• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOCX13 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 11,888 (CX)

2018 04 30 170310
รหัสทัวร์: BOCX13
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-8 มิถุนายน 61
16-18 มิถุนายน 61
23-25 มิถุนายน 61
30มิถุนายน-2กรกฎาคม 61
7-9 กรกฎาคม 61
14-16 กรกฎาคม 61
21-23 กรกฎาคม 61
28-30 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
14,888
หมายเหตุ -

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท - วัดหวังต้าเซียน วัดแซกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน Avenue of Stare & Symphony of light -วิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหม่านโหมว causeway bay - ท่าอากาศยานฮ่องกง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 30 April 2018 17:13

CUH02 มาเก๊า จูไห่ EASY POPULAR 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 6,900 (FD)

2018 04 30 170310
รหัสทัวร์: CUH02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
15-17 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
29-31 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
19-21 ส.ค. 61
26-28 ส.ค. 61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
05-07 ต.ค. 61
06-08 ต.ค. 61
12-14 ต.ค. 61
14-16 ต.ค. 61
20-22 ต.ค. 61
21-23 ต.ค. 61
27-29 ต.ค. 61
02-04 พ.ย. 61
03-05 พ.ย. 61
09-11 พ.ย. 61
10-12 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
17-19 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
24-26 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 02ธ.ค. 61
01-03 ธ.ค. 61
07-09 ธ.ค. 61
09-11 ธ.ค. 61
14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 6
29-31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. – 01ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 8,900
8,900
9,900
10,900
11,900
11,900
11,900
10,900
12,900
9,990
9,900
8,900
7,900
7,900
6,900
7,900
7,900
6,900
11,900
11,900
12,900
10,900
10,900
12,900
8,900
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
7,900
8,900
9,900
11,900
9,900
8,900
9,900
8,900
11,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
วันอาสาฬหบูชา -
วันเข้าพรรษา -
วันเฉลิมพระชลฯ -
-
วันแม่แห่งชาติ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสวรรคต ร.9 -
-
-
วันปิยะมหาราช -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันรัฐธรรมนูญ -
-
-
-
-
วันหยุดสิ้นปี -
วันหยุดสิ้นปี

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show –ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – The Venetian Resor

Last Updated on Friday, 11 May 2018 12:35

CUH05 EASY ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค -ก.ย.61. เริ่มต้น 16,900 (CX)

Macua
รหัสทัวร์: CUH05
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 08 พฤษภาคม 61
13 – 15 พฤษภาคม 61
27 – 29 พฤษภาคม 61
10 – 12 มิถุนายน 61
17 – 19 มิถุนายน 61
01 – 03 กรกฎาคม 61
08 – 10 กรกฎาคม 61
22 – 24 กรกฎาคม 61
29 – 31 กรกฎาคม 61
05 – 07 สิงหาคม 61
12 – 14 สิงหาคม 61
02 – 04 กันยายน 61
09 – 11 กันยายน 61
16 – 18 กันยายน 61
23 – 25 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 17,900.-
17,900.-
17,900.-
16,900.-
16,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
19,900.-
17,900.-
16,900.-
17,900.-
16,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเบย์ – Symphony Of Lights
อาหารเช้าติ่มซำ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโวแสควร์ – ร้านขนม – The Venetian Resort – ฮ่องกง
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:32

PBFD76201 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-พ.ย.61 ราคา 7,888(FD)

11111venetian Macao
รหัสทัวร์: PBFD76201
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 -20 พ.ค.61
19 -21 พ.ค.61
20 -22 พ.ค.61
25 -27 พ.ค.61
26 -28 พ.ค.61
27 -29 พ.ค.61
01 -03 มิ.ย.61
02 -04 มิ.ย.61
03 -05 มิ.ย.61
08 -10 มิ.ย.61
09 -11 มิ.ย.61
10 -12 มิ.ย.61
15 -17 มิ.ย.61
16 -18 มิ.ย.61
17 -19 มิ.ย.61
23 -25 มิ.ย.61
24 -26 มิ.ย.61
29 มิ.ย. -01 ก.ค.61
30 มิ.ย. -02 ก.ค.61
06 -08 ก.ค.61
07 -09 ก.ย.61
08 -10 ก.ย.61
14 -16 ก.ย.61
15 -17 ก.ย.61
16 -18 ก.ย.61
21 -23 ก.ย.61
22 -24 ก.ย.61
25 -27 ต.ค.61
02 -04 พ.ย.61
03 -05 พ.ย.61
09 -11 พ.ย.61
10 -12 พ.ย.61
12 -14 พ.ย.61
16 -18 พ.ย.61
17 -19 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน พฤษภาคม พฤศจิกายน   2561.
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่-ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้นช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 11:24

SMHK04_CX ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 12,900 (CX)

S  9642034
รหัสทัวร์: SMHK04_CX
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
10 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
15 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
05 ส.ค. 61 - 07 ส.ค. 61
19 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์พอลล์ - เซนาโด้ สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ - จูไห่ ฟิชเชอร์เกิรล์ - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง Lo Wu - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak - โรงงานจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 18:29

PBFD7626 มาเก๊ากุ้ยหลินนั่งรถไฟความเร็วสูง-จูไห่ 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย-พ.ย.61. เริ่มต้น 16,999(FD)

2018 05 04 181236
รหัสทัวร์: PBFD7626
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 - 11 ก.ย.61
20 - 25 ก.ย.61
23 - 28 ต.ค. 61
15 - 20 พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
17,999
16,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน   -  พฤศจิกายน  2561.
สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล – The Venetian – จูไห่กุ้ยหลิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ล่องเรือชมเขางวงช้าง – เขาฝูโป – เมืองจำลองซ่ง ถํ้าเงิน + โชว์นกจับปลา – ล่องเรือแพอวี้หลง – ล่องแม่นํ้าหลีเจียง (ล่องสั้น) ร้านชา – ช้อปปิ้งถนนซีเจียกระเช้าเหยาซาน – วัดเหนินเหยิน – สวนหยงหูซานหู – เจดีย์เงินทอง (ชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน กุ้ยหลิน – กวางเจา – จูไห่ – หวหี่ นี่ สัญลักษณเมืองจูไห่ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหมจูไห่ – วัดผู่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย – มาเก๊า– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 May 2018 18:29

WSHC6-RJ ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า Finver 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 11,999 (RJ)

2018 04 18 182824
รหัสทัวร์: WSHC6-RJ
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-29 พ.ค.61
28-31 ก.ค.61
11-14 ส.ค.61
13-16 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,999
12,999
13,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น - เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง - จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 11:36

PBNX885 มาเก๊า จูไห่ super pro 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 6,555.(FD)

2018 05 04 171208
รหัสทัวร์: PBNX885
สายการบิน: NX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 6,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 พ.ค.61
06-08 พ.ค.61
07-09 พ.ค.61
09-11 พ.ค.61
12-14 พ.ค.61
13-15 พ.ค.61
14-16 พ.ค.61
17-19 พ.ค.61
19-21 พ.ค.61
21-23 พ.ค.61
22-24 พ.ค.61
26-28 พ.ค.61
27-29 พ.ค.61
28-30 พ.ค.61
30 พ.ค.- 1 มิ.ย.61
31 พ.ค.- 2 มิ.ย.61
02-04 มิ.ย.61
03-05 มิ.ย.61
04-06 มิ.ย.61
09-11 มิ.ย.61
10-12 มิ.ย.61
11-13 มิ.ย.61
12-14 มิ.ย.61
16-18 มิ.ย.61
17-19 มิ.ย.61
18-20 มิ.ย.61
21-23 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
24-26 มิ.ย.61
25-27 มิ.ย.61
30 มิ.ย.- 2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
6,555.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  พฤษภาคม มิถุนายน  2561
สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ –“หวี่หนี่” สัญลักษณ์เมืองจูไห่ 
บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น - – ร้านผ้าไหม - วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ  -ชมหยก- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย  จูไห่ - มาเก๊า - ซิตี้ทัวร์ –สัมผัส The Venetian – The Parisian  – กรุงเทพฯ 

Last Updated on Friday, 04 May 2018 17:34

ZGHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน พค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1THE PARISIAN MACAO
รหัสทัวร์: ZGHKG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 16:59

ZGHKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน เดือน พค.61 เริ่มต้น 12,999 (FD)

11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 พ.ค. 61
10-13 พ.ค. 61
11-14 พ.ค. 61
12-15 พ.ค. 61
17-20 พ.ค. 61
18-21 พ.ค. 61
19-22 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล –เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover's Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่"จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ - วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:01

CUH01 มาเก๊า จูไห่ EASY LOVELY FLY 3 วัน 2 คืน เดือน พค.มิย.61 เริ่มต้น 6,900 (FD)

MessageImage 1482985870366
รหัสทัวร์: CUH01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 06 พ.ค. 61
18 – 20 พ.ค. 61
25 – 27 พ.ค. 61
08 – 10 มิ.ย. 61
15 – 17 มิ.ย. 61
22 – 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 7,900.-
6,900.-
7,900.-
6,900.-
7,900.-
7,900.-
7,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – วัดผุ่ถ่อ – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – หหอไอเฟล โรงแรม Parisian – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:00

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions