• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

IAWJP06 ฮอกไกโด SNOW WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 41,900 (TG)

SkiResort2
รหัสทัวร์: IAWJP06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 41,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 27 มกราคม 2561
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 05 มีนาคม 2561
22 – 26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 41,900
42,900
41,900
41,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ฮอกไกโด (ชิโตเซะ) – โนโบริเบตสึ – บ่อจิโงคุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ – กระเช้าไฟฟ้า – ออนเซ็น อิสระสกีรุซุสึ – เมืองซัปโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกิโคจิ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซูซูกิโนะ อิสระเต็มวัน นั่งรถไฟ JR สนามบินชิโตะเชะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 September 2017 15:49

TTNTG15 ฮอกไกโด ซุปตาร์ สกี หิมะ ดาวลูกไก่ 5 วัน 3 คืน วันที่ 18 -22 ธ.ค.60. ราคา 36,888 (TG)

2015 10 01 134903
รหัสทัวร์: TTNTG15
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 36,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 13:45

ZGHOK09 ฮอกไกโด SNOW WINTER 6 วัน 4 คืน 30 ธ.ค.60-4ม.ค.61 ราคา 49,900 (HX)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: ZGHOK09
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธ.ค.60 – 04 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร -เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ ลานสกี –ทะเลสาบโทยะ- นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– DUTY FREE -มิตซุย เอ้าท์เล็ต – โรงงานช็อคโกแลต โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –สนามบินชิโตเสะ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 16:06

TTNTG17 ฮอกไกโด ซุปตาร์ สกี สโนว์ 6 วัน 4 คืน เดือน พย.60-มค.61 เริ่มต้น 38,888 (TG)

2015 10 01 134903
รหัสทัวร์: TTNTG17
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 – 03 ธันวาคม 2560
05-10 ธันวาคม 2560
24-29 ธันวาคม 2560
01-06 มกราคม 2561
06-11 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 39,999
41,999
49,999
46,888
40,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเช่ – อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน– สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ –  อิออน ทาวน์ เมืองอาซาฮิคาว่า -  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ –  ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิสชุยเอาเล้ตท์ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 27 November 2017 14:51

ZGHOK10 ฮอกไกโด CHARMED SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 35,999 (HX)

111
รหัสทัวร์: ZGHOK10
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 09 มกราคม 2561
12 - 16 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
2-6 กุมภาพันธ์ 2561
01 - 05 มีนาคม 2561
02 - 06 มีนาคม 2561
08 - 12 มีนาคม 2561
09 - 13 มีนาคม 2561
15 - 19 มีนาคม 2561
16 - 20 มีนาคม 2561
22 - 26 มีนาคม 2561
23 - 27 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
37,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง  เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด ศาลเจ้าฮอกไกโด– เรร่า เอ้าท์เล็ต -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 27 November 2017 14:51

TTNTG20 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ สกี ตอง (3) 6 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 36,888 (TG)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: TTNTG20
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-07 ธันวาคม 2560
06-11 ธันวาคม 2560
09-14 ธันวาคม 2560
13-18 ธันวาคม 2560
14-19 ธันวาคม 2560
16-21 ธันวาคม 2560
20-25 ธันวาคม 2560
26-31 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 37,888
37,888
36,888
37,888
36,888
36,888
36,888
46,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท – นาริตะ  วัดนาริตะซัง ชินโชจิ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 14:09

BOTGJH92 ฮอกไกโด Fin Snow 6 วัน 4 คืน วันที่ 9-14 ,12-17 ม.ค.61 ราคา 44,900 (TG)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: BOTGJH92
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 44,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 - 14 มกราคม 61
12 - 17 มกราคม 61
ราคาทัวร์: 44,900
44,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตะเสะ –โอบิฮิโระ – เมืองคุชิโระ – ศูนย์นกกระเรียนนานาชาติอาคัง –
พิพิธภัณฑ์อะกังโคฮันอีโค่ - ออนเซ็น ทะเลสาบอะคัง – หมู่บ้านชาวไอนุ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง Okhotsk Drift Ice Museum –
โซอุนเคียว – ออนเซ็น น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ – โอตารุ - คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –
ช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ – ตึกที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 23 November 2017 10:24

TTNTG21 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมขาว 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60- กพ.61 เริ่มต้น 36,888 (TG)

2016 01 21 123704
รหัสทัวร์: TTNTG21
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธันวาคม 2560
02-06 ธันวาคม 2560
03-07 ธันวาคม 2560
04-08 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
09-13 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
11-15 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
13-17 ธันวาคม 2560
14-18 ธันวาคม 2560
15-19 ธันวาคม 2560
16-20 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
18-22 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
20-24 ธันวาคม 2560
21-25 ธันวาคม 2560
22-26 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค – 01 ม.ค.61
08-12 มกราคม 2561
09-13 มกราคม 2561
10-14 มกราคม 2561
11-15 มกราคม 2561
12-16 มกราคม 2561
13-17 มกราคม 2561
14-18 มกราคม 2561
15-19 มกราคม 2561
16-20 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
18-22 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
20-24 มกราคม 2561
21-25 มกราคม 2561
22-26 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
27-31 มกราคม 2561
28 ม.ค. - 01 ก.พ. 61
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 61
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 61
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 61
ราคาทัวร์: 38,888
39,888
39,888
38,888
38,888
36,888
38,888
37,888
37,888
37,888
38,888
37,888
38,888
38,888
38,888
37,888
38,888
38,888
38,888
38,888
49,888
55,888
37,888
36,888
37,888
36,888
36,888
38,888
37,888
38,888
37,888
38,888
37,888
38,888
37,888
38,888
37,888
37,888
37,888
36,888
37,888
38,888
37,888
38,888
37,888
38,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท – นาริตะ  วัดนาริตะซัง ชินโชจิ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 14:35

BOTR17 โอซาก้า เกียวโตThe Lost Kansai 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61.เริ่มต้น 22,900 (TR)

2016 09 08 145856
รหัสทัวร์: BOTR17
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 – 6 ธ.ค. 60
10 – 13 ธ.ค. 60
17 – 20 ธ.ค. 60
24 – 27 ธ.ค.60
31ธ.ค. – 3ม.ค. 61
7 -10 ม.ค. 61
14 – 17 ม.ค. 61
21 – 24 ม.ค. 61
28 – 31 ม.ค. 61
4 – 7 ก.พ. 61
11 – 14ก.พ. 61
18 – 21 ก.พ. 61
25 – 28 ก.พ.61
4 -7 มี.ค.61
11 – 14 มี.ค.61
18 – 21 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
26,900
26,900
35,900
22,900
24,900
24,900
24,900
25,900
25,900
22,900
25,900
26,900
26,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน โอซาก้า - เกียวโต มิยาสึ – วัดชิออนจิ - อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - เมืองอิเนะ - โกเบ ออนเซ็น ปราสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Expo city Osaka – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 27 November 2017 14:52

TTNTG22 ฮอกไกโด Hakodate ซุปตาร์ สกี รอบเกาะ 6 วัน 4 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 37,888 (TG)

3 หุบเขานรก
รหัสทัวร์: TTNTG22
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-23 กุมภาพันธ์ 2561
22-27 กุมภาพันธ์ 2561
01-06 มีนาคม 2561
02-07 มีนาคม 2561
07-12 มีนาคม 2561
08-13 มีนาคม 2561
14-19 มีนาคม 2561
15-20 มีนาคม 2561
21-26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,999
37,888
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
38,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ  - ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรก - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ซัปโปโร - ถนนทานุกิโคจิ เมืองฟุราโน่ – เล่นสี ณ ซิคิโนะโอกะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ช้อปปิ้ซูซูกิโนะ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 14:26

BOTR18 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.60.-มี.ค.61 เริ่มต้น 28,900 (TR)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: BOTR18
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 – 10 ธ.ค. 60
13 – 17ธ.ค. 60
20 – 24ธ.ค. 60
27 – 31 ธ.ค. 60
3 – 7 ม.ค. 61
10 – 14 ม.ค. 61
17 – 21 ม.ค. 61
24 – 28 ม.ค. 61
31 ม.ค.-4 ก.พ. 61
7 – 11 ก.พ. 61
14 – 18 ก.พ. 61
21 – 25 ก.พ.61
28 ก.พ. -4 มี.ค. 61
7 – 11 มี.ค. 61
14-18 มี.ค. 61
21 – 25 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
35,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
31,900
29,900
29,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - โอกากิ จ.กิฟุ  เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamanoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – เมืองคิบูเนะ ศาลเจ้าคิฟุเนะ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชินไซบาชิ โอซาก้า อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza - EXPO CITY – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 27 November 2017 14:52

TTNTG23 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮีโร่ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 33,888 (TG)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: TTNTG23
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
25 – 01 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,888
35,888
39,888
35,888
33,888
35,888
34,888
35,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - Furano Ningle Terrace - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ –เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 13:13

BOTR93 โตเกียว สกีฟูจิ 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มีค.61 เริ่มต้น 22,900 (TR)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: BOTR93
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 ม.ค.
17-21 ม.ค.
20 – 24 ม.ค.
27 – 31 ม.ค.
31 ม.ค. – 4 ก.พ.
3 – 7 ก.พ.
7 – 11 ก.พ.
10 – 14 ก.พ.
14 – 18 ก.พ.
21- 25 ก.พ.
24 – 28 ก.พ.
28ก.พ. – 4มี.ค.
3 – 7 มี.ค.
7-11 มี.ค.
10 – 14 มี.
ค. 14 – 18 มี.ค.
17 -21 มี.ค.
ราคาทัวร์: 22,900
23,900
23,900
23,900
23,900
22,900
23,900
24,900
24,900
23,900
24,900
26,900
25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้มUnicorn–คาวากูจิโกะ คาวากูจิโกะ –ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (บัตร 2,700บาท) สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 07 December 2017 11:12

TTNTG24 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ สกี เหรียญทอง 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 34,999 (TG)

3 เมืองมิเอะ
รหัสทัวร์: TTNTG24
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 มกราคม 61
04-08 มกราคม 61
05-09 มกราคม 61
10-14 มกราคม 61
12-16 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
24-28 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
31 – 04 กุมภาพันธ์ 61
02-06 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
09-13 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
15-19 กุมภาพันธ์ 61
17-21 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
03-07 มีนาคม 61
07-11 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
09-13 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
17-21 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 36,888
36,888
35,888
36,888
35,888
34,999
36,888
36,888
36,888
35,888
36,888
36,888
36,888
36,888
35,888
36,888
36,888
36,888
35,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ  วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 31 October 2017 10:11

BOTR97 โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ Finn Snow 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 25,900 (TR)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: BOTR97
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 – 9 ธันวาคม 60
7 – 11 ธันวาคม 60
12 – 16 ธันวาคม 60
14 – 18 ธันวาคม 60
19 – 23 ธันวาคม 60
26 – 30 ธันวาคม 60
28 ธค. – 1 มกราคม 61
2 – 6 มกราคม 61
4 – 8 มกราคม 61
9 – 13 มกราคม 61
11 – 15 มกราคม 61
16 – 20 มกราคม 61
23 – 27 มกราคม 61
25 – 29 มกราคม 61
30 – 3 กุมภาพันธ์ 61
1 – 5 กุมภาพันธ์ 61
6 – 10 กุมภาพันธ์ 61
8 – 12 กุมภาพันธ์ 61
13 – 17 กุมภาพันธ์ 61
15 – 19 กุมภาพันธ์ 61
20 – 24 กุมภาพันธ์ 61
22 – 26 กุมภาพันธ์ 61
27 – 3 มีนาคม 61
1 – 5 มีนาคม 61
6 – 10 มีนาคม 61
8 – 12 มีนาคม 61
13 – 17 มีนาคม 61
15 – 19 มีนาคม 61
20 – 24 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 29,900
32,900
29,900
29,900
29,900
33,900
37,900
28,900
28,900
25,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
28,900
25,900
28,900
28,900
28,900
31,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ–ห้างมิตซุย ลาล่าพอร์ต – คานากาว่า โออิโสะ - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเทมบะเอ้าท์เลต - คาวากูจิโกะ - สวนโอชิปาร์ค–ลานสกี Fujiten หรือโอชิโนะฮัคไก–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โตเกียว - ชินจูกุ – นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:08

TTNTG25 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ Happy New Year 6 วัน 4 คืน 30ธค.60-04มค.61 ราคา 54,999. (TG)

Tembo Galleria
รหัสทัวร์: TTNTG25
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 54,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2560
ราคาทัวร์: 54,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท – นาริตะ อิสระ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 08 November 2017 14:05

BOTR98 นิกโก้ เซนได Amazing Tohoku 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-มีค.61 เริ่มต้น 28,900 (TR)

2017 08 25 150812
รหัสทัวร์: BOTR98
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 – 6 ธันวาคม 60
6 – 10 ธันวาคม 60
9 – 13 ธันวาคม 60
13 – 17 ธันวาคม 60
16 – 20 ธันวาคม 60
20 – 24 ธันวาคม 60
23 – 27 ธันวาคม 60
27 – 31 ธันวาคม 60
30 ธันวาคม – 3 มกราคม 61
3 – 7 มกราคม 61
6 – 10 มกราคม 61
10 – 14 มกราคม 61
13 – 17 มกราคม 61
17 – 21 มกราคม 61
20 – 24 มกราคม 61
24 – 28 มกราคม 61
27 – 31 มกราคม 61
31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 61
3 – 7 กุมภาพันธ์ 61
7 – 11 กุมภาพันธ์ 61
10 – 14 กุมภาพันธ์ 61
14 – 18 กุมภาพันธ์ 61
17 – 21 กุมภาพันธ์ 61
21 – 25 กุมภาพันธ์ 61
24 – 28 กุมภาพันธ์ 61
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 61
3 – 7 มีนาคม 61
7 – 11 มีนาคม 61
10 – 14 มีนาคม 61
14 – 18 มีนาคม 61
17 – 21 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
32,900
31,900
32,900
32,900
38,900
39,900
28,900
28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
29,900
28,900
32,900
31,900
32,900
31,900
32,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น - ไอสุวาคามัตสึ–หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ–ปราสาทสึรุกะ - เซนได–จุดชมวิวเซนได – ปราสาทอาโอบะ–ศาลเจ้าโกโคคุ–ช้อปปิ้งอิจิบังโจ - เมืองมัตสึซิม่า - ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – เซนได – นาริตะ –ห้างเอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 27 November 2017 14:54

TTNTG26 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ปีใหม่ 6 วัน 3 คืน วันที่ 30ธค.60-4มค.61 ราคา 49,900 (TG)

4 โตเกียวลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: TTNTG26
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2560
ราคาทัวร์: 49,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ เอ้าเลท – นาริตะ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ – เมืองซาวาระ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 13 November 2017 10:07

BOTR99 โตเกียว Autumn Snow 5 วัน 3 คืน เดือน พย.- กพ.61 เริ่มต้น 23,900 (TR)

Maxresdefault
รหัสทัวร์: BOTR99
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 – 5 ธันวาคม 60
3 – 7 ธันวาคม 60
4 – 8 ธันวาคม 60
8 – 12 ธันวาคม 60
10 – 14 ธันวาคม 60
11 – 15 ธันวาคม 60
15 – 19 ธันวาคม 60
17 – 21 ธันวาคม 60
18 – 22 ธันวาคม 60
21 – 25 ธันวาคม 60
22 – 26 ธันวาคม 60
24 – 28 ธันวาคม 60
25 – 29 ธันวาคม 60
29 – 2 มกราคม 61
31 – 4 มกราคม 61
1 – 5 มกราคม 61
5 – 9 มกราคม 61
7 – 11 มกราคม 61
8 – 12 มกราคม 61
12 – 16 มกราคม 61
14 – 18 มกราคม 61
15 – 19 มกราคม 61
18 – 22 มกราคม 61
19 – 23 มกราคม 61
21 – 25 มกราคม 61
22 – 26 มกราคม 61
26 – 30 มกราคม 61
28 – 1 กุมภาพันธ์ 61
29 – 2 กุมภาพันธ์ 61
2 – 6 กุมภาพันธ์ 61
4 – 8 กุมภาพันธ์ 61
5 – 9 กุมภาพันธ์ 61
9 – 13 กุมภาพันธ์ 61
11 – 15 กุมภาพันธ์ 61
12 – 16 กุมภาพันธ์ 61
16 – 20 กุมภาพันธ์ 61
18 – 22 กุมภาพันธ์ 61
19 – 23 กุมภาพันธ์ 61
23 – 27 กุมภาพันธ์ 61
25 – 1 มีนาคม 61
26 – 2 มีนาคม 61
2 – 6 มีนาคม 61
4 – 8 มีนาคม 61
5 – 9 มีนาคม 61
9 – 13 มีนาคม 61
11 – 15 มีนาคม 61
12 – 16 มีนาคม 61
16 – 20 มีนาคม 61
18 – 22 มีนาคม 61
19 – 23 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 29,900
28,900
28,900
29,900
25,900
25,900
27,900
25,900
25,900
25,900
27,900
27,900
27,900
35,900
32,900
23,900
25,900
23,900
23,900
25,900
23,900
23,900
23,900
25,900
23,900
23,900
25,900
23,900
23,900
25,900
23,900
23,900
25,900
23,900
23,900
25,900
23,900
23,900
25,900
24,900
24,900
26,900
24,900
24,900
26,900
24,900
24,900
27,900
26,900
26,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็น โอชิโนะฮัคไก หรือ FUJITEN SKI RESORT - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 27 November 2017 14:54

TTNTG27 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมชมพู 6 วัน 4 คืน วันที่ 25-30ธค.60 ราคา 52,900 (TG)

1
รหัสทัวร์: TTNTG27
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 52,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-30 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 52,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ชินจูกุ -โอไดบะ วัดนาริตะ - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ข้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 13 November 2017 10:18

BOXJ77 โตเกียว โอซาก้า Golden Route Winer 5 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 26,900 (XJ)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: BOXJ77
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 – 13 ม.ค.
15 -19 ม.ค.
21 – 25 ม.ค.
27 – 31 ม.ค.
2 – 6 ก.พ.
8 – 12 ก.พ.
14- 18 ก.พ.
20 – 24 ก.พ.
26 ก.พ. – 2มี.ค.
4 – 8 มี.ค.
10-14 มี.ค.
16 – 20 มี.ค.
ราคาทัวร์: 26,900
27,900
28,900
27,900
28,900
27,900
28,900
28,900
28,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนาริตะ –ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ 
ออนเซ็น มัตสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
โอกากิ เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินา – วัดทองคินคะคุจิ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 14 November 2017 11:23

TTNTG28 โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมขาว(2) 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 35,888 (TG)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: TTNTG28
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
05-09 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
11-15 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 61
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 61
01-05 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
21-25 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 39,888.-
37,888.-
36,888.-
38,888.-
39,888.-
38,888.-
38,888.-
39,888.-
36,888.-
35,888.-
38,888.-
39,888.-
39,888.-
38,888.-
37,888.-
38,888.-
37,888.-
38,888.-
38,888.-
37,888.-
37,888.-
38,888.-
38,888.-
37,888.-
38,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ข้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 15:35

BOXJ88 โตเกียว โอซาก้า Golden Route คุ้มเวอร์ A 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 27,900 (XJ)

1 Ski Fuจิten
รหัสทัวร์: BOXJ88
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6-10 ม.ค.
12-16 ม.ค.
18-22 ม.ค.
24-28 ม.ค.
30ม.ค. – 3 ก.พ.
5-9 ก.พ.
11-15 ก.พ.
17-21 ก.พ.
23 – 27 ก.พ.
1-5 มี.ค.
7-11 มี.ค.
13-17 มี.ค.
19 – 23 มี.ค.
ราคาทัวร์: 27,900
28,900
29,900
30,900
30,900
28,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิฟุ เมืองโอกากิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโนะ - ออนเซ็น ยามานาซิ ย่านภูเขาไปฟูจิ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 24 October 2017 09:39

TTNTG30 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮีโร่ (2) 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 33,888 (TG)

3 ศาลเจ้าฮอกไกโด
รหัสทัวร์: TTNTG30
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 มกราคม 2561
20-24 มกราคม 2561
30 – 03 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
21-25 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 35,888
36,888
36,888
37,888
35,888
35,888
33,888
35,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - Furano Ningle Terrace  - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ –เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 15:40

BOXW55 โตเกียว ฟูจิ สกี Surprise Winter 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค. เริ่มต้น 25,888 (XW)

4 ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: BOXW55
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 7 ธันวาคม 60
6 – 9 ธันวาคม 60
13 – 16 ธันวาคม 60
18 – 21 ธันวาคม 60
20 – 23 ธันวาคม 60
27 – 30 ธันวาคม 60
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
29,888
หมายเหตุ

โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีวนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ 

โอวาคุดานิ ชิมไข่ดำอายุยืน7ปี ลานสกี Fujitenคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 

ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ ชมUnicorn Gundamตัวใหม่ ห้างไดเวอร์ชิตี้

Last Updated on Friday, 27 October 2017 15:02

TTNTR02 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.61 เริ่มต้น 28,888 (TR)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: TTNTR02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
04-08 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
11-15 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
18-22 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
25-29 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
01-05 ม.ค. 61
02-06 ม.ค. 61
03-07 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 33,888
33,888
33,888
33,888
32,888
32,888
33,888
33,888
33,888
31,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
31,888
31,888
31,888
32,888
32,888
32,888
31,888
31,888
32,888
36,888
39,999
39,999
39,999
36,888
36,888
29,999
29,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ - โกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) - ชินจูกุ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ - สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 27 November 2017 14:55

BOXW77 โตเกียว ฟูจิ สกี 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 27,900 (XW)

News Ski Resort 2016 01
รหัสทัวร์: BOXW77
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 – 7 ธันวาคม 60
6 – 9 ธันวาคม 60
11 – 14 ธันวาคม 60
13 – 16 ธันวาคม 60
18 – 21 ธันวาคม 60
20 – 23 ธันวาคม 60
25- 28 ธันวาคม 60
27 – 30 ธันวาคม 60
ราคาทัวร์: 29,900
28,900
27,900
28,900
29,900
29,900
29,900
32,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –โอไดบะ - กันดั้มUnicorn นาริตะ - คามาคูระพระใหญ่ไดบุทสึ–ฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ–ออนเซ็น 

ลานสกี FUJITEN–โอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –คาวากูจิโกะ –โตเกียว - ชินจูกุ –นาริตะ นาริตะ–วัดนาริตะ–เอออนพลาซ่า–ดองกี้โฮเตะ–สนามบินนาริตะ - ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 04 September 2017 17:37

TTNTR05 โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ สกี หิมะ คันไซ 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 25,888 (TR)

2 Osaka Castle Autumn
รหัสทัวร์: TTNTR05
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 ธันวาคม 2560
10-13 ธันวาคม 2560
17-20 ธันวาคม 2560
24-27 ธันวาคม 2560
31 – 03 มกราคม 61
07-10 มกราคม 2561
14-17 มกราคม 2561
21-24 มกราคม 2561
28-31 มกราคม 2561
04-07 กุมภาพันธ์ 2561
11-14 กุมภาพันธ์ 2561
18-21 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 29,999
29,999
28,888
29,999
35,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท หมู่บ้านนินจาอิงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ– เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า -ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้- สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:24

BOXW88 โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ 5 วัน 4 คืน เดือน ธันวาคม 60 เริ่มต้น 35,900 (XW)

SkiResort2
รหัสทัวร์: BOXW88
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 – 6 ธ.ค. 60
7 – 11 ธ.ค. 60
9 – 13 ธ.ค. 60
14 – 18 ธ.ค. 60
16 – 20 ธ.ค. 60
21 – 25 ธ.ค. 60
23 – 27 ธ.ค. 60
28ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
30ธ.ค. – 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
36,900
35,900
35,900
36,900
37,900
45,900
46,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –มัตสึโมโต้ - ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ นากาโนะ – จิโกกุดานิปาร์ค ชมลิงออนเซ็น –วัดเซ็นโกจิ – ทาคายาม่า –ทาคายาม่าจินยะ –ลิตเติ้ลเกียวโต – กุโจ ออนเซ็น กุโจ –หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาคาวาโกะ – จุดชมวิวที่ทะเลสาบซูวะ - ยามานาชิ - ออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –ช้อปปิ้งชินจูกุ –นาริตะ วัดนาริตะ– ดองกี้พลาซ่า – ห้างเอออน – สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 15:45

TTNTR06 โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ สกี กระดี๊กระด๊า 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 29,999 (TR)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: TTNTR06
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 – 03 ธันวาคม 60
06-10 ธันวาคม 2560
13-17 ธันวาคม 2560
20-24 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
03-07 มกราคม 2561
10-14 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
31 – 04 กุมภาพันธ์ 61
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 29,999
31,888
31,888
31,888
35,888
29,999
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท หมู่บ้านนินจาอิงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ– เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า -ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้- สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 12:19

CUJ02 โตเกียว EASY SHOPPING 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 23,900 (TR)

2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: CUJ02
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 07 ธ.ค. 60
15 – 19 ธ.ค. 60
23 – 27 ธ.ค. 60
25 – 29 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 30,900
28,900
28,900
27,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – นาริตะ เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น - เมืองคาวาโกเอะ – อิออนมอล์  มหานครโตเกียว – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้องปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 27 November 2017 14:55

TTNTR07 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว ยกกำลัง 2 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 25,888 (TR)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: TTNTR07
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 มกราคม 2561
07-11 มกราคม 2561
09-13 มกราคม 2561
11-15 มกราคม 2561
13-17 มกราคม 2561
15-19 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
21-25 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
27-31 มกราคม 2561
29 - 02 กุมภาพันธ์ 61
31 - 04 กุมภาพันธ์ 61
02-06 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
04-08 มีนาคม 61
06-10 มีนาคม 61
08-12 มีนาคม 61
10-14 มีนาคม 61
12-16 มีนาคม 61
14-18 มีนาคม 61
16-20 มีนาคม 61
18-22 มีนาคม 61
20-24 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 27,888
25,888
27,888
27,888
27,888
26,888
26,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
25,888
27,888
27,888
26,888
27,888
26,888
25,888
26,888
27,888
26,888
27,888
27,888
25,888
28,888
26,888
30,900
30,900
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
32,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะเอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท- โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ชินจูกุ โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า –นาริตะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 31 October 2017 10:13

CUJ04 โตเกียว EASY FUNNY SNOW 5 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 32,900 (XW)

111
รหัสทัวร์: CUJ04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 06 ธ.ค. 60
07 – 11 ธ.ค. 60
09 – 13 ธ.ค. 60
14 – 18 ธ.ค. 60
16 – 20 ธ.ค. 60
21 – 25 ธ.ค. 60
23 – 27 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 60
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
30,900
32,900
35,900
35,900
42,900
42,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – โตเกียว – โกเท็มบะ เอาท์เลต –บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น-เมนูขาปูยักษ์-แช่น้ำแร่ออนเซน ฟูจิเทน สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ช็อปปิ้งโอไดบะ – นาริตะ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 15 September 2017 15:03

TTNXJ21 ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Winter ซุปตาร์ สกี น่ารักอ่ะ 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 29,999 (XJ)

1 สกีรีสอร์ท FujiTen
รหัสทัวร์: TTNXJ21
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
31,888
32,888
39,999
40,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต- ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ –นั่งกระเช้าคาชิคาชิ– แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชินจูกุ - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ - โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเมน– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้-นาริตะ - สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:12

CUJ05 โตเกียว ฟูจิ EASY FUNNY SNOW 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 27,900 (XW)

0144c3
รหัสทัวร์: CUJ05
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ธ.ค. 60
06 – 09 ธ.ค. 60
11 – 14 ธ.ค. 60
13 – 16 ธ.ค. 60
18 – 21 ธ.ค. 60
20 – 23 ธ.ค. 60
25 – 28 ธ.ค. 60
27 – 30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 31,900
29,900
31,900
31,900
27,900
31,900
35,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ – โตเกียว – โกเท็มบะ เอาท์เลต –บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น-เมนูขาปูยักษ์-แช่น้ำแร่ออนเซน ฟูจิเทน สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland  วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 13:15

TTNXJ23 โตเกียว ฟูจิ Kawagoe สกี หนาวมาก 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 28,888 (XJ)

2 Fuji Five Autumn
รหัสทัวร์: TTNXJ23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธันวาคม 2560
02-06ธันวาคม 2560
03-07 ธันวาคม 2560
07-11ธันวาคม 2560
08-12ธันวาคม 2560
09-13ธันวาคม 2560
14-18ธันวาคม 2560
15-19ธันวาคม 2560
16-20 ธันวาคม 2560
21-25ธันวาคม 2560
22-26ธันวาคม 2560
23-27 ธันวาคม 2560
28 – 01 มกราคม 2561
29 – 02 มกราคม 2561
30 – 03 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 30,888
30,888
31,888
30,888
30,888
31,888
30,888
30,888
31,888
31,888
30,888
31,888
38,888
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:14

CUJ06 โตเกียว EASY WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-กพ.61 เริ่มต้น 26,900 (TR)

SkiResort2
รหัสทัวร์: CUJ06
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 11 ธ.ค. 60
09 – 13 ธ.ค. 60
13 – 17 ธ.ค. 60
21 – 25 ธ.ค. 60
27 – 31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 60
02 – 06 ม.ค. 61
04 – 08 ม.ค. 61
06 – 10 ม.ค. 61
08 – 12 ม.ค. 61
10 – 14 ม.ค. 61
12 – 16 ม.ค. 61
14 – 18 ม.ค. 61
16 – 20 ม.ค. 61
18 – 22 ม.ค. 61
20 – 24 ม.ค. 61
22 – 26 ม.ค. 61
24 – 28 ม.ค. 61
26 – 30 ม.ค. 61
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 61
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 61
01 – 05 ก.พ. 61
03 – 07 ก.พ. 61
05 – 09 ก.พ. 61
07 – 11 ก.พ. 61
09 – 13 ก.พ. 61
11 – 15 ก.พ. 61
13 – 17 ก.พ. 61
15 – 19 ก.พ. 61
17 – 21 ก.พ. 61
19 – 23 ก.พ. 61
21 – 25 ก.พ. 61
23 – 27 ก.พ. 61
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 61
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 32,900.-
32,900.-
29,900.-
29,900.-
35,900.-
36,900.-
35,900.-
27,900.-
28,900.-
27,900.-
26,900.-
28,900.-
27,900.-
26,900.-
27,900.-
28,900.-
27,900.-
26,900.-
28,900.-
27,900.-
26,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
28,900.-
28,900.-
30,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โตเกียว กระเช้า คาชิ คาชิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – แช่น้ำแร่ออนเซน – เมนูขาปูยักษ์ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 09:55

TTNXJ24 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต แฟมมิลี่ ทริป 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.-ปีใหม่ 61 เริ่มต้น 36,888 (XJ)

1 Ski Resort Fuji
รหัสทัวร์: TTNXJ24
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-12 ธันวาคม 2560
28 – 02 มกราคม 2561
29 – 03มกราคม 2561
30 – 04มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 36,888
45,888
45,888
45,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น– กิฟุ กิฟุ – ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 31 October 2017 10:15

CUJ08 โตเกียว EASY PINK BLOSSOM KAWAZU 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มี.ค.61 เริ่มต้น 27,900 (TR)

1 Ski Fuจิten
รหัสทัวร์: CUJ08
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 15 ก.พ. 61
15 – 19 ก.พ. 61
19 – 23 ก.พ. 61
23 – 27 ก.พ. 61
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61
01 – 05 มี.ค. 61
03 – 07 มี.ค. 61
05 – 09 มี.ค. 61
07 – 11 มี.ค. 61
09 – 13 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
31,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โตเกียว วนอุทยานฮาโกเนะ - ล่องเรือเรือทะเลสาบอะชิ – ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ – แช่น้ำแร่ออนเซน
เมนูขาปูยักษ์ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ช็อปปิ้งโอไดบะ – นาริตะ สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 21 November 2017 14:25

TTNXJ25 โอซาก้า เกียวโต ทาคายามา ซุปตาร์ เซเลบริตี้ EXTRA 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-มีค.61 เริ่มต้น 27,888 (XJ)

3 Osaka Castle
รหัสทัวร์: TTNXJ25
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 - 04 ธันวาคม 2560
01-05 ธันวาคม 2560
02-06 ธันวาคม 2560
03-07 ธันวาคม 2560
04-08 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
06-10 ธันวาคม 2560
07-11 ธันวาคม 2560
08-12 ธันวาคม 2560
09-13 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
11-15 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
13-17 ธันวาคม 2560
14-18 ธันวาคม 2560
15-19 ธันวาคม 2560
16-20 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
18-22 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
20-24 ธันวาคม 2560
21-25 ธันวาคม 2560
22-26 ธันวาคม 2560
23-27 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
28 – 01 มกราคม 61
29 – 02 มกราคม 61
30 – 03 มกราคม 61
03-07 มกราคม 2561
04-08 มกราคม 2561
05-09 มกราคม 2561
06-10 มกราคม 2561
07-11 มกราคม 2561
08-12 มกราคม 2561
09-13 มกราคม 2561
10-14 มกราคม 2561
11-15 มกราคม 2561
12-16 มกราคม 2561
13-17 มกราคม 2561
14-18 มกราคม 2561
15-19 มกราคม 2561
16-20 มกราคม 2561
17-21 มกราคม 2561
18-22 มกราคม 2561
19-23 มกราคม 2561
20-24 มกราคม 2561
21-25 มกราคม 2561
22-26 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
26-30 มกราคม 2561
27-31 มกราคม 2561
28 – 01 กุมภาพันธ์ 61
29 – 02 กุมภาพันธ์ 61
30 – 03 กุมภาพันธ์ 61
31 – 04 กุมภาพันธ์ 61
01-05 กุมภาพันธ์ 2561
02-06 กุมภาพันธ์ 2561
03-07 กุมภาพันธ์ 2561
04-08 กุมภาพันธ์ 2561
05-09 กุมภาพันธ์ 2561
06-10 กุมภาพันธ์ 2561
07-11 กุมภาพันธ์ 2561
08-12 กุมภาพันธ์ 2561
09-13 กุมภาพันธ์ 2561
10-14 กุมภาพันธ์ 2561
11-15 กุมภาพันธ์ 2561
12-16 กุมภาพันธ์ 2561
14-18 กุมภาพันธ์ 2561
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
16-20 กุมภาพันธ์ 2561
17-21 กุมภาพันธ์ 2561
18-22 กุมภาพันธ์ 2561
19-23 กุมภาพันธ์ 2561
20-24 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
23-27 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 กุมภาพันธ์ 2561
25 – 01 มีนาคม 61
26 – 02 มีนาคม 61
27 - 03 มีนาคม 61
28 - 04 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 2561
03-07 มีนาคม 2561
04-08 มีนาคม 2561
05-09 มีนาคม 2561
06-10 มีนาคม 2561
07-11 มีนาคม 2561
08-12 มีนาคม 2561
09-13 มีนาคม 2561
10-14 มีนาคม 2561
11-15 มีนาคม 2561
12-16 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
14-18 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
16-20 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
18-22 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888
29,888
28,888
29,888
27,888
27,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
28,888
29,888
28,888
30,888
29,999
35,888
39,999
39,999
39,999
29,888
29,999
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,999
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
29,999
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต –ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคินคะคุจิ -หมู่บ้านนินจาอิงะ - เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า- ชิราคาวาโกะ เอ็กซ์โปซิตี้- เมืองโอซาก้า- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ –สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 December 2017 17:27

CUJ08 โตเกียว EASY PINK BLOSSOM KAWAZU 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มี.ค.61 เริ่มต้น 27,900 (TR)

Tembo Deck
รหัสทัวร์: CUJ08
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 15 ก.พ. 61
15 – 19 ก.พ. 61
19 – 23 ก.พ. 61
23 – 27 ก.พ. 61
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61
01 – 05 มี.ค. 61
03 – 07 มี.ค. 61
05 – 09 มี.ค. 61
07 – 11 มี.ค. 61
09 – 13 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,900.-
28,900.-
27,900.-
28,900.-
31,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
29,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โตเกียว วนอุทยานฮาโกเนะ - ล่องเรือเรือทะเลสาบอะชิ – ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ – แช่น้ำแร่ออนเซน
เมนูขาปูยักษ์ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ช็อปปิ้งโอไดบะ – นาริตะ
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 29 November 2017 15:04

TTNXJ26 โตเกียวจูฟิ Ibaraki ซุปตาร์ วาไรตี้ 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 23,999 (XJ)

2016 05 07 144708
รหัสทัวร์: TTNXJ26
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 มกราคม 61
04-08 มกราคม 61
05-09 มกราคม 61
06-10 มกราคม 61
07-11 มกราคม 61
08-12 มกราคม 61
09-13 มกราคม 61
10-14 มกราคม 61
11-15 มกราคม 61
12-16 มกราคม 61
13-17 มกราคม 61
14-18 มกราคม 61
15-19 มกราคม 61
16-20 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
18-22 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
20-24 มกราคม 61
21-25 มกราคม 61
22-26 มกราคม 61
23-27 มกราคม 61
24-28 มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
27-31 มกราคม 61
28 - 01 กุมภาพันธ์ 61
29 - 02 กุมภาพันธ์ 61
30 -03 กุมภาพันธ์ 61
31 - 04 กุมภาพันธ์ 61
01-05 กุมภาพันธ์ 61
02-06 กุมภาพันธ์ 61
03-07 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
05-09 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
07-11 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
09-13 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
11-15 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
13-17 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
15-19 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
17-21 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
19-23 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
21-25 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
23-27 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
25 - 01 มีนาคม 61
26 - 02 มีนาคม 61
27 -03 มีนาคม 61
01-05 มีนาคม 61
02-06 มีนาคม 61
03-07 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 29,999
28,999
27,999
27,999
25,999
25,999
27,999
27,999
27,999
27,999
26,999
25,999
26,999
25,999
27,999
27,999
27,999
26,999
25,999
23,999
26,999
27,999
26,999
26,999
26,999
25,999
25,999
26,999
27,999
26,999
25,999
26,999
26,999
26,999
26,999
28,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
23,999
26,999
28,999
28,999
28,999
27,999
25,999
26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ - โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ – อิบารากิ - ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ สวนไคราคุเอน–ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า– อะเมโยโกะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง 

Last Updated on Wednesday, 25 October 2017 10:22

HNJ01 ฮอกไกโด สกี โอตารุ 6 วัน 4 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 45,900 (TG)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: HNJ01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-12 ธ.ค. 17
13-18 ธ.ค. 17
14-19 ธ.ค. 17
ราคาทัวร์: 47,900.-
49,900.-
49,900.-
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านเป่าแก้ว – จุดชมวิวไซโล - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ - โทยะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ป้อมดาวโกเรียวคากุ – ย่านโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ดิวตี้ฟรี – นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิว เม้าท์ฮาโกดาเตะ – ออนเซ็น - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ – โรงงานช็อคโกแลต – อาคารรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินชิโตะเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:17

TTNXJ27 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ สกี แฟนตาซี 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 22,999 (XJ)

1
รหัสทัวร์: TTNXJ27
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 มกราคม 61
05-09 มกราคม 61
06-10 มกราคม 61
07-11 มกราคม 61
08-12 มกราคม 61
09-13 มกราคม 61
10-14 มกราคม 61
11-15 มกราคม 61
12-16 มกราคม 61
13-17 มกราคม 61
14-18 มกราคม 61
15-19 มกราคม 61
16-20 มกราคม 61
17-21 มกราคม 61
18-22 มกราคม 61
19-23 มกราคม 61
20-24 มกราคม 61
21-25 มกราคม 61
22-26 มกราคม 61
23-27 มกราคม 61
24-28 มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
26-30 มกราคม 61
27-31 มกราคม 61
28 – 01 กุมภาพันธ์ 61
29 – 02 กุมภาพันธ์ 61
30 มกราคม – 03 61
31 – 04 กุมภาพันธ์ 61
01-05 กุมภาพันธ์ 61
02-06 กุมภาพันธ์ 61
03-07 กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 61
05-09 กุมภาพันธ์ 61
06-10 กุมภาพันธ์ 61
07-11 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
09-13 กุมภาพันธ์ 61
10-14 กุมภาพันธ์ 61
11-15 กุมภาพันธ์ 61
12-16 กุมภาพันธ์ 61
13-17 กุมภาพันธ์ 61
14-18 กุมภาพันธ์ 61
15-19 กุมภาพันธ์ 61
16-20 กุมภาพันธ์ 61
17-21 กุมภาพันธ์ 61
18-22 กุมภาพันธ์ 61
19-23 กุมภาพันธ์ 61
20-24 กุมภาพันธ์ 61
21-25 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
23-27 กุมภาพันธ์ 61
24-28 กุมภาพันธ์ 61
25-29 กุมภาพันธ์ 61
26 – 02 มีนาคม 61
27 – 03 มีนาคม 61
28 – 04 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 27,888
27,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
26,888
26,888
22,999
22,999
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
23,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่- ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ (บัส) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ–พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ– โกเท็มบะเอ้าเลท ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้– วัดนาริตะ –อิออนมอลล์– สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 08 November 2017 14:02

HNJ07 โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 28,900 (XJ)

1 Japan Alps
รหัสทัวร์: HNJ07
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-5 ธันวาคม 2560
6-10 ธันวาคม 2560
8-12 ธันวาคม 2560
13-17 ธันวาคม 2560
20-24 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2560
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
30,900
28,900
28,900
33,900
35,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) – โรงแรม  เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า  ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 27 November 2017 14:56

TTNXJ28 โอซาก้า ทาคายามา เกียวโต ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

2013 12 19 000133
รหัสทัวร์: TTNXJ28
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 มกราคม 61
11-15 มกราคม 61
18-22 มกราคม 61
25-29 มกราคม 61
01-05 กุมภาพันธ์ 61
08-12 กุมภาพันธ์ 61
15-19 กุมภาพันธ์ 61
22-26 กุมภาพันธ์ 61
08-12 มีนาคม 61
15-19 มีนาคม 61
ราคาทัวร์: 26,888
29,999
29,999
28,888
28,888
28,888
28,888
29,999
28,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท หมู่บ้านนินจาอิงะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ซาคาเอะ อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)–หุบเขามิโนะ-เอ็กซ์โปซิตี้–เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ- สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 16 November 2017 10:21

HNJK1 ฟุกุโอกะ TO TIME 6 วัน 4 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 43,900 (TG)

111
รหัสทัวร์: HNJK1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 - 21 มกราคม 2561
23 - 28 มกราคม 2561
30 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
6 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
27 - 4 มีนาคม 2561
6 - 11 มีนาคม 2561
13 - 18 มีนาคม 2561
20 - 25 มีนาคม 2561
27 - 1 เมษายน 2561
3 - 8 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 43,900.-
43,900.-
43,900.-
43,900.-
43,900.-
43,900.-
43,900.-
43,900.-
44,900.-
44,900.-
46,900.-
46,900.-
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฟุกุโอกะ สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ- คามาโดะ จิโกกุ - ชมโรงผลิต
น้ำแร่ยุโนะฮานะ - โรงแรมออนเซน ฟาร์มสตอเบอรี่ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - สวนมิฟูเนะ - ฟุกุโอกะ - โรงแรม ฟุกุโอกะ - อิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
DUTY FREE - ลานสกี - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - โรงแรม สนามบินฟุกุโอกะ – ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 13 November 2017 10:28

TTNXJ29 โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ ซุปตาร์ สกี หนาวมาก (2) 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 25,888 (XJ)

รหัสทัวร์: TTNXJ29
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13ธันวาคม 2560
14-18ธันวาคม 2560
16-20 ธันวาคม 2560
21-25 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 28,888.-
25,888.-
27,888.-
27,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นาริตะ –วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ– กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลทฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ- ตรอกลูกกวาด–อิออนมอลล์– สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 15:43

HNJO1 โอซาก้า 2018 มาแล้วจ้า 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 27,900 (XJ)

3 Universal Jaws
รหัสทัวร์: HNJO1
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 17 มกราคม 2561
20 – 24 มกราคม 2561
25 – 29 มกราคม 2561
27 – 31 มกราคม 2561
30 – 3 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2561
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
27 – 3 มีนาคม 2561
9 – 13 มีนาคม 2561
16 – 20 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,900
28,900
29,900
27,900
28,900
29,900
28,900
28,900
29,900
28,900
28,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – โรงแรม
เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ
อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2500 บาท
ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
ประเทศไทย กรุงเทพ (ดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 04 December 2017 10:00

TTNXW01 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki ซุปตาร์ ออนซอน 5วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 26,888. (XW)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: TTNXW01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
26-30 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 26,888
27,888
26,888
27,888
28,888
28,888
30,888
31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 28 September 2017 16:12

HNJS1 ฮอกไกโด WINTER PLAY SKI 5วัน3คืน วันที่ 4-8มี.ค. , 20-24มี.ค.61 เริ่มต้น 43,900 (TG)

1 Hokaido Skiรีสอท
รหัสทัวร์: HNJS1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 43,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-8 มกราคม 2561
20 -24 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 43,900
45,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)ดาเตะจิไดมูระ - โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – ศูนย์อนุรักษ์หมี  KiRoro Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัยสนามบินชิโตเซะ – ประเทศไทย

Last Updated on Wednesday, 08 November 2017 13:52

TTNXW02 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki Sawara ซุปตาร์ สกี เที่ยวนอก 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 29,888 (XW)

2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: TTNXW02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธันวาคม 2560
06-11 ธันวาคม 2560
08-13 ธันวาคม 2560
13-18 ธันวาคม 2560
15-20ธันวาคม 2560
20-25 ธันวาคม 2560
22-27 ธันวาคม 2560
27 – 01 มกราคม 61
29 – 03 มกราคม 61
ราคาทัวร์: 31,888.-
32,888.-
33,888.-
29,888.-
31,888.-
32,888.-
33,888.-
36,888.-
37,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ -ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ– โอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ  ภูเขาไฟฟูจิ –ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท–อิบารากิ –สวนไคราคุเอน - ลาล่าการ์เด้นสึคุบะ–ออนเซ็น พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ- เมืองโตเกียว – เมืองซาวาระ –นาริตะ – วัดนาริตะ - โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า –นาริตะ เมืองนาริตะ - เมืองโตเกียว –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย - ตลาดอะเมโยโกะ - ชินจูกุ  อิออนมอลล์- สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:47

JJP030 โตเกียว FROZEN 6 วัน 4 คืน วันที่ 27 ธค. 1 มค.61 ราคา 38,888 (XW)

1
รหัสทัวร์: JJP030
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 38,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 DEC 17 - 01 JAN 18
ราคาทัวร์: 38,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - ผ่านชม โตเกียวสกาย ทรี หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว –ฟุจิเท็น สกี รีสอร์ท - ชินจูกุ โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ– โอไดบะ–ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 02 November 2017 10:37

TTNXW03 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ลำไย 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 25,888.(XW)

Tembo Galleria
รหัสทัวร์: TTNXW03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
26-30 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 25,888
27,888
27,888
28,888
28,888
28,888
30,888
31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ –วัดนาริตะซัง–ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี –ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ–หุบเขาโอวาคุดานิ - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท– โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ อิออนมอลล์- สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 25 October 2017 10:27

JJP39 โตเกียว หนาวตัวสั่น Full day 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค61 เริ่มต้น 26,888 (XJ)

2 Japan Autumn
รหัสทัวร์: JJP39
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ธ.ค.60 – 31 ธ.ค.60
28 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61
29 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61
30 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61
31 ธ.ค.60 – 4 ม.ค.61
1 ม.ค.61 – 5 ม.ค.61
3 ม.ค.61 – 7 ม.ค.61
4 ม.ค.61 – 8 ม.ค.61
5 ม.ค.61 – 9 ม.ค.61
6 ม.ค.61 – 10 ม.ค.61
7 ม.ค.61 – 11 ม.ค.61
8 ม.ค.61 – 12 ม.ค.61
9 ม.ค.61 – 13 ม.ค.61
10 ม.ค.61 – 14 ม.ค.61
11 ม.ค.61 – 15 ม.ค.61
12 ม.ค.61 – 16 ม.ค.61
13 ม.ค.61 – 17 ม.ค.61
14 ม.ค.61 – 18 ม.ค.61
15 ม.ค.61 – 19 ม.ค.61
16 ม.ค.61 – 20 ม.ค.61
17 ม.ค.61 – 21 ม.ค.61
18 ม.ค.61 – 22 ม.ค.61
19 ม.ค.61 – 23 ม.ค.61
20 ม.ค.61 – 24 ม.ค.61
21 ม.ค.61 – 25 ม.ค.61
22 ม.ค.61 – 26 ม.ค.61
23 ม.ค.61 – 27 ม.ค.61
24 ม.ค.61 – 28 ม.ค.61
25 ม.ค.61 – 29 ม.ค.61
26 ม.ค.61 – 30 ม.ค.61
27 ม.ค.61 – 31 ม.ค.61
28 ม.ค.61 – 1 ก.พ.61
29 ม.ค.61 – 2 ก.พ.61
30 ม.ค.61 – 3 ก.พ.61
31 ม.ค.61 – 4 ก.พ.61
ราคาทัวร์: 39,888.-
41,888.-
41,888. -
39,888. -
39,888. -
34,888. -
29,888. -
28,888.-
28,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
28,888.-
28,888.-
28,888.-
27,888.-
26,888.-
26,888.-
27,888.-
28,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ล่องทะเลสาบอาชิ-โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท-ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ

โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน-เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 21 November 2017 15:38

TTNXW04 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ ออนซอน ภาคพิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน 5 วัน 3 คืน เดือน ธค. 60 เริ่มต้น 23,888 (XW)

3 Tokyo Night
รหัสทัวร์: TTNXW04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 25,900
25,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ -ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ– โอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ  ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท– หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี –ช้อปปิ้งชินจูกุ –ช้อปปิ้งโอไดบะอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ อิออนมอลล์- สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 07 December 2017 11:17

JJP41 โตเกียว มือลั่น free day 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.61 เริ่มต้น 24,888 (XJ)

Tokyo Skytree Japan 03
รหัสทัวร์: JJP41
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ธ.ค.60 – 31 ธ.ค.60
28 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61
29 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61
30 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61
31 ธ.ค.60 – 4 ม.ค.61
1 ม.ค.61 – 5 ม.ค.61
2 ม.ค.61 – 6 ม.ค.61
3 ม.ค.61 – 7 ม.ค.61
4 ม.ค.61 – 8 ม.ค.61
5 ม.ค.61 – 9 ม.ค.61
6 ม.ค.61 – 10 ม.ค.61
7 ม.ค.61 – 11 ม.ค.61
8 ม.ค.61 – 12 ม.ค.61
9 ม.ค.61 – 13 ม.ค.61
10 ม.ค.61 – 14 ม.ค.61
11 ม.ค.61 – 15 ม.ค.61
12 ม.ค.61 – 16 ม.ค.61
14 ม.ค.61 – 18 ม.ค.61
15 ม.ค.61 – 19 ม.ค.61
16 ม.ค.61 – 20 ม.ค.61
17 ม.ค.61 – 21 ม.ค.61
18 ม.ค.61 – 22 ม.ค.61
19 ม.ค.61 – 23 ม.ค.61
20 ม.ค.61 – 24 ม.ค.61
21 ม.ค.61 – 25 ม.ค.61
22 ม.ค.61 – 26 ม.ค.61
23 ม.ค.61 – 27 ม.ค.61
24 ม.ค.61 – 28 ม.ค.61
25 ม.ค.61 – 29 ม.ค.61
26 ม.ค.61 – 30 ม.ค.61
27 ม.ค.61 – 31 ม.ค.61
28 ม.ค.61 – 1 ก.พ.61
29 ม.ค.61 – 2 ก.พ.61
30 ม.ค.61 – 3 ก.พ.61
ราคาทัวร์: 33,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
37,888.-
33,888.-
33,888.-
28,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
24,888.-
24,888.-
25,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
24,888.-
24,888.-
25,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
24,888.-
24,888.-
25,888.-
26,888.-
26,888.-
26,888.-
25,888.-
24,888.-
24,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบ-    ยามานากะโกะ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมวิวตึก TMG-ช้อปปิ้งชินจูกุ ท่องเที่ยวอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 21 November 2017 15:42

TTNXW05 โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์สกี น้ำแข็งใส ฟรีเดย์ 2 วัน 6 วัน 4 คืน วันที่ 8-13 , 13-18 ธค. เริ่มต้น 16,666 (XW)

Ski Japan
รหัสทัวร์: TTNXW05
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-13 ธันวาคม 2560
13-18 ธันวาคม 2560
15-20ธันวาคม 2560
20-25 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 26,888.-
26,888.-
26,888.-
28,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ -ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ– โอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- โตเกียว – วัดอาซากุสะ –  หอคอยโตเกียว สกายทรี – ชินจูกุ ช้อปปิ้ง–ช้อปปิ้งโอไดบะ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ อิออนมอลล์- สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 07 December 2017 11:24

JJP41(A) โตเกียว มือลั่น Freeday 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-มีค.61 เริ่มต้น 24,888 (XJ)

3 โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: JJP41(A)
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 ก.พ.61 – 5 ก.พ.61
2 ก.พ.61 – 6 ก.พ.61
3 ก.พ.61 – 7 ก.พ.61
4 ก.พ.61 – 8 ก.พ.61
5 ก.พ.61 – 9 ก.พ.61
6 ก.พ.61 – 10 ก.พ.61
7 ก.พ.61 – 11 ก.พ.61
8 ก.พ.61 – 12 ก.พ.61
9 ก.พ.61 – 13 ก.พ.61
10 ก.พ.61 – 14 ก.พ.61
11 ก.พ.61 – 15 ก.พ.61
12 ก.พ.61 – 16 ก.พ.61
13 ก.พ.61 – 17 ก.พ.61
14 ก.พ.61 – 18 ก.พ.61
15 ก.พ.61 – 19 ก.พ.61
16 ก.พ.61 – 20 ก.พ.61
17 ก.พ.61 – 21 ก.พ.61
18 ก.พ.61 – 22 ก.พ.61
19 ก.พ.61 – 23 ก.พ.61
20 ก.พ.61 – 24 ก.พ.61
21 ก.พ.61 – 25 ก.พ.61
22 ก.พ.61 – 26 ก.พ.61
23 ก.พ.61 –27 ก.พ.61
24 ก.พ.61 – 28 ก.พ.61
25 ก.พ.61 – 1 มี.ค.61
26 ก.พ.61 – 2 มี.ค.61
27 ก.พ.61 – 3 มี.ค.61
28 ก.พ.61 – 4 มี.ค.61
1 มี.ค.61 – 5 มี.ค.61
2 มี.ค.61 – 6 มี.ค.61
3 มี.ค.61 – 7 มี.ค.61
4 มี.ค.61 – 8 มี.ค.61
5 มี.ค.61 – 9 มี.ค.61
6 มี.ค.61 – 10 มี.ค.61
7 มี.ค.61 – 11 มี.ค.61
8 มี.ค.61 –12 มี.ค.61
9 มี.ค.61 – 13 มี.ค.61
10 มี.ค.61 – 14 มี.ค.61
11 มี.ค.61 – 15 มี.ค.61
12 มี.ค.61 – 16 มี.ค.61
13 มี.ค.61 – 17 มี.ค.61
14 มี.ค.61 – 18 มี.ค.61
15 มี.ค.61 – 19 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 26,888
26,888
26,888
25,888
24,888
24,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
24,888
24,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
24,888
24,888
25,888
26,888
26,888
26,888
25,888
25,888
25,888
29,888
29,888
29,888
29,888
27,888
26,888
26,888
27,888
28,888
28,888
28,888
27,888
26,888
26,888
27,888
28,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง-สนามบินนาริตะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบ- ยามานากะโกะ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมวิวตึก TMG-ช้อปปิ้งชินจูกุ ท่องเที่ยวอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 14 November 2017 12:58

WDJ01 ฮอกไกโด ฟันนี่ สกี สโนว์ 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.61 ราคา 54,900 (TG)

1 Kiroro Ski Resort
รหัสทัวร์: WDJ01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 54,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-15 ม.ค. 61
11-16 ม.ค. 61
12-17 ม.ค. 61
17-22 ม.ค. 61
18-23 ม.ค. 61
19-24 ม.ค. 61
21-26 ม.ค. 61
24-29 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
54,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด "จิโกกุดานิ" – โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแล็ต – เมืองซับโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้าท์เล็ต - สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 12:15

JJP46 โตเกียว ปังปัง 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60.-มีค.61 เริ่มต้น 23,888 (XW)

1 Skiรีsortฟูจิten
รหัสทัวร์: JJP46
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 DEC 17
05-09 DEC 17
11-15 DEC 17
17-21 DEC 17
19-23 DEC 17
05-09 JAN 18
07-11 JAN 18
09-13 JAN 18
11-15 JAN 18
13-17 JAN 18
15-19 JAN 18
17-21 JAN 18
19-23 JAN 18
21-25 JAN 18
23-27 JAN 18
25-29 JAN 18
06-10 FEB 18
08-12 FEB 18
10-14 FEB 18
12-16 FEB 18
14-18 FEB 18
16-20 FEB 18
18-22 FEB 18
20-24 FEB 18
22-26 FEB 18
24-28 FEB 18
26 FEB – 02 MAR 18
28 FEB – 04 MAR 18
02-06 MAR 18
04-08 MAR 18
06-10 MAR 18
08-12 MAR 18
ราคาทัวร์: 29,888
27,888
27,888
27,888
27,888
25,888
23,888
24,888
25,888
24,888
23,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
24,888
25,888
24,888
23,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
24,888
23,888
25,888
29,888
25,888
24,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ท่องเที่ยวอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 27 November 2017 15:00

WDJ02 ฮอกไกโด เมจิก สโนว์ 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.-ม.ค.61 ราคา 48,900 (TG)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: WDJ02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-12 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
10-15 ม.ค. 61
11-16 ม.ค. 61
12-17 ม.ค. 61
17-22 ม.ค. 61
18-23 ม.ค. 61
19-24 ม.ค. 61
21-26 ม.ค. 61
24-29 ม.ค. 61
25-30 ม.ค. 61
26-31 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 49,900
51,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด "จิโกกุดานิ" – โนโบริเบ็ทสึ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – เมืองโอตารุ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแล็ต – เมืองซับโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้าท์เล็ต - สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:17

SSCLKH743 โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว (ปีใหม่)7 วัน 4 คืน วันที่ 28ธค.-3มค.61ราคา 49,990 (SQ)

1 คลองโอตารุ หิมะ
รหัสทัวร์: SSCLKH743
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 – 3 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ– สนามบินชางฮี

สนามบินชางฮี – สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – นาบานะโนะซาโตะ (ILLUMINATION)– นาโงย่า

นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัสสึริโนะโมริ– ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้

มัตสึโมโต้ – ลานสกีฟูจิเท็น – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ทะเลสาบยามานากะ

ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮัคไค – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – รถไฟชินคันเซน– ชินจูกุ – โตเกียว

โตเกียว – ตลาดปลาซึคิจิ –วัดอาซะกุซ่า – ศาลเจ้าเมย์จิ –        ฮาราจุกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 12 October 2017 13:50

WDJ06 ญี่ปุ่น โตเกียว FREEDOM 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 33,900 (TZ)

3 Tokyodisneysea
รหัสทัวร์: WDJ06
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
08-13 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
15-20 ธ.ค. 60
20-25 ธ.ค. 60
22-27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
34,900
34,900
33,900
33,900
37,900
37,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – DUTY FREE(JTC) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" - TOKYO BAY AQUALINE - เอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 31 July 2017 09:57

STTG03 ฮอกไกโด COUTDOWN CELEBRATION วันปีใหม่ 5 วัน 3 คืน 28 ธค.-1 มค.61 ราคา 66,700 TG)

1 Kiroro Ski
รหัสทัวร์: STTG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 66,700
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 – 01 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 66,700
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์มหมี คิโรโระรีสอร์ท – อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ซัปโปโร - เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 05 October 2017 14:59

WDJ07 ญี่ปุ่น HELLO ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 35,999 (TZ)

1 ชิราหิมะ
รหัสทัวร์: WDJ07
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 37,999
35,999
35,999
35,999
35,999
35,999
36,999
38,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก - ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM – วัดเซนโคจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - TOKYO BAY AQUALINE – อิออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 31 July 2017 10:11

STTG11 ฮอกไกโด Happy together Memorie 6 วัน 4 คืน วันที่ 15-20กพ.61 ราคา 54,600 (TG)

2 Hokkai Sappo Autumn
รหัสทัวร์: STTG11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 54,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาทัวร์: 54,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) – ที่พัก คิโรโระรีสอร์ท – ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari (KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”) - สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK 2 ชั่วโมง - อิสระตามอัธยาศัย อิวานัย - เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ– โรงงานช็อกโกแล็ต – เมืองซัปโปโร – ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ – เมนูสุดพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 13 November 2017 10:42

WDJ08 ญี่ปุ่น โตเกียว MAGIC SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 32,900 (TZ)

1 Yeti Ski
รหัสทัวร์: WDJ08
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
12-16 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
19-23 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
26-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 33,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
34,900
35,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – DUTY FREE(JTC) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" - TOKYO BAY AQUALINE - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 31 July 2017 11:20

STTG12 ฮอกไกโด Happy together Cel 6 วัน 4 คืน วันที่ 22-27ธค.61 ราคา 61,900 (TG)

3 หุบเขานรก
รหัสทัวร์: STTG12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 61,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 27 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 61,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ  - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) – ที่พัก อิวานัย - เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ– โรงงานช็อกโกแล็ต – เข้าที่พักศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 13 November 2017 10:50

WDJP03 ฮอกไกโด MAGIC 6 วัน 4 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 47,999 (TG)

111
รหัสทัวร์: WDJP03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 15 / 11 – 16 ม.ค. 61
12 – 17 ม.ค. 61
17 – 22 / 18 – 23 ม.ค. 61
19 – 24 / 21 -26 ม.ค. 61
24 -29 / 25 – 30ม.ค. 61
26 – 31 ม.ค. 61
16 – 21 / 21 – 26 ก.พ. 61
23 – 28 ก.พ. 61
2 – 7 / 7 – 12 มี.ค. 61
9 – 14 / 14 – 19 มี.ค. 61
16 – 21 / 21 – 26 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 48,900
48,900
48,900
48,900
49,900
49,900
47,999
47,999
48,999
48,999
48,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซะ – หมู่บ้านนินจาดาเตะ จิไดมูระ - บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ - โนโบริเบ็ทสึ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT - เมืองโอตารุ  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำ - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - JR TOWER - มิตซุยเอ้าท์เล็ท สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 11:20

T2J01 ฮอกไกโด SKI SERIERS 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.61 เริ่มต้น 39,900 (TG)

1 Hokไกโด สกีสอท
รหัสทัวร์: T2J01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
07-11 ม.ค. 61
08-12 ม.ค. 61
11-15 ม.ค. 61
14-18 ม.ค. 61
15-19 ม.ค. 61
16-20 ม.ค. 61
18-22 ม.ค. 61
21-25 ม.ค. 61
22-26 ม.ค. 61
23-27 ม.ค. 61
25-29 ม.ค. 61
26-30 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 42,400
46,900
42,400
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบิสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ- หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบ็ทสึ- จิโกกุดานิ(หุบเขานรก)- ทะเลสาบโทยะ-Onsen Hotel - กิจกรรมณลานสกี-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อดีตทำเนียบรัฐบาล–หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริิ - อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร - ซัปโปโร – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 11 August 2017 15:29

WDJP04 ฮอกไกโด FANTASTIC 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ-มี.ค.61 เริ่มต้น 47,999 (TG)

111
รหัสทัวร์: WDJP04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 / 21-26 ก.พ. 61
23-28 ก.พ. 61
2-7 / 7-12 มี.ค. 61
9-14 / 14-19 มี.ค. 61
16-21 / 21-26 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 47,999
47,999
48,999
48,999
48,999
หมายเหตุ


กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - เมืองโซอุนเคียว - โซอุนเคียว มัตสึริ (ICE FALL FESTIVAL)น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เมืองมอนเบ็ทสึ - ICE BREAKING CARINGO CRUISE - เมืองอาซาฮิคาว่าเมืองซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI KOIBITO) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - เมืองซัปโปโรศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกุ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - JR TOWER - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิสนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 11:25

T2J04 นาโกย่า Super Value Promotion by 5 วัน 3 คืน เดือน พย.60 เริ่มต้น 29,900 (JL)

SkiResort2
รหัสทัวร์: T2J04
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 17ธันวาคม 60
ราคาทัวร์: 35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคาย่าม่า ปราสาทฮาชิมะ–กุโจฮาจิมัง -นาโกย่า–ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  อิสระเต็มวัน สนามบินเซ็นแทร์– กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 27 November 2017 15:01

WDJP11 โตเกียว ทาคายาม่า นาโกเน่ พักนาริตะ SO COOL 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 35,999 (XW)

111
รหัสทัวร์: WDJP11
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-6 ธ.ค.60
6-11 / 8-13 ธ.ค.60
13-18 / 15-20 ธ.ค.60
20-25 ธ.ค.60
22-27 ธ.ค.60
27 -1 / 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 35,999
36,999
36,999
38,999
39,999
43,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ –TOKYO BAY AQUALINE

วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

ปราสาทมัตสึโมโต้ –ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

นั่งกระเช้าชมวิว ณ HAKUBA SKI RESORT  – วัดเซนโคจิ – ถนนนาคามิเซะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

วัดนาริตะ –  อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ –  

ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 11:29

T2J06 โตเกียว Super Cool 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มี.ค.61 เรื่มต้น 25,900 (TZ)

2016 01 16 162246
รหัสทัวร์: T2J06
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 มกราคม 2561
17 – 21 มกราคม 2561
24 – 28 มกราคม 2561
5 – 9กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561
14 -18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
28,900
28,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง นาริตะ–ทะเลสาปอาชิ–โอวาคุดานิ–โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท–วัดอาซากุสะ–ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว–อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 17:20

WDJP12 โตเกียว MAGIC SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 ราคา 27999 (XW)

Hokkaido Snow
รหัสทัวร์: WDJP12
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 27,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-7 / 5-9 / 10-14 ธ.ค. 60
12-16 / 19-23 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 27,999
27,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –
DUTY FREE (JTC) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ วัดนาริตะ-เอออน พลาซ่า- สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Friday, 06 October 2017 16:39

T2J07 ฮอกไกโด SKI SERIES 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60-มค.61 เริ่มต้น 39,900 (TG)

1 Hokaido Skiรีสอท
รหัสทัวร์: T2J07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 -8ธันวาคม 2560
24 -28 ธันวาคม 2560
7-11 มกราคม 2561
8 -12มกราคม 2561
11-15มกราคม 2561
14-18มกราคม 2561
15- 19มกราคม 2561
16 - 20 มกราคม 2561
18 – 22 มกราคม 2561
21 – 25 มกราคม 2561
22 – 26 มกราคม 2561
23 – 27 มกราคม 2561
25 - 29มกราคม 2561
26 – 30 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 42,400.-
46,900.-
42,400.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
39,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบิสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซะ- หมู่บ้านไอนุ- โนโบริเบ็ทสึ- จิโกกุดานิ(หุบเขานรก)- ทะเลสาบโทยะ-Onsen Hotel กิจกรรมณลานสกี-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อดีตทำเนียบรัฐบาล–หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 11:48

WDJP13 โตเกียว ทาคายาม่า 5วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 34,999 (XW)

Tembo Galleria
รหัสทัวร์: WDJP13
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 34,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-7/5-9 /10-14/ธ.ค.60
12-16 /24-28 ธ.ค.60
17-21/19-23/ธ.ค.60
26-30 ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 34,999
34,999
35,999
33,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM – วัดเซนโคจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดนาริตะ– อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 16:41

T2J08 ฟุกุโอกะ WINTER SERIES 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 เริ่มต้น 48,900 (TG)

Japan1
รหัสทัวร์: T2J08
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 48,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-19 ธ.ค. 2560
4 -8 ม.ค. 2561
17-21 ม.ค. 2561
31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561
14-18 ก.พ. 2561
ราคาทัวร์: 48,900
48,900
48,900
48,900
48,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ ฟุกุโอกะ-นางาซากิ–หมู่บ้านเฮ้าส์เท็นบอช–หมู่บ้านจำลอง ประเทศฮอลแลนด์ รีสร์อทดอกไม้ – ซาเซะโบะ อาบน้ำแร่ ญี่ปุ่น  ซาเซะโบะ– ซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ –โอะอิตะ – ยูฟุอิน – เดินเล่นหมู่บ้าน ยูฟุอิน – เมืองตากอากาศเบ็ปปุ – ชมบ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เบปปุ –คิทสึคิ– กิจกรรมแต่งชุดกิโมโนะ– เดินเล่นในเมืองโบราณ – ฟุกุโอกะ –อิสระช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบิน สุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 27 November 2017 15:01

WDJP14 โตเกียว ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 36,999 (XW)

Tembo Galleria
รหัสทัวร์: WDJP14
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-6 / 6-11 / 8-13 ธ.ค.60
13-18 / 15-20 ธ.ค.60
20-25 ธ.ค.60
22-27 ธ.ค.60
27 - 1 ม.ค.60 /29 - 3 ม.ค.60
ราคาทัวร์: 36,999
36,999
38,999
39,999
43,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – มิตซุยพาร์คเอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งมอลล์ –TOKYO BAY AQUALINE วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ปราสาทมัตสึโมโต้ –ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นั่งกระเช้าชมวิว ณ HAKUBA SKI RESORT – วัดเซนโคจิ – ถนนนาคามิเซะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 16:46

T2J09 ฟุกุโอกะ WINTER SERIES 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 เริ่มต้น 49,900 (TG)

Japan1
รหัสทัวร์: T2J09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 49,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7–11 ธ.ค. 2560
22-26 ธ.ค. 2560
10-14 ม.ค. 2561
24-28 ม.ค. 2561
7–11 ก.พ. 2561
21-25 ก.พ. 2560
ราคาทัวร์: 49,900.-
49,900.-
49,900.-
49,900.-
49,900.-
49,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ–พิพิธภัณฑ์ ปรมนู–กระเช๊าUnzen นั่งเรือเฟอร์รีข้ามฝากจาก Shimabara ไป คุมาโมโต้ –ปราสาทคุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโสะ– ศาลเจ้าอะโสะ–KujuForst Park Ski Area – เปปปุ บ่อน้ำแร่จิโกกุ เมกุริ –หมู่บ้านยุฟุอิน – โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าเลต –เทนจินมอลล์–ฟุกุโอกะ สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 27 November 2017 15:02

WDJP15 โตเกียว ฟูจิ TRENDY SNOW 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 31,900 (XW)

111
รหัสทัวร์: WDJP15
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3–7 ธ.ค.60
5–9 / 10–14 ธ.ค.60
12–16 / 19–23 ธ.ค.60
17–21 ธ.ค.60
24–28 ธ.ค.60
26–30 ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 32,900
31,900
31,900
31,900
33,900
34,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า)
หุบเขาโอวาคุดานิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก
ลานสกี YETI SKI RESORT – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
พระใหญ่แห่งคามาคูระ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชินโยโกฮาม่า -โอไดบะ(Odaiba )
วัดนาริตะ– เอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ
ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 11:34

T2J14 ชิราคาวาโกะ ทาคายามา เกียวโต 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 ราคา 36,900 (JL)

Japan1
รหัสทัวร์: T2J14
สายการบิน: JL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20มกราคม
30มกราคม – 3กุมภาพันธ์
13–17กุมภาพันธ์
20–24กุมภาพันธ์ 2561
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
36,900
36,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง  นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่ะจินย่ะ–ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่ะ กุโจฮาจิมัง -นาโกย่า–ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ เกียวโต –วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –มิตซูอิเอ้าเล็ต สนามบินเซ็นแทร์– กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 11:34

WDJP16 โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 32,999 (XW)

Tembo Galleria
รหัสทัวร์: WDJP16
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-6 / 6-11 / 8-13 ธ.ค.60
13-18 ธ.ค.60
15-20 ธ.ค.60
20-25 / 22-27 ธ.ค.60
27 - 1 ม.ค.60 29 - 3 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 34,900
32,999
33,900
37,900
39,900
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ-
ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- DUTY FREE
อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์"
วัดนาริตะ- เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 06 October 2017 17:00

T2J15 โตเกียว New Year 5 วัน 3 คืน วันที่ 29ธค.-2มค.61 ราคา 39,900 (TZ)

Japan1
รหัสทัวร์: T2J15
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ธค. – 2 มค.61
ราคาทัวร์: 39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ-ทะเลสาปอาชิ – KACHI KACHI ROPWAY – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต ฟูจิเทน สกี รีสร์อท – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 04 October 2017 11:42

ZGHOK11 ฮอกไกโด SNOW GRACE 6 วัน 4 คืน เดือนพ.ย.60-ก.พ.61 เริ่มต้น 47,900 (TG)

Tokyo Photo Disneyland Castle
รหัสทัวร์: ZGHOK11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 06 ธันวาคม 2560
09 - 14 ธันวาคม 2560
10 – 15 ธันวาคม 2560
12 – 17 ธันวาคม 2560
19 – 24 ธันวาคม 2560
20 – 25 ธันวาคม 2560
16 – 21 มกราคม 2561
24 – 29 มกราคม 2561
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
16 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
28 ก.พ. – 05 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 50,900
47,900
47,900
47,900
49,900
49,900
47,900
47,900
47,900
49,900
47,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง  เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด ศาลเจ้าฮอกไกโด– เรร่า เอ้าท์เล็ต -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 27 November 2017 15:02

TSSTG03 ฮอกไกโด Enjoy 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 35,888 (TG)

3 Blue Pond
รหัสทัวร์: TSSTG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-6 ธ.ค.
ราคาทัวร์: 38,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) –เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน –พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์ พาวิลเลียน –อิออน – โรงแรม

อาซาฮีคาวะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ –

ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – โรงแรม 

ซัปโปโร –ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ –

ตลาดปลาซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เล็ท – โรงแรม 

สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 27 November 2017 15:02

ZGHOK12 ฮอกไกโด SNOWY 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 45,900 (XJ)

Disneytokyoeaster F
รหัสทัวร์: ZGHOK12
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 – 27 พฤศจิกายน 2560
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560
01 – 05 ธันวาคม 2560
03 – 07 ธันวาคม 2560
14 – 18 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
49,900
49,900
45,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง  ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ- MITSUI OUTLET สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:18

TSSTG06 ฮอกไกโด Winter Woww 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 39,999 (TG)

3 Asahiyama Zoo
รหัสทัวร์: TSSTG06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-12 / 11-15 / 15-19 ม.ค.
17-21 / 18-22 / 24-28 ม.ค.
25-29 / 26-30 / 31 - 4 ก.พ.
มกราคม : 12-16
มกราคม : 5-9
12-16 / 14-18 / 15-19 ก.พ.
21-25 / 22-26 / 23-27 ก.พ.
28 ก.พ. – 4 มี.ค.
กุมภาพันธ์ : 3-7 / 4-8 / 5-9
กุมภาพันธ์ : 6-10 / 8-12 / 9-13
มี.ค. 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26
มี.ค. : 2-6 / 7-11 / 9-13
มี.ค. 14-18 / 16-20 / 21-25
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
40,999
42,999
39,999
39,999
40,999
51,999
51,999
40,999
41,999
41,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) –เมืองอาซาฮีคาว่า –
หมู่บ้านราเมน –สวนสัตว์อาซาฮียาม่า + เพนกวิน พาเหรด –
เมืองอาซาฮีคาว่า – ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ – โรงแรม
อาซาฮีคาว่า– สวนดอกไม้ 4 ฤดู ชิคิไซ โนะโอกะ (กิจกรรมบนลานหิมะ)– ซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้ง ทานูกิโคจิ –
โรงแรม ซัปโปโร - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ –
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต–ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ ( SNOW FESTIVAL 2018 ** เฉพาะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เท่านั้น)–ช้อปปิ้ง ตึก JR STATION– โรงแรม
สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 24 October 2017 09:59

ZGKIX04 โอซาก้า UNSEEN MONKEY NAGANO 6 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค.60 เริ่่มต้น 37,900 (XJ)

Onsen
รหัสทัวร์: ZGKIX04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 - 14 มกราคม 2561
10 - 15 มกราคม 2561
16 – 21 มกราคม 2561
17 – 22 มกราคม 2561
23 – 28 มกราคม 2561
24 – 29 มกราคม 2561
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2561
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561
06 – 11 มีนาคม 2561
07 – 12 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
39,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
37,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง โอซาก้า – เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ –วัดคินคาคุจิ – เทศกาลดูไฟนาบานะ โนะซาโตะ-ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้ ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – นากาโน่ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY  วัดเซ็นโกจิ- เพลิดเพลินกับลานสกี – กิฟุ – แช่ออนเซ็น โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ คันไซ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 19 October 2017 16:02

TSSTG07 ฮอกไกโด Snow Fest Fun เทศกาลหิมะซัปโปโร 6 วัน 4 คืน เดือน กพ.61 เริ่มต้น 57,999 (TG)

1 Hokไกโด สกีสอท
รหัสทัวร์: TSSTG07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 57,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: กุมภาพันธ์ : 2-7 / 6-11 / 9-14
กุมภาพันธ์ : 3-8
ราคาทัวร์: 57,999
59,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) –เมืองอาซาฮีคาว่า –

หมู่บ้านราเมน –สวนสัตว์อาซาฮียาม่า + เพนกวิน พาเหรด –

เมืองอาซาฮีคาว่า – ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ – โรงแรม

อาซาฮีคาว่า–กิจกรรมบนลานหิมะ ชิคิไซ โนะโอกะ–

เมืองยูบาริ

ยูบาริ – สนามบินชินชิโตเสะ – สวนสนุกโดราเอมอน –

ดิวตี้ฟรี - ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต – ตึกรัฐบาลเก่า – 

หอนาฬิกา – สวนโอโดริ ( SNOW FESTIVAL 2018)– 

ช้อปปิ้ง ตึก JR STATION – โรงแรม

ซัปโปโร - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ –

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ –

ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ตลาดปลาโจไก – มิตซุย เอาท์เล็ท –

ช้อปปิ้ง ทานูกิโคจิ – โรงแรม

สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 24 October 2017 10:04

ZGKIX19 โอซาก้า โตเกียว SUGOI 6 วัน 4 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 47,900 (TG)

1 Fujiten Resort
รหัสทัวร์: ZGKIX19
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 47,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
13-18 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 49,900
49,900
47,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - โอซาก้า– เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ฟุชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – นาโงย่า – นาโกย่า สเตชั่น - นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 27 November 2017 15:03

TTN006MM โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 5 วัน 3 คืน เดือนพย.60-มค.61 เริ่มต้น 19,888 (MM)

3 นั้งท้องกระจก
รหัสทัวร์: TTN006MM
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 พฤศจิกายน 2560
10-14 พฤศจิกายน 2560
14-18 พฤศจิกายน 2560
21-25 พฤศจิกายน 2560
29 – 03 ธันวาคม 60
03-07 ธันวาคม 2560
04-08 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
06-10 ธันวาคม 2560
09-13 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
11-15 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
15-19 ธันวาคม 2560
16-20 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
18-22 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
20-24 ธันวาคม 2560
21-25 ธันวาคม 2560
22-26 ธันวาคม 2560
28– 01 มกราคม 61
29 – 02 มกราคม 61
30 – 03 มกราคม 61
ราคาทัวร์: 21,888.-
21,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
23,888.-
23,888.-
19,888.-
23,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
22,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
23,888.-
35,888.-
35,888.-
35,888.-
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ  ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ –โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด -  โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า  อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:18

ZGKIX22 โอซาก้า ทาคายามา WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.60 เริ่มต้น 31,900 (XJ)

News Ski Resort 2016 01
รหัสทัวร์: ZGKIX22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ธันวาคม 2560
07 – 11 ธันวาคม 2560
08 – 12 ธันวาคม 2560
09 – 13 ธันวาคม 2560
14 – 18 ธันวาคม 2560
15 – 19 ธันวาคม 2560
16 – 20 ธันวาคม 2560
21 – 25 ธันวาคม 2560
22 – 26 ธันวาคม 2560
23 – 27 ธันวาคม 2560
27 – 31 ธันวาคม 2560
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 37,900
37,900
37,900
37,900
35,900
35,900
35,900
43,900
43,900
43,900
47,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ - สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 24 November 2017 13:33

TTN007 โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 5.1 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 19,888 (MM)

3 โอกินาว่า ทะเลสวย
รหัสทัวร์: TTN007
สายการบิน: MM
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธันวาคม 2560
04-08 ธันวาคม 2560
06-10 ธันวาคม 2560
18-22 ธันวาคม 2560
21-25 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 19,888.-
19,888.-
19,888.-
19,888.-
19,888.-
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาฮา โอกินาว่า –ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิโกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ปราสาทชูริ (ด้านนอก) –ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ –โอกินาว่าเวิลด์ –ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริอิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 24 November 2017 17:22

ZGNGO05 โอซาก้า SNOW MONKEY 6 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 ปีใหม่ ราคา 59,900 (TG)

3 Asahiyama Zoo
รหัสทัวร์: ZGNGO05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 59,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 61
28 ธ.ค.- 02 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 59,900
59,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สวนเค็นโรคุเอ็น - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ - วัดเซ็นโกจิ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ฮากุบะ สกี – ปราสาทมัตสึโมโต้ มัตซึโมโต้ –  ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - สนามบินนาโกย่า สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 01 November 2017 16:47

TTNTG13 โตเกียว ซุปตาร์ สกี สโนว์ เดอะลุกซ์ 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 35,888 (TG)

111
รหัสทัวร์: TTNTG13
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธันวาคม 60
02-06 ธันวาคม 60
06-10 ธันวาคม 60
07-11 ธันวาคม 60
08-12 ธันวาคม 60
09-13 ธันวาคม 60
13-17 ธันวาคม 60
14-18 ธันวาคม 60
15-19 ธันวาคม 60
16-20 ธันวาคม 60
20-24 ธันวาคม 60
21-25 ธันวาคม 60
22-26 ธันวาคม 60
23-27 ธันวาคม 60
ราคาทัวร์: 36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
36,888
35,888
35,888
36,888
35,888
35,888
36,888
37,888
37,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 13:27

ZGNRT01 โตเกียว STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 29,900 (XJ)

2 ฟุจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGNRT01
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
32,900
32,900
32,900
39,900
39,900
39,900
45,900
47,900
47,900
47,900
47,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 11:19

TTNTG14 ฮอกไกโด Ice Breaker ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 38,888 (TG)

111
รหัสทัวร์: TTNTG14
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 มกราคม 2561
09-13 มกราคม 2561
13-17 มกราคม 2561
14-18 มกราคม 2561
15-19 มกราคม 2561
16-20 มกราคม 2561
20-24 มกราคม 2561
21-25 มกราคม 2561
22-26 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561
24-28 มกราคม 2561
25-29 มกราคม 2561
27-31 มกราคม 2561
28 - 01 กุมภาพันธ์ 2561
29 - 02 กุมภาพันธ์ 2561
30 - 03 กุมภาพันธ์ 2561
31 - 04 กุมภาพันธ์ 2561
14–18 กุมภาพันธ์ 2561
20-24 กุมภาพันธ์ 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
04–08 มีนาคม 2561
08–12 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
17-21 มีนาคม 2561
19-23 มีนาคม 2561
21–25 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
39,999.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
39,999.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
38,888.-
39,999.-
38,888.-
38,888.-
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 14:30

ZGNRT04 โตเกียว SPARKLING WINTER 5 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 33,900 (XJ)

1 สกีรีสอร์ฟุจิเท็น
รหัสทัวร์: ZGNRT04
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
09-13 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
15-19 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
22-26 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
35,900
33,900
33,900
33,900
33,900
43,900
43,900
43,900
49,900
49,900
49,900
49,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - นาริตะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ –  อิออน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:33

Subcategories

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

WDU01

 

 

WDU02

 

WDU03

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions