• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOB089 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Nihao Beijing 4วัน 3คืน เดือน เมย.-สค.60 เริ่มต้น 12,988 (XW)

3 The Great Wall Of China
รหัสทัวร์: BOB089
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
19-22 ส.ค. 60
26-29 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 17,988
12,988
13,988
13,988
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค - ประตูชัย ตลาดรัสเซีย สนามบินเทียนสิน สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:13

SSHCTU9 จิ่วจ่ายโกว Chengdu สะท้านตับ 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 16,799 (3U)

3 อุทยานจิวจ้ายโกว
รหัสทัวร์: SSHCTU9
สายการบิน: 3U
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,799
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,799
16,799
16,799
18,799
18,799
18,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-เฉินตู-ตูเจียงเยี่ยน-ศูนย์หมีแพนด้า-ตูเจียงเยี่ยน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-อุทยานโหมวหนีโกว-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-เฉินตู-ร้านหยก-ร้านหมอนโอโซน-ร้านใบชา-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เฉินตู-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:14

BOB90 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Amazing 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 14,888 (XW)

3 Great Wall
รหัสทัวร์: BOB90
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
05-08 ต.ค. 60
07-10 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
14-17 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
21-24 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
09-12 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
02-05 ธ.ค. 60
05-08 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ประตูชัย - ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 11:24

SSHPEK4 Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 14,799 (TG)

3 กำแพงเมืองจีนสวยๆ
รหัสทัวร์: SSHPEK4
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
18-22 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
08-12 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
06-10 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,799
14,799
16,799
16,799
14,799
14,799
16,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้ง-ตลาดรัสเซีย-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 15:27

CUC03 สุดติ่ง IN จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ค.-ตค. 60 เริ่มต้น 15,999 (WE)

3 Glass Bridge
รหัสทัวร์: CUC03
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-23 ส.ค. 60
03-06 ก.ย. 60
24-27 ก.ย. 60
08-11 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)–ฉางซา–ฉางเตอ-ฉางเตอ-จางเจียเจี้ย–สะพานกระจก–ร้านยา-ภาพเขียนทราย-จางเจียเจี้ย–ร้านหยก–ร้านผ้าไหม-ภูเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า)–ระเบียงกระจก-จางเจียเจี้ย–ร้านยางพารา-ฉางซา–ถนนคนเดิน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:14

SSHPEKPVG1 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน TwoTone ไหทองคำ 6 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.60 เริ่มต้น 18,799 (TG)

3 Wall Of China
รหัสทัวร์: SSHPEKPVG1
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,799
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-10 ก.ย. 60
19-24 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 18,799
19,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กงร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง-ร้านผ้าไหม-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ตลาดเถาเป่าเฉิง-ร้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 11:20

CUC03NO2 สุดติ่ง IN จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย-ธ.ค.60 เริ่มต้น 14,999 (FD)

3 ระเบียงกระจก
รหัสทัวร์: CUC03NO2
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-30 ส.ค. 60
13-19 ก.ย. 60
20-23 ก.ย. 60
01-04 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 15,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย - สะพานกระจก – ร้านหยก – ภาพเขียนทราย – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดิน - ภูเขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงกระจก – ฉางซา – ร้านยาจีน – ร้านยางพารา - ฉางซา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 11:43

SSKWL3 กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี่ 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ย.60 ราคา 18,999 (CZ)

3 นาขั้นบันไดหลงจี๋
รหัสทัวร์: SSKWL3
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-25 ก.ย. 60
21-26 ก.ย. 60
22-27 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง) - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - หลงเซิ่น - กุ้ยหลิน - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ร้านยางพารา - เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่) - ร้านใบชา - ชมโชว์ MIRAGE - สะพานสายฝน - หมู่บ้านหลู่เจียชุน - ร้านผ้าไหม - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสายช่วงไฮไลท์) - ทิวทัศน์ภาพเขียน 15 ลี้ - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - เขาเซียงกง - ร้านหยก - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 11:30

GOCSX018 จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ลิ้มรสปูขน 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.-พ.ย.60 เริ่มต้น 13,900 (FD)

3 หุบเขาจางjieเจี้ย
รหัสทัวร์: GOCSX018
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
10-14 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
13,900
15,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

ดอนเมือง-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา-ภาพวาดทราย-โชว์เหม่ยลี่เซี่ยงซี-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 15:11

SSNKG5 นานกิงอู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.- ต.ค.เริ่มต้น 16,999 (XW)

3 Disneyland
รหัสทัวร์: SSNKG5
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,999
17,999
27,999
27,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-นานกิง-อู๋ซี-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทานถนนนานกิง-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-นานกิง-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 11:39

GOKMG2 คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดือน สค.-กย.60 เริ่มต้น 31,900 (MU)

3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: GOKMG2
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-22 ส.ค. 60
05-10 ก.ย. 60
19-24 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 32,900
31,900
31,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ต้าหลี่-ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้ง-คุนหมิง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 16:18

SSTSN3 เทียนสิน รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.60 เริ่มต้น 15,999 (XW)

3 กำแพงเมืองchina
รหัสทัวร์: SSTSN3
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 18,999
15,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน-วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชา-ร้านผ้าไหม-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ร้านนวดเท้า-ผ่านชม-สนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง-ร้านผีชิว-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสินสนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:15

GOPEK002 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน เดือน สค.-กย.60 เริ่มต้น 23,900 (TG)

3 Beijing Great Wall จีนกำแพงเมือง
รหัสทัวร์: GOPEK002
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
05-10 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 23,900
25,900
25,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ศูนย์ใบชา-หอฟ้าเทียนถาน-ชมกายกรรมปักกิ่ง-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านหยก–กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝู่จิ่ง-ร้านผ้าไหม-วัดลามะ-ปักกิ่ง–กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 15:26

TSSFD05 จางเจี่ยเจี้ย Chock pric A 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ก.ค.60 เริ่ม 9,999 (FD)

3 เขาเทียนเหมินซาน
รหัสทัวร์: TSSFD05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-15 ส.ค. 60
16-19 ส.ค. 60
18-21 ส.ค. 60
23-26 ส.ค. 60
25-28 ส.ค. 60
26-29 ส.ค. 60
07-10 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
09-12 ก.ย. 60
12-15 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
16-19 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 12,999
11,999
11,999
10,999
11,999
11,999
10,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ฉางซา-ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 12:20

PB540-541 จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 9,999 (FD)

3 แกรนด์แคนยอน จาง
รหัสทัวร์: PB540-541
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-12 ก.ย. 60
23-26 ก.ย. 60
13-16 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
10-13 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
14-17 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
12,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ผ่านชมวิวแม่น้ำเซียงเจียง – จางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – เดินทางชมวิวในแกรนด์แคนย่อน – ร้านยาจีนแผนโบราณ - ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านชา – ฉางซา - ฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 25 July 2017 11:08

WX-43 ปัง ปัง ปัง ปักกิ่ง 4วัน 3คืน เดือน มี.ค.-ต.ค. 60 ราคาเพียง 12,999 (XW)

3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: WX-43
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
17-20 ส.ค. 60
14-17 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
05-08 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
13,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (สนามกีฬารังนก) - ประตูชัย – ตลาดรัสเซีย – สนามบินเทียนสิน - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:15

PB542 ซัวเถา หย่งติ้ง มรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.60 เริ่มต้น 17,999 (FD)

3 บ้านดินฮากกา
รหัสทัวร์: PB542
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
06-10 ก.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
30 ต.ค.- 3 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง–ซัวเถา-เหมยโจว-เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ-เหมยโจว-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-ซัวเถา-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)-ไต่ฮงกง(ปอเต็กตึ้ง)-เฮี่ยงบู๋ซัว(เจ้าพ่อเสือ)-ซัวเถา-เท้งไฮ้– สุสานพระเจ้าตาก-กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 12:08

ZGCKG01 ฉงชิ่ง FAIRY TAIL 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-ตค. 60 เริ่นต้น 16,888 (WE)

3 อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3สะพานสวรรค์
รหัสทัวร์: ZGCKG01
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-21 ส.ค. 60
08-11 ก.ย. 60
15-18 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
06-09 ต.ค. 60
13-16 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
27-30 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
17,888
17,888
17,888
20,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ฉงชิ่ง - ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักเขาเป่ยซาน – หงหยาต้ง - มหาศาลาประชาคม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:15

SHCGO3 เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง ซีอาน 7 วัน 5 คืน วันที่ 19-25 ตค.60 ราคา 28,999 (WE)

3 Shaolin Temple
รหัสทัวร์: SHCGO3
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 28,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เติงฟง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ลั่วหยาง-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉือเอิน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ซีอาน-เมืองซานเหมินเสีย-เมืองซานเหมินเสีย-เมืองไคเฟิง-ศาลเปาบุ้นจิ้น-สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน-ไคเฟิง-เจิ้งโจว-เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 12:36

ZGCSX02 THE CHARMING จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 18,888 (FD)

3 สะพานกระจกจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-14 ส.ค. 60
10-15 ส.ค. 60
11-16 ส.ค. 60
12-17 ส.ค. 60
26-31 ส.ค. 60
02-07 ก.ย. 60
09-14 ก.ย. 60
16-21 ก.ย. 60
23-28 ก.ย. 60
30 ก.ย.- 5 ต.ค. 60
14-19 ต.ค. 60
17-22 ต.ค. 60
20-25 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
04-09 พ.ย. 60
11-16 พ.ย. 60
18-23 พ.ย. 60
25-30 พ.ย. 60
01-06 ธ.ค. 60
02-07 ธ.ค. 60
08-13 ธ.ค. 60
09-14 ธ.ค. 60
16-21 ธ.ค. 60
23-28 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 5 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 22,888
22,888
22,888
22,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
19,888
19,888
24,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
24,888
24,888
22,888
22,888
18,888
18,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ลำธารม้าแซ่ทอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านนวดฝ่าเท้า-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-ฉางซา-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 August 2017 15:15

SHMUCTU1 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน เดือน ตค.60 ราคา 29,799 (MU)

3 Jiuzhaigou
รหัสทัวร์: SHMUCTU1
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 29,799
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 29,799
29,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-เฉินตู-ศูนย์หมีแพนด้า-เฉินตู-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขตอุทยานแห่งชาติ-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน)-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ-ซงพาน-ร้านใบชา-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีเฉินตู-ร้านหยก-ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉินตูกรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 13:23

ZGCSX03 จางเจียเจี้ย IMPRESSION 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,777 (FD)

3 ระเบียงกระจกจาง
รหัสทัวร์: ZGCSX03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
17-20 ส.ค. 60
24-27 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
08-11 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
02-05 พ.ย. 60
04-07 พ.ย. 60
09-12 พ.ย. 60
16-19 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
01-04 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
09-12 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
13,777
14,777
14,777
12,777
12,777
12,777
12,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย - ร้านหยก-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ภาพวาดทราย-เมืองฉางซา-สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 August 2017 15:15

SLGCH01 โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 12,900 (E3)

3 หมู่บ้านหลงจิ่งLongjing Village
รหัสทัวร์: SLGCH01
สายการบิน: E3
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ดอนเมือง - อี้อู - ตลาดค้าส่งอี้อู - Hollywood of China - พระราชวังจำลองจิ๋นซี - เมืองหังโจว - ร้านยางพารา - เมืองโบราณจูเจียว (ล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทัน - SWFC ชั้น100 - ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - ถนนนานกิง - ร้านผ้าไหม - ทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร - กรุงเทพฯ ดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 11:06

ZGCSX04 จีน จางเจียเจี้ย ELEGANT 6 วัน 5 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.60 เรื่มต้น 20,888 (CZ)

3 The Grand Canyon
รหัสทัวร์: ZGCSX04
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 20,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-22 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 5 ก.ย. 60
07-12 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 20,888
20,888
20,888
21,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เกาะสีส้ม(รวมรถราง) - จางเจียเจี้ย - ร้านหยก – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตารสวนจอมพลเฮ่อหลง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนซีปู้เจีย - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้า) – ระเบียงแก้ว – ภาพวาดทราย - โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง - ฟ่งหวง – ฉางซา – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 14:56

SPKMG01 คุนหมิง ต้าลี่-ลี่เจียง แชงกีร่า 6 วัน 5 คืน เดือน ก.ค-ธ.ค.60 เริ่มต้น 25,900 (FD)

1 Jade Dragon Snow Mountain
รหัสทัวร์: SPKMG01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 25,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 27,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - ร้านใบชา - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - วัดหยวนทง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - คุนหมิง - ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 14:05

ZGCTU01 จิ๋วจ้ายโกว BEST SEASON 6 วัน 5 คืน เดือน ตค.60 เริ่มต้น 25,777 (TG)

2 จิวจ้ายโกวใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์: ZGCTU01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 25,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 ต.ค. 60
12-17 ต.ค. 60
13-18 ต.ค. 60
25-30 ต.ค. 60
27 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
01-06 พ.ย. 60
02-07 พ.ย. 60
03-08 พ.ย. 60
08-13 พ.ย. 60
09-14 พ.ย. 60
10-15 พ.ย. 60
15-20 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 31,777
31,777
31,777
31,777
31,777
29,777
29,777
29,777
27,777
27,777
27,777
25,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน - เม้าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน) - จิ่วจ้ายโกว – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่  - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 15:06

SPKMG02 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 23,900 (FD)

3 เมืองโบราณต้าหลี่
รหัสทัวร์: SPKMG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ส.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 25,900
23,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก - ร้านใบชา - ต้าหลี่ - ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - คุนหมิง-ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 14:48

ZGPEK02 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน PERFECTION 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 14,777 (HU)

3 โชว์กายกรรมปักกิ่ง
รหัสทัวร์: ZGPEK02
สายการบิน: HU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
06-17 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
18-22 ต.ค. 60
02-06 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,777
14,777
14,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - ร้านใบชา – วัดหลิงกวง – ช้อปปิ้ง THE PLACEอาหาร - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่งเช้า - ร้านผ้าไหม - วัดลามะหย่งเหอกง - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 10:21

SSCAN1 กวางเจาเทรดแฟร์กระเช้ารถราง Bubble Tram 4 วัน 3 คืน เดือน วันที่ 15-18 ต.ค.60 ราคา 20,999 (KQ)

3 งานกวางเจาเทรดแฟร์
รหัสทัวร์: SSCAN1
สายการบิน: KQ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 20,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-18 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 20,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – กวางเจา - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122***-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - ร้านหยก-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122***(ต่อ)-ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว - จัตุรัสฮัวเฉิง-ขึ้นตึก CANTON TOWER(ชั้น107)-กระเช้ารถราง Bubble Tram-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ ช้อปปิ้งอุปกรณ์-อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว-กวางเจา-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 14:54

ZGPEK03 ปักกิ่ง BEIJING AWESOME 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 15,777 (HU)

3 กายกรรมปักกิ่ง
รหัสทัวร์: ZGPEK03
สายการบิน: HU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
03-07 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
17,777
17,777
16,777
17,777
17,777
16,777
16,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ร้านนวดฝ่าเท้า - The Place - ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ-ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 20 July 2017 17:07

SSCSX2 ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,799 (WE)

3 ระเบียงแก้วจาง
รหัสทัวร์: SSCSX2
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ส.ค. 60
20-23 ส.ค. 60
27-30 ส.ค. 60
03-06 ก.ย. 60
10-13 ก.ย. 60
17-20 ก.ย. 60
24-27 ก.ย. 60
22-25 ต.ค. 60
12-15 พ.ย. 60
17-20 พ.ย. 60
19-22 พ.ย. 60
26-29 พ.ย. 60
03-06 ธ.ค. 60
17-20 ธ.ค. 60
24-27 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,799
11,799
11,799
12,799
12,799
12,799
12,799
14,799
12,799
12,799
12,799
12,799
15,799
12,799
12,799
23,799
23,799
23,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชม-หุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา-ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวา-ทราย-ร้านหยก-ร้านใบชา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:17

ZGPVG02 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ WONDERLAND 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย-ธ.ค.60 เริ่มต้น 16,999 (XJ)

3 เซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์
รหัสทัวร์: ZGPVG02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
13-17 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
27-31 ต.ค. 60
03-07 พ.ย. 60
10-14 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
24-28 พ.ย. 60
02-06 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
17,999
19,999
19,999
19,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
19,999
19,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้ –เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)-เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 10:21

SSHCGO1 เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน 5 วัน 3 คืน เดือน กค.-ธค.60 เริ่มต้น 16,999 (WE)

3 กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
รหัสทัวร์: SSHCGO1
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
09-13 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
14-18 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,999
16,999
16,999
16,999
18,999
21,999
28,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉือเอิน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซีกำแพงเมืองโบราณ-ร้านผีซิว-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง-ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ซีอาน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว-เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:17

ZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ THE SPIRIT 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 13,777 (XJ)

3 พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
รหัสทัวร์: ZGPVG03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
11-15 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
04-08 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
15,777
15,777
18,777
18,777
15,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
20,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk – ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 August 2017 11:18

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions