• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

EURO 17 อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน เดือน เม.ย-พ.ค61 ราคา 81,900 (EK) ไฟล์ทเช้า

3 หอไอเฟล ฝรั่งเศษ
รหัสทัวร์: EURO 17
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 81,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 21 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 เม.ย. – 6 พ.ค.
4-13 พ.ค.
ราคาทัวร์: 81,900
81,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –โรม ( อิตาลี ) โรม (อิตาลี) ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – เบิร์น (เมืองหลวงประเทศสวิสฯ)-ลูเซิร์น ดีจอง- ปารีส (ฝรั่งเศส) ปารีส-แวร์ซายน์-ล่องเรือ-หอไอเฟล-ประตูชัย-ช้อปปิ้ง ปารีส – บรัสเซล – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคาน-โวเลนดัมหมู่บ้านชาวประมง-สวนเคอเค่นฮอฟ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 December 2017 18:38

VCEURO 2.2 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี่ 7 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 49,999 (EK)

1
รหัสทัวร์: VCEURO 2.2
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-15 ก.พ.
24 ก.พ. – 2 มี.ค.
15-21 มี.ค.
28 มี.ค. – 3 เม.ย.
1-7 เม.ย.
4-10 เม.ย.
29 เม.ย. – 5 พ.ค.
11-17 เม.ย.
12-18 เม.ย.
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
49,999
49,999
52,999
52,999
52,999
64,999
64,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง ปารีส-ดีจอง-แองเกิลเบิร์ก (สวิสเซอร์แลนด์) ยอดเขาทิตลิต-ลูเซิร์น-เวนิส(อิตาลี) ล่องเรือเกาะเวนิส - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า ปิซ่า - กรุงโรม กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:22

EURO 17 Grand อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน เดือน เม.ย.61. ราคา 91,900 (EK) ไฟล์ทบ่าย

1แวร์ซาย
รหัสทัวร์: EURO 17
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 91,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 21 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-22 เม.ย.
14-23 เม.ย.
ราคาทัวร์: 91,900
91,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ โรม-ปิซ่า-ล่องเรือเกาะเวนิส-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE –ลูเซิร์น-ปารีส-แวร์ซายน์-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-ลุฟว์-ไอเฟล-บรัสเซล-อะตอมเมี่ยม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-โวเลนดัม-ซานสคาน-สวนเคอเค่นฮอฟ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:33

ZGCDG01 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนก์ เยอรมัน TULIP 8 วัน เดือน มีค-เมย.61 เริ่มต้น 52,900 (QR)

11ปารีสสสส
รหัสทัวร์: ZGCDG01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 52,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 - 25 มีนาคม 2561
21 - 28 มีนาคม 2561
25 มีนาคม – 01 เมษายน 61
01 – 08 เมษายน 2561
04 – 11 เมษายน 2561
08 – 15 เมษายน 2561
13 – 20 เมษายน 2561
29 เม.ย. –06 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 52,900
52,900
53,900
53,900
55,900
59,900
62,900
55,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
โดฮา - สนามบินปารีส - ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร –สนามบินสคิปโพล
โดฮา – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 10:47

EURO 4 ฝรั่งเศษ-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน 6 คืน เดือน มค-เม.ย61 เริ่มต้น 69,999 (EK)

3 Jungfrau สวิส
รหัสทัวร์: EURO 4
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 69,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-18 ก.พ.
24 ก.พ. – 4 มี.ค.
10-18 มี.ค.
24 มี.ค. – 1 เม.ย.
31 มี.ค. – 8 เม.ย.
6-14 เม.ย.
28 เม.ย. – 6 พ.ค.
10-18 เม.ย.
11-19 เม.ย.
12-20 เม.ย.
13-21 เม.ย.
14 – 22 เม.ย.
ราคาทัวร์: 69,999
69,999
69,999
69,999
72,999
72,999
72,999
84,999
84,999
84,999
84,999
84,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันจักรี
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี) เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี)
ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:28

ZGCDG02 TULIP LOVER ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน เดือน เมย.-พค.61 เริ่่มต้น 52,900 (EY)

111111111
รหัสทัวร์: ZGCDG02
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 52,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 17 เมษายน 2561
28 เม.ย.– 05 พ.ค. 2561
05 - 12 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 59,900
54,900
52,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
อาบูดาบี-สนามบินปารีส - ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
อัมสเตอร์ดัม – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ – สนามบินสคิปโพล
อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 10:58

EURO16 ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน เดือน มค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 48,888 (EK)

3 Milan Midnight Piazza
รหัสทัวร์: EURO16
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 48,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ก.พ. – 6 มี.ค.
16-23 มี.ค.
29 มี.ค. – 5 เม.ย.
1-8 เม.ย.
25 เม.ย. – 2 พ.ค.
10-17 เม.ย.
13-20 เม.ย.
ราคาทัวร์: 48,888
48,888
52,888
52,888
52,888
63,888
63,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ นครปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย – ดีจอง – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส
ลูเซิร์น – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงเฟิร์ท – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม
เขื่อนโวเลนดัม – ล่องเรือหลังคากระจก กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:18

ZGMXP02 อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส เขาทิตลิส EXCLUSIVE 8 วัน 5 คืน เดือน มีค-พค.61 เริ่มต้น 55,900 (SQ)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGMXP02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 27 มีนาคม 2561
12 – 19 เมษายน 2561
01 – 08 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. –05 มิ.ย. 2561
ราคาทัวร์: 55,900
64,900
55,900
55,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้
เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง
ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:20

pro ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน เดือน มีค-เม.ย 61 เริ่มต้น 39,999 (EK)

3 หอไอเฟล ฝรั่งเศษ
รหัสทัวร์: pro
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-26 มี.ค.
1-7 พ.ค.
5-11 พ.ค.
6-12 พ.ค.
11-17 เม.ย.
12-18 เม.ย.
ราคาทัวร์: 39,999
42,999
42,999
42,999
54,999
54,999
หมายเหตุ -
-
-
-
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล
โคโลญจน์ - ไฮเดลเบิร์ก - โวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน)
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง-เคอเคนฮอฟ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 17:01

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions