• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGRGN03 พม่า หงสา สิเรียม อินแขวน SHINING 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ้่มต้น 9,888 (SL)

2018 05 30 160245
รหัสทัวร์: ZGRGN03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
16 – 18 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
07 – 09 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 10,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง - เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม –พระเจดีย์เยเลพญา–พระเจดีย์โบตะทาวน์–เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 16:07

MMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 12,900 (FD)

3 เจดีย์มิงกุน พม่า
รหัสทัวร์: MMR051
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 - 10 มิ.ย.61
21 - 24 มิ.ย.61
28 - 1 ก.ค.61
12 - 15 ก.ค.61
19 - 22 ก.ค.61
27 - 30 ก.ค.61
2 - 5 ส.ค.61
10 - 13 ส.ค.61
16 - 19 ส.ค.61
23 - 26 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:26

JMM12 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา ไหว้พระ 11 วัด นอน รร.เรือ 5ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-สค.61 เริ่มต้น 8,881 (8M)

2018 06 21 181101
รหัสทัวร์: JMM12
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 8,881
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
14-16 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
21-23 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
28-30 ก.ค.61
03-05 ส.ค.61
04-06 ส.ค.61
10-12 ส.ค.61
11-13 ส.ค.61
17-19 ส.ค.61
18-20 ส.ค.61
24-26 ส.ค.61
25-27 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
01-03 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
08-10 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
15-16 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
22-24 ก.ย.61
28-30 ก.ย.61
29 ก.ย.-01 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
9,881
9,888
8,881
8,881
9,881
9,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำ-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง-หงสา-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-วัดไจ๊คะวาย - พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง - ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดงาทัตจี-วัดพระหินอ่อน - สนามบิน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 18:17

MMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (PG)

2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: MMR051
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
21 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
5 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
19 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
2 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
30 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
13 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 23 April 2018 15:51

BTJT01 พม่า ย่างกุ้ง Super Shock ไหว้พระวัดดัง เดือน มิ.ย.-ต.ค.61.ราคา 4,999.(SL)

2018 06 05 163240
รหัสทัวร์: BTJT01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 4,999
-
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
21 มิ.ย.61 -21 มิ.ย.61
25 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
28 มิ.ย.61 -28 มิ.ย.61
05 ก.ค.61 -05 ก.ค.61
09 ก.ค.61 -09 ก.ค.61
12 ก.ค.61 -12 ก.ค.61
16 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
19 ก.ค.61 -19 ก.ค.61
23 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
06 ส.ค.61 -06 ส.ค.61
20 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
27 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
03 ก.ย.61 -03 ก.ย.61
10 ก.ย.61 -10 ก.ย.61
17 ก.ย.61 -17 ก.ย.61
24 ก.ย.61 -24 ก.ย.61
01 ต.ค.61 -01 ต.ค.61
08 ต.ค.61 -08 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
4,999.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  มิุนายน - ตุลาคม 2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 16:36

MMR052 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: MMR052
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 - 3 มิ.ย.61
20 ก.ค.61 - 22 ก.ค.61
27 ก.ค.61 - 29 ก.ค.61
24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
12,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม  - สิงหาคม  2561.
กรุงเทพ
ฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:27

BTMMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน กระเช้า 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่ม 10,900 (DD)

2018 05 25 173959
รหัสทัวร์: BTMMR04
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
7 ก.ค.61 -9 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
14 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
21 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
28 ก.ค.61 -30 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
4 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
18 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
25 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
1 ก.ย.61 -3 ก.ย.61
7 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
8 ก.ย.61 -10 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
15 ก.ย.61 -17 ก.ย.61
21 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
22 ก.ย.61 -24 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
29 ก.ย.61 -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน   :   มิถุนายน  -  กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวนนั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 May 2018 17:55

MMR08 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5วัน 4 คืน เดือน ก.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 20,900.- (FD)

2018 04 23 161644
รหัสทัวร์: MMR08
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 20,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 ก.ค.61 -9 ก.ค.61
26 ก.ค.61 -30 ก.ค.61
9 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
23 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 20,900
21,900

21,900
20,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กรกฏาคม  - สิงหาคม  2561.

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 April 2018 17:07

BTMMR041 มหัศจรรย์ พม่าเมืองแปร 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่ม 10,900 (DD)

2018 05 25 170506
รหัสทัวร์: BTMMR041
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
7 ก.ค.61 -9 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
14 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
21 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
28 ก.ค.61 -30 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
4 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
18 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
25 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
1 ก.ย.61 -3 ก.ย.61
7 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
8 ก.ย.61 -10 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
15 ก.ย.61 -17 ก.ย.61
21 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
22 ก.ย.61 -24 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ

เดินทางเดือน   :   มิถุนายน  -  กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร-เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจี-เจดีย์ชเวซันดอร์-ตลาดเช้าเมืองแปร–เมืองถ่นโบ่–เขาอะเกาก์เตาง์–แปร–หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)–ย่างกุ้งพระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-ตลาดสก๊อต- กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 25 May 2018 18:09

MMR09 แกรนด์ พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 28,900 (FD)

111พม่า
รหัสทัวร์: MMR09
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 ก.ค.61-31 ก.ค.61
10 ส.ค.61-15 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
เฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:31

BTMMR10 พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 เมือง 4 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.61.-ก.พ.62 เริ่มต้น 18,900 (FD)

2018 06 18 152323
รหัสทัวร์: BTMMR10
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 ต.ค.61 -15 ต.ค.61
19 ต.ค.61 -22 ต.ค.61
2 พ.ย.61 -5 พ.ย.61
16 พ.ย.61 -19 พ.ย.61
6 ธ.ค.61 -9 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 -10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61 -17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61 -24 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 -1 ม.ค.61
30 ธ.ค.61 -2 ม.ค.62
18 ม.ค.62 -21 ม.ค.62
25 ม.ค.62 -28 ม.ค.62
2 ก.พ.62 -5 ก.พ.62
16 ก.พ.62 -19 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
18,900
18,900
19,900
20,900
18,900
19,900
21,900
21,900
18,900
18,900
18,900
19,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ตุลาคม  2561 - กุมภาพันธ์  2562
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก-พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเล-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- เขามัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 18 June 2018 17:58

PLM01พม่า DELUXE 3 วัน 2 คืน เดือนมีค-กย 61 เริ่มต้น 11,500 (SL)

2018 06 13 111347
รหัสทัวร์: PLM01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,500
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-01ก.ค.61
30 มิ.ย.-02ก.ค.61
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31ส.ค.-02ก.ย.
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29ก.ย.-01ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
12,900
12,900
11,500
11,500
12,900
12,900
12,900
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง –  พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 11:39

CUM01 พม่า EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย-ต.ค 61 เริ่มต้น 10,900 (DD)

9999999999999
รหัสทัวร์: CUM01
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 07 กันยายน 61
07 - 09 กันยายน 61
13 - 15 กันยายน 61
14 - 16 กันยายน 61
15 - 17 กันยายน 61
21 - 23 กันยายน 61
22 - 24 กันยายน 61
23 - 25 กันยายน 61
04 – 06 ตุลาคม 61
05 - 07 ตุลาคม 61
12 - 14 ตุลาคม 61
14 - 16 ตุลาคม 61
20 - 22 ตุลาคม 61
21 - 26 ตุลาคม 61
26 - 28 ตุลาคม 61
27 - 29 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 10,900
11,900
10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
10,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน - คิ้มปูนแค้มป์ 
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)พระธาตูอินทร์แขวน - คิ้มปูนแคมป์ – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน - พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) - วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - ตลาดโบโจ๊ก อองซาน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 09:53

PLM02 พม่า DELUXE 3 วัน 2 คืน เดือน พค-กย 61 เริ่มต้น .11,500 (FD)

2018 06 13 113402
รหัสทัวร์: PLM02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,500
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
27-29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. –01ก.ค. 61
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 11,500
11,500
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – เพนียดช้างเผือก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 11:38

JMM14 ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม นั่งบอลลูนชมเมือง 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 12,900 (8M)

2018 05 16 185004
รหัสทัวร์: JMM14
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำ-พระนอนตากวาน - เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง-หงสา-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-วัดไจ๊คะวาย - พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง - ย่างกุ้ง-นั่งบอลลูนชมเมือง-ตลาดสก็อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพกระซิบ - เทพทันใจ-วัดบารมี-สนามบิน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 18:56

PLM03 พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน เจดีย์เวดากอง 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย - ส.ค 61 เริ่มต้น 11,999 (8M)

2018 06 13 114905
รหัสทัวร์: PLM03
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-29 ก.ค.
28-30 ก.ค.
11-13 ส.ค.
ราคาทัวร์: 11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง – สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –
พระนอนเจ๊าทัตจี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 11:52

JMM16 ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน (นั่งกระเช้า) 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-กค.61 เริ่มต้น 11,900 (8M)

2018 05 16 184140
รหัสทัวร์: JMM16
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 มิ.ย.61
08-10 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
22-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
06-08 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน-วัดพระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ- เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง - ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดบารมี-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:27

PLM04 ย่างกุ้ง อินแขวน เจดีย์เวดากอง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค - ก.ย 61 เริ่มต้น 10,800 (SL)

2018 06 13 121706
รหัสทัวร์: PLM04
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,800
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
29มิ.ย.-01ก.ค.61
30มิ.ย.-02ก.ค.61
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31ส.ค.-02ก.ย.
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29ก.ย.-01ต.ค.61
ราคาทัวร์: 10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
11,900
11,900
10,800
10,800
11,900
11,900
11,900
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 12:19

JMM21 มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนี 3 วัน 2 คืน เดือน พค-สค.61 ราคา 7,979 (FD)

2018 05 16 183525
รหัสทัวร์: JMM21
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 7,979
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 –04 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
30 มิ.ย.-02ก.ค. 61
21 –23 ก.ค. 61
04 –06 ส.ค. 61
25 –27 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
7,979
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill - มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 18:38

PLM05 ย่างกุ้ง หงสาฯ อินทร์แขวน SPECIAL 2 วัน 1 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 6,799 (SL)

2018 06 13 173244
รหัสทัวร์: PLM05
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 6,799
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-05 มิ.ย. 61
11-12 มิ.ย. 61
18-19 มิ.ย. 61
25-26 มิ.ย. 61
02-03 ก.ค. 61
09-10 ก.ค. 61
16-17 ก.ค. 61
23-24 ก.ค. 61
06-07 ส.ค. 61
20-21 ส.ค. 61
27-28 ส.ค. 61
03-04 ก.ย. 61
10-11 ก.ย. 61
17-18 ก.ย. 61
24-25 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
หมายเหตุ -

ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง –
ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:33

MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่ม 8,999 (DD)

2018 04 21 182304
รหัสทัวร์: MMR001
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61-2ก.ค.61
6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
7 ก.ค.61-9 ก.ค.61
13 ก.ค.61-15 ก.ค.61
14 ก.ค.61-16 ก.ค.61
20 ก.ค.61-22 ก.ค.61
21 ก.ค.61-23 ก.ค.61
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61
28 ก.ค.61-30 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
4 ส.ค.61-6 ส.ค.61 |
10 ส.ค.61-12 ส.ค.61
11 ส.ค.61-13 ส.ค.61
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
18 ส.ค.61-20 ส.ค.61
24 ส.ค.61-26 ส.ค.61
25 ส.ค.61-27 ส.ค.61
31 ส.ค.61-2 ก.ย.61
1 ก.ย.61-3 ก.ย.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
8 ก.ย.61-10 ก.ย.61
14 ก.ย.61-16 ก.ย.61
15 ก.ย.61-17 ก.ย.61
21 ก.ย.61-23 ก.ย.61
22 ก.ย.61-24 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
29 ก.ย.61-1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
8,999
9,999
10,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจเทพกระซิบ-ย่างกุ้ง หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:36

PLM06ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค - ก.ย 61 เริ่มต้น 10,800 (SL)

2018 06 13 171939
รหัสทัวร์: PLM06
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,800
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
29มิ.ย.-01ก.ค.61
30มิ.ย.-02ก.ค.61
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31ส.ค.-02ก.ย.61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29ก.ย.-01ต.ค.61
ราคาทัวร์: 10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
11,900
11,900
10,800
10,800
11,900
11,900
11,900
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:27

MMR002 พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินแขวน 4 วัน 3 คืน 4 ดาว เดือน มิ.ย.-ก.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (SL)

2018 04 21 164110
รหัสทัวร์: MMR002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
21 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
5 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
12 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
26 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
2 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
30 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
6 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
20 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
15,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-

เดินทางเดือน  : พฤษภาคม - กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ-
กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:30

PLM07 พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค - ก.ค 61 เริ่มต้น 10,999 (FD)

2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: PLM07
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
27-29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
กรกฎาคม 2561
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29 ก.ย.-01 ต.ค. 61
ราคาทัวร์:
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากองสิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 12:06

MMR004 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 (DD)

2018 04 21 172240
รหัสทัวร์: MMR04
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : พฤษภาคม  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-หงสาวดี -วัดไจ้คะวาย -เจดีย์ชเวมอดอร์ -พระราชวังบุเรงนอง -คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน -เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว -พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา -วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์- เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต- กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:31

PLM08 พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย - ส.ค 61 ราคา 10,999 (8M)

2018 06 13 111347
รหัสทัวร์: PLM08
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-29 ก.ค.
28-30 ก.ค.
11-13 ส.ค.
ราคาทัวร์:
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ
-
-
-

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง –ย่างกุ้ง –สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี – กรุงเทพฯพระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง- ตลาดสก๊อต

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 12:21

MMR004 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 (SL)

2018 04 21 143239
รหัสทัวร์: MMR004
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
14 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
21 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
28 ก.ค.61 -30 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
4 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
18 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
25 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
1 ก.ย.61 -3 ก.ย.61
7 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
21 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
29 ก.ย.61 -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม - กันยายน. 2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:32

PLM09 พม่า VINTAGE สักการะ 3 สถานฯ 3 วัน 2 คืน เดือนพ.ค-ก.ย 61 เริ่มต้น 10,900 (FD)

2018 04 21 172240
รหัสทัวร์: PLM09
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29 ก.ย.-01 ต.ค. 61
ราคาทัวร์:
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
11,999
11,999
10,999
10,999
11,999
11,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วันที่ สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 12:49

MMR01 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61. ราคา 7,900 (DD)

11
รหัสทัวร์: MMR01
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 7,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 มิ.ย.61-6 มิ.ย.61
12 มิ.ย.61-13 มิ.ย.61
19 มิ.ย.61-20 มิ.ย.61
26 มิ.ย.61-27 มิ.ย.61
3 ก.ค.61-4 ก.ค.61
10 ก.ค.61-11 ก.ค.61
17 ก.ค.61-18 ก.ค.61
24 ก.ค.61-25 ก.ค.61
31 ก.ค.61-1 ส.ค.61
7 ส.ค.61-8 ส.ค.61
14 ส.ค.61-15 ส.ค.61
21 ส.ค.61-22 ส.ค.61
28 ส.ค.61-29 ส.ค.61
4 ก.ย.61-5 ก.ย.61
11 ก.ย.61-12 ก.ย.61
18 ก.ย.61-19 ก.ย.61
25 ก.ย.61-26 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:34

PLMW001 พม่า MAKE A WISH 2 วัน 1 คืน เดือน ก.ค-ก.ย 61 เริ่มต้น 5,899 (SL)

000070101
รหัสทัวร์: PLMW001
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 5,899
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-03 ก.ค. 61
09-10 ก.ค. 61
16-17 ก.ค. 61
23-24 ก.ค. 61
06-07 ส.ค. 61
20-21 ส.ค. 61
27-28 ส.ค. 61
03-04 ก.ย. 61
10-11 ก.ย. 61
17-18 ก.ย. 61
24-25 ก.ย. 61
ราคาทัวร์:
5,899
5,899
5,899
5,899
5,899
5,899
5,899
5,899
5,899
5,899
5,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน

Last Updated on Tuesday, 19 June 2018 17:31

MMR012 พม่า สุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน เดือน พ.ค-มิ.ย.61 เริ่มต้น 9,900 (FD).

1
รหัสทัวร์: MMR012
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61-4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61-11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61-25 มิ.ย.61
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระนอนตาหวาน -กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:39

PLSM001SL SPECIAL พม่า 2 วัน 1 คืน เดือน พ.ค- ก.ย 61เริ่มต้น 6,799 (SL)

2018 06 13 111347
รหัสทัวร์: PLSM001SL
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 6,799
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-03 ก.ค. 61
09-10 ก.ค. 61
16-17 ก.ค. 61
23-24 ก.ค. 61
06-07 ส.ค. 61
20-21 ส.ค. 61
27-28 ส.ค. 61
03-04 ก.ย. 61
10-11 ก.ย. 61
17-18 ก.ย. 61
24-25 ก.ย. 61
ราคาทัวร์:
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
6,799
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – หงสาวดี – พระธาตุ อินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ดอนเมือง

Last Updated on Friday, 15 June 2018 15:53

MMR02 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 4 วัน 3 คืน 4 ดาว เดือน พ.ค.-มิ.ย.61.เริ่มต้น 13,900 (SL)

3 พระธาตุอินทร์แขวน พม่า
รหัสทัวร์: MMR02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 - 3 มิ.ย.61
7 - 10 มิ.ย.61
21 - 24 มิ.ย.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา
ย่างกุ้ง - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:40

TSBM09 พม่า สบาย โดนใจ 1 วัน เดือน มิ.ย -ก.ค 61 เริ่มต้น 3,991 (DD)

99999993000
รหัสทัวร์: TSBM09
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 3,991
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 มิถุนายน 2561
14 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน 2561
21 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน 2561
04 กรกฏาคม 2561
05 กรกฏาคม 2561
11 กรกฏาคม 2561
12 กรกฏาคม 2561
18 กรกฏาคม 2561
26 กรกฏาคม 2561
02 สิงหาคม 2561
08 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง–เจดีย์ชเวดากองพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)–พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต– วัดพระหินอ่อน-ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 10:57

MMR021 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (PG)

3 Ananda Temple
รหัสทัวร์: MMR021
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61-3 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61-10 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61-17 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61-24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:22

ZGMDL03 มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน NAMO 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 9,888 (FD)

2018 05 30 164945
รหัสทัวร์: ZGMDL03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 24 มิถุนายน 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
21 – 23 กันยายน 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,888
10,888
13,888
9,888
9,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์–เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - ดอยสกายน์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุง - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ –พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ- เขามัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง–ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์–ท่าอากาศยานดอนเมือง– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 17:01

MMR03 พม่า เจอะลึกมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น11,900 (PG)

2018 05 04 114241
รหัสทัวร์: MMR03
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 มิ.ย.61 - 17 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 - 1 ก.ค.61
6 ก.ค.618 - ก.ค.61
13 ก.ค.61 - 15 ก.ค.61
27 ก.ค.61 - 29 ก.ค.61
11 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
24 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
31 ส.ค.61 - 2 ก.ย.61
7 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
21 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
28 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  กันยายน  2561.
รุงเทพฯ 
-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 May 2018 13:44

ZGMDL04 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน ROYAL 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 11,888 (FD)

2018 05 30 170314
รหัสทัวร์: ZGMDL04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 มิถุนายน 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
21 – 24 มิถุนายน 2561
12 – 15 กรกฎาคม 2561
09 – 12 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
13 – 16 กันยายน 2561
27 – 30 กันยายน 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
12,888
14,888
11,888
11,888
11,888
13,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 17:05

MMR031 พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ 2 วัน 1 คืน เดือน พ.ค.-สค. 61 เริ่มต้น 6,900 (FD)

2018 04 21 175259
รหัสทัวร์: MMR031
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 - 3 มิ.ย.61
8 -9 มิ.ย.61
15 -16 มิ.ย.61
22 - 23 มิ.ย.61
29 - 30 มิ.ย.61
7 - 8 ก.ค.61
13 -14 ก.ค.61
21 - 22 ก.ค.61
28 - 29 ก.ค.61
4 - 5 ส.ค.61
11-12 ส.ค.61
17 - 18 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 6,900
7,900
7,900
7,900
6,900
7,900
6,900
7,900
7,900
7,900
7,900
6,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม - สิงหาคม  2561.
กรุงเทพ
ฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก- กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:23

ZGRGN02 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน BLESSING 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 10,888 (FD)

2018 04 23 170214
รหัสทัวร์: ZGRGN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
05 – 07 กรกฎาคม 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
12 – 14 กรกฎาคม 2561
19 – 21 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
26 – 28 กรกฎาคม 2561
02 – 04 สิงหาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
16 – 18 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
23 – 25 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
06 – 08 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
13 – 15 กันยายน 2561
20 – 22 กันยายน 2561
27 – 29 กันยายน 2561
28 – 30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
11,888
10,888
11,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
10,888
10,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง - เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม–พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) - พระเจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก–ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:39

MMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 04 21 151009
รหัสทัวร์: MMR04
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
7 ก.ค.61 -9 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
14 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
21 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
21 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
28 ก.ค.61 -30 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
4 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
12 ส.ค.61 -14 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
18 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
25 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
13,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ -ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต- กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:25

ZGRGN04 ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน THE HOLY 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-กย.61 เริ่มต้น 9,888 (8M)

2018 05 30 163912
รหัสทัวร์: ZGRGN04
สายการบิน: 8M
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 24 มิถุนายน 2561
20 - 22 กรกฎาคม 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
07 – 09 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
10,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง –เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองย่างกุ้ง –พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ –เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)- พระหินอ่อน –ช้างเผือก- ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 16:47

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61. เริ่มต้น16,900 (FD)

111222
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 -10 มิ.ย.61
21 -24 มิ.ย.61
28 -1 ก.ค.61
12 -15 ก.ค.61
19 -22 ก.ค.61
27 -30 ก.ค.61
2 -5 ส.ค.61
10 -13 ส.ค.61
16 -19 ส.ค.61
23 -26 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-
จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:25

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions