 ส.ค.
01-03 ก.ย.
02-04 ก.ย.
08-10 ก.ย.
09-11 ก.ย.
15-17 ก.ย.
16-18 ก.ย.
22-24 ก.ย.
23-25 ก.ย.
29 ก.ย.-01 ต.ค.
30 ก.ย.-02 ต.ค.
06-08 ต.ค.
07-09 ต.ค.
13-15 ต.ค.
14-16 ต.ค.
20-22 ต.ค.
22-24 ต.ค.
21-23 ต.ค.
ราคาทัวร์: 9,999
8,888
9,555
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
11,500
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
10,900
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
10,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:42

SUPBL01 บาหลี CALLING 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1
รหัสทัวร์: SUPBL01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 15 JUL 2018
19 - 22 JUL 2018
27 - 30 JUL 2018
10 - 13 AUG 2018
20 - 23 SEP 2018
20 - 23 OCT 2018
ราคาทัวร์: 16,999.-
16,999.-
18,999.-
17,999.-
15,999.-
17,999.-
หมายเหตุ -
-
วันหยุดยาว
วันแม่แห่งชาติ
-
-

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ
– บาหลี -
Garuda Wisnu  -วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารันชมบารองแดนซ์ -เทือกเขาคินตามณี- วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตลาดปราบเซียน -วัดถ้ำช้างวัดเม็งวี- เบดูกัล -วัดอูลัน ดานู -วัดเม็งวี -วิหารทะนาล็อต - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - กรุงเทพฯ     

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 18:05

ZGSGN01 โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ DELIGHT SOUTH 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 11,888 (FD)

11ล่องเรือ
รหัสทัวร์: ZGSGN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
16 – 19 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
06 – 09 กันยายน 2561
13 – 16 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 10 ธันวาคม 2561
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
12 – 15 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
15,888
11,888
12,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
16,888
16,888
16,888
15,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินTAN SON NHAT–เมืองโฮจิมินท์–พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท-เมืองดาลัท–CRAZYHOUSE–พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม–หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่–ทะเลทรายขาว–ทะเลทรายแดง-FAIRY STREAM–ท่าเรือมุยเน่–โฮจิมินท์–ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน-พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ-เมืองโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเทียนหาว–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม–ไปรษณีย์กลางตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 18:14

BOMH91 อังกฤษ Amazing London ลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน พ.ค.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 39,900 (MH)

3 England
รหัสทัวร์: BOMH91
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินกัวลาลัมเปอร์
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน–ซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองอ๊อกซฟอร์ด–ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ – สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:08

SUP02 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

2018 03 09 214529
รหัสทัวร์: SUP02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-20 พฤษภาคม 61
19-21 พฤษภาคม 61
25-27 พฤษภาคม 61
26-28 พฤษภาคม 61
27-29 พฤษภาคม 61
1-3 มิถุนายน 61
2-4 มิถุนายน 61
8-10 มิถุนายน 61
9-11 มิถุนายน 61
15-17 มิถุนายน 61
16-18 มิถุนายน 61
17-19 มิถุนายน 61
22-24 มิถุนายน 61
23-25 มิถุนายน 61
29 มิ.ย - 1 ก.ค. 61
30 มิ.ย - 2 ก.ค. 61
6-8 กรกฎาคม 61
7-9 กรกฎาคม 61
13-15 กรกฎาคม 61
14-16 กรกฎาคม 61
15-17 กรกฎาคม 61
20-22 กรกฎาคม 61
21-23 กรกฎาคม 61
27-29 กรกฎาคม 61
28-30 กรกฎาคม 61
3-5 สิงหาคม 61
4-6 สิงหาคม 61
5-7 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61
1-3 กันยายน 61
2-4 กันยายน 61
7-9 กันยายน 61
8-10 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
22-24 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 61
4-6 ตุลาคม 61
5-7 ตุลาคม 61
6-8 ตุลาคม 61
7-9 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
18-20 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
21-23 ตุลาคม 61
25-27 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
27-29 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
12,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
12,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :   พฤษภาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการวัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 10:52

CUEU01 เช็ก ออสเตรีย ฮังการี EASY SCENIC7 วัน 4 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 42,900 (QR)

2018 05 07 184520
รหัสทัวร์: CUEU01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 09 มิถุนายน
15 – 21 กรกฎาคม
13 – 19 สิงหาคม
24 – 30 กันยายน
22 – 28 ตุลาคม
ราคาทัวร์: 42,900
46,900
47,900
44,900
47,900
หมายเหตุ -
-
(ชดเชยวัแม่ฯ) -
-
(วันปิยะมหาราช)

กรุงเทพฯ –กรุงโดฮา กรุงโดฮา –กรุงปราก –คาร์โลวี วารี – ชมเมือง – กรุงปราก – สะพานชาลส์ –จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก –ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – อาคารรัฐสภาฮังการี –ล่องเรือแม่น้ำดานูบ –ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ –กรุงโดฮา -กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 May 2018 18:52

SUP03 สิงคโปร์ AWESOME 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 12,555 (TR)

2018 05 10 165942
รหัสทัวร์: SUP03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 12,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 -29 JUL 2018
11 -13 AUG 2018
12 -14 OCT 2018
13 -15 OCT 2018
ราคาทัวร์: 12,555.-
12,955.-
12,955.-
12,955.-
หมายเหตุ วันเข้าพรรษา
วันแม่แห่งชาติ
-
-

เดินทางเดือน  :  กรกฎาคม  - ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ – Singapore-เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ-สำหรับ Option A อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สำหรับ Option B รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) + Manrina bay sands + ชมโชว์น้ำพุ CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay-Duty Free Shop-ไชน่าทาวน์- ช็อปปิ้ง Orchard-กลับ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 18:07

CUEU02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส EASY CLASSIC 9 วัน 6 คืน เดือน กค.-ตค.61 เริ่มต้น 67,900 (EY)

2018 05 07 190903
รหัสทัวร์: CUEU02
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์วันปิยมหาราช
ราคาเริ่มต้น: 67,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 - 29 กรกฎาคม
06 - 14 สิงหาคม
12 - 20 กันยายน
17 - 25 ตุลาคม
ราคาทัวร์: 69,900
72,900
67,900
74,900
หมายเหตุ (อาสาฬฯ เฉลิมพระชน ร.10) -
(วันแม่แห่งชาติ) -
-
(วันปิยะมหาราช)

กรุงเทพฯ –อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ –บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย –
เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา – เอนเกลเบิร์ก – ดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ – ปารีส ปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต – ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล

Last Updated on Monday, 07 May 2018 19:10

SMTR03 ตุรกี SAY HI พักโรงแรงสไตร์ถ้ำ 8 วัน 6 คืน พค-ตค.61 เริ่มต้น 28,927 (KC)

2018 04 24 173022
รหัสทัวร์: SMTR03
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 28,927
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
01 มิ.ย. 61 - 08 มิ.ย. 61
08 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
08 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
02 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,927
30,927
29,927
28,927
28,927
32,927
32,927
32,927
33,927
33,927
33,927
33,927
32,927
32,927
32,927
32,927
32,927
32,927
33,927
33,927
33,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู - อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค - ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า - คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล - อิสตันบูล - อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:36

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions