• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

ZGPVG03ZGTPE13

ZGHAN07-1ZGKR24

CUH07MMR021

TTNXJ23 โตเกียว ฟูจิ Kawagoe สกี หนาวมาก 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 28,888 (XJ)
2 Fuji Five Autumn
รหัสทัวร์: TTNXJ23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 – 03 ธันวาคม 2560
30 – 04 ธันวาคม 2560
01-05 ธันวาคม 2560
02-06ธันวาคม 2560
03-07 ธันวาคม 2560
07-11ธันวาคม 2560
08-12ธันวาคม 2560
09-13ธันวาคม 2560
14-18ธันวาคม 2560
15-19ธันวาคม 2560
16-20 ธันวาคม 2560
21-25ธันวาคม 2560
22-26ธันวาคม 2560
23-27 ธันวาคม 2560
28 – 01 มกราคม 2561
29 – 02 มกราคม 2561
30 – 03 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
29,888.-
30,888.-
30,888.-
31,888.-
30,888.-
30,888.-
31,888.-
30,888.-
30,888.-
31,888.-
31,888.-
30,888.-
31,888.-
38,888.-
39,999.-
39,999.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:51

TTNXW02 โตเกียว ฟูจิ Ibaraki Sawara ซุปตาร์ สกี เที่ยวนอก 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 29,888 (XW)
2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: TTNXW02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-06 ธันวาคม 2560
06-11 ธันวาคม 2560
08-13 ธันวาคม 2560
13-18 ธันวาคม 2560
15-20ธันวาคม 2560
20-25 ธันวาคม 2560
22-27 ธันวาคม 2560
27 – 01 มกราคม 61
29 – 03 มกราคม 61
ราคาทัวร์: 31,888.-
32,888.-
33,888.-
29,888.-
31,888.-
32,888.-
33,888.-
36,888.-
37,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ -ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ– โอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ  ภูเขาไฟฟูจิ –ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท–อิบารากิ –สวนไคราคุเอน - ลาล่าการ์เด้นสึคุบะ–ออนเซ็น พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ- เมืองโตเกียว – เมืองซาวาระ –นาริตะ – วัดนาริตะ - โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า –นาริตะ เมืองนาริตะ - เมืองโตเกียว –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย - ตลาดอะเมโยโกะ - ชินจูกุ  อิออนมอลล์- สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:47

TTNXW01 โตดกียว ฟูจิ Ibaraki ซุปตาร์ ออนซอน 5วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.60 เริ่มต้น 26,888. (XW)
2015 11 28 120326
รหัสทัวร์: TTNXW01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
26-30 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 26,888
27,888
26,888
27,888
28,888
28,888
30,888
31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี(ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 17:38

TTNXJ20 โตเกียว ฟูจิ Autumn ซุปตาร์ ไข่หวาน 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เริ่มต้น 29,999 (XJ)
2017 08 25 122015
รหัสทัวร์: TTNXJ20
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ตุลาคม 2560
05-09 ตุลาคม 2560
11-15 ตุลาคม 2560
12-16 ตุลาคม 2560
18-22 ตุลาคม 2560
19-23 ตุลาคม 2560
25-29 ตุลาคม 2560
26-30 ตุลาคม 2560
08-12 พฤศจิกายน 2560
09-13 พฤศจิกายน 2560
16-20 พฤศจิกายน 2560
23-27 พฤศจิกายน 2560
29 – 03 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 30,888.-
30,888.-
31,888.-
31,888.-
32,888.-
31,888.-
32,888.-
31,888.-
29,999.-
29,999.-
30,888.-
29,999.-
30,888.-
หมายเหตุ

กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ -ฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต- ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ –นั่งกระเช้าคาชิคาชิ– แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- โตเกียว -วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)  - ชินจูกุ เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ - โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเมน– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้-นาริตะ สนามบินนาริตะ– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 15:32

Menu Korea

 

TWK08 เกาหลี ฮาโหล..เชจู WINTER 4 วัน 2 คืน เดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 9,299 (ZE,7C)...
Fujiten Ski Resort 2
รหัสทัวร์: TWK08
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 9,299
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: ธันวาคม : 5-8
ธันวาคม : 6-9
ธันวาคม : 10-13,11-14,12-15
มกราคม : 28-31,29-1 ก.พ.,30-2 ก.พ.,31-3 ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 25-28,26-1 มี.ค.,27-2 มี.ค.,28-3 มี.ค
ธันวาคม : 4-7,13-16
มกราคม : 14-17,15-18,16-19,21-24,22-25,23-26,27-30
กุมภาพันธ์ : 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,11-14,12-15,18-21,19-22,20-23,24-27
ธันวาคม : 3-6,14-17,15-18,16-19,17-20
มกราคม : 7-10,8-11,9-12,13-16,17-20,20-23,24-27,25-28,26-29
กุมภาพันธ์ : 7-10,10-13,13-16,17-20,21-24,22-24,23-26
ธันวาคม : 9-12,18-21
มกราคม : 6-9,10-13,11-14,12-15,18-21,19-22
กุมภาพันธ์ : 8-11,9-12,14-17
ธันวาคม : 19-22
มกราคม : 2-5,3-6,4-7,5-8
กุมภาพันธ์ : 15-18
ธันวาคม : 20-23
กุมภาพันธ์ : 16-19
ธันวาคม : 1-4,2-5,7-10,21-24
ธันวาคม : 24-27,25-28
ธันวาคม : 23-26
มกราคม : 1-4
ธันวาคม : 22-25,26-29
ธันวาคม : 27-30
ธันวาคม : 8-11,28-31
ธันวาคม : 31-3 ม.ค.
ธันวาคม : 30-2 ม.ค.
ธันวาคม : 29-1 ม.ค.
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ เริ่มต้น 9,299

สนามบินสุวรรณภูมิ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - ฮัลโหล คิตตี้ เชจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา ปั่นจักรยาน Rail Bike  - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 11:21

TWK06 ปูซาน ลานสกี นั่งกระเช้าลอยฟ้า 4 วัน 2 คืน เดือน ธค.60-กพ.61 เริ่มต้น 9,900 (ZE,7C)...
111
รหัสทัวร์: TWK06
สายการบิน: ZE
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 9,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: ธันวาคม : 5-8 , 11-14 , 12-15
ธันวาคม: 4-7 , 6-9 , 10-13
ธันวาคม: 13-16
ธันวาคม : 3-6
มกราคม 61 : 7-10 ,8-11, 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 ,22-25 , 23-26 , 28-31 ,29 -1 ก.พ. , 30-2ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 :4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค.
ธันวาคม : 2-5
มกราคม 61 : 10-13 ,13-16 , 17-20 , 20-23, 24-27 ,27-30,31-3ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 :3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-3มี.ค.
ธันวาคม: 1-4 , 7-10 , 9-12 , 14-17
มกราคม 61: 11-14 ,12-15 ,18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29
กุมภาพันธ์ 61 :1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
ธันวาคม : 15-18 , 16-19 , 17-20
มกราคม 61 : 6-9
ธันวาคม: 18-21
มกราคม 61: 3-6 ,4-7 ,5-8
ธันวาคม : 19-22
มกราคม 61: 2-5
ธันวาคม : 20-23
ธันวาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,25-28
มกราคม 61 : 1-4
ธันวาคม : 8-11 , 26-29
ธันวาคม : 27-30
ธันวาคม : 28-31 ,31-3ม.ค.
ธันวาคม : 29-1 ม.ค. , 30-2 ม.ค.
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจองทุกครั้ง
หมายเหตุ เริ่มต้น 9,900

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติกิมแฮ – สะพานเดินทะเล  - นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  -     จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  - วัดแฮดง ยงกุงซา  - ล็อตเต้ เอาท์เลท เอเปค เฮ้าส์  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ โบสถ์ Jukseong  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี – สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 11:05

SUP10 สิงคโปร์ TWO THEME PARK 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 19,999 (TZ)...
Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUP10
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
19,999
19,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand เมอร์ไลอ้อน-Universal Studio Singapore–คลากคีย์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  Fountain of Wealth – Garden by The Bay – Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด- สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 15 September 2017 10:45

SUPERB มาเลเซีย สิงคโปร์ Completely 6 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 21,999 (SL)...
Singapore Merlion
รหัสทัวร์: SUPERB
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5-10 OCT 17
12-17 OCT 17
19-24 OCT 17
16-21 NOV 17
1-6 DEC 17
7-12 DEC 17
14-19 DEC 17
21-26 DEC 17
29 DEC – 3 JAN 18
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
22,999
21,999
22,999
21,999
21,999
21,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์  คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮว์  ยะโฮบารูห์ – สิงคโปร์ – UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร) – มารีน่าบ์แซนด์  เมอร์ไลอ้อน – Garden by The Bay – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน

Last Updated on Monday, 25 September 2017 11:39

CSTSNXW01 เทียนสิน BEIJNG อ๊า อิ ยา 5 วัน 4 คืน เดือน พย.-มีค.61 เริ่มต้น 16,900 (XW)...
2009122910335023291
รหัสทัวร์: CSTSNXW01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 พ.ย. 60
22-26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 2560 – 04 ม.ค. 61
26-30 ม.ค. 61
16-20 ก.พ. 61
09-13 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
19,900
19,900
17,900
19,900
17,900
หมายเหตุ


ดอนเมือง-เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก-ร้านนวดเท้า-กายกรรมปักกิ่ง ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน-ร้านใบชา-ตลาดรัสเซียร้านผ้าไหม-ร้านผีชิว-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ชิงช้าสวรรค์TIAN JIN EYE-วิวแม่น้ำไหเหอ-วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 13 September 2017 09:49

SHWECSX2 ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค60 เริ่มต้น 12,799 (WE)...
DSCF1219 1
รหัสทัวร์: SHWECSX2
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,799
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ตุลาคม 2560
22-25 ตุลาคม 2560
27-30 ตุลาคม 2560
24-27 พฤศจิกายน 2560
26-29 พฤศจิกายน 2560
03-06 ธันวาคม 2560
17-20 ธันวาคม 2560
24-27 ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. 2560 – 01 ม.ค. 2561
30 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค.2561
31 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 14,799
14,799
14,799
12,799
12,799
15,799
12,799
12,799
23,799
23,799
23,799
หมายเหตุ


กรุงเทพฯ-ฉางซา ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

Last Updated on Monday, 25 September 2017 11:43

ZGHKG04 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน วันที่ 30 ธค.-2มค.61 ราคา 17,900 (HX)...
11111111
รหัสทัวร์: ZGHKG04
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 – 02 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 14:25

WSHM4 ฮ่องกง ลันตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน SUPER2 4 วัน 3 คืน เดือน ตค-ธค60 23,999 (RJ)...
3 Mangrove Groove
รหัสทัวร์: WSHM4
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-17 ต.ค.11-14 พ.ย.16-19 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-Victoria-Repulsebay-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-พระใหญ่ นองปิง 360-City gate ฮ่องกง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-มาเก๊า-THE VENETIAN มาเก๊า-วิหารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดอาม่า-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 14:32

ZGHAN01 เวียดนาม AMAZING HANOI SAPA 4วัน 3คืน เดือน พค.-กย.60 เริ่มต้น 12,900 (FD)...
11
รหัสทัวร์: ZGHAN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง–ฮานอย–ทะเลสาบตะวันตก–วัดเจิ่นกว๊อก–วิหารวรรณกรรม–ซาปา-LOVE MARKET-ซาปา–ภูเขาห่ามโหร่ง–หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL –หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา–ลาวไก-COC LEU MARKET–ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์–ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ -วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย– กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 11:47

ZGDAD02 เวียดนาม GRAND CENTRAL DANANG HOI-AN 4วัน 3คืน เดือน เมย.-กย.60 เริ่มต้น 13,900 (PG)...
11สุสาน
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 13,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ดานัง– เมืองเว้–พระราชวังเว้-ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่–สุสานจักรพรรดิไคดิงห์– หมู่บ้านแกะสลัก -ฮอยอัน–สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง-บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) -Fantasy Park – ตลาดฮานดานัง - สะพานแห่งความรักสะพานมังกร-หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง–กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 11:46

ZGRGN02 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 11,888 ...
3 Yangon
รหัสทัวร์: ZGRGN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ก.ย. – 01 ต.ค. 60
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 60
01 – 03 ตุลาคม 2560
05 – 07 ตุลาคม 2560
06 – 08 ตุลาคม 2560
07 – 09 ตุลาคม 2560
08 – 10 ตุลาคม 2560
12 – 14 ตุลาคม 2560
13 – 15 ตุลาคม 2560
14 – 16 ตุลาคม 2560
15 – 17 ตุลาคม 2560
19 – 21 ตุลาคม 2560
20 – 22 ตุลาคม 2560
22 – 24 ตุลาคม 2560
26 – 28 ตุลาคม 2560
27 – 29 ตุลาคม 2560
28 – 30 ตุลาคม 2560
29 – 31 ตุลาคม 2560
02 – 04 พฤศจิกายน 2560
03 – 05 พฤศจิกายน 2560
04 – 06 พฤศจิกายน 2560
05 – 07 พฤศจิกายน 2560
09 – 11 พฤศจิกายน 2560
10 – 12 พฤศจิกายน 2560
11 – 13 พฤศจิกายน 2560
12 – 14 พฤศจิกายน 2560
16 – 18 พฤศจิกายน 2560
17 – 19 พฤศจิกายน 2560
18 – 20 พฤศจิกายน 2560
19 – 21 พฤศจิกายน 2560
23 – 25 พฤศจิกายน 2560
24 – 26 พฤศจิกายน 2560
25 – 27 พฤศจิกายน 2560
26 – 28 พฤศจิกายน 2560
01 – 03 ธันวาคม 2560
02 – 04 ธันวาคม 2560
03 – 05 ธันวาคม 2560
08 – 10 ธันวาคม 2560
09 – 11 ธันวาคม 2560
10 – 12 ธันวาคม 2560
14 – 16 ธันวาคม 2560
16 – 18 ธันวาคม 2560
17 – 19 ธันวาคม 2560
21 – 23 ธันวาคม 2560
22 – 24 ธันวาคม 2560
23 – 25 ธันวาคม 2560
24 – 26 ธันวาคม 2560
28 – 30 ธันวาคม 2560
29 – 31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
13,888
13,888
12,888
12,888
11,888
12,888
12,888
11,888
12,888
13,888
13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
13,888
12,888
11,888
11,888
12,888
11,888
11,888
11,888
12,888
11,888
11,888
11,888
12,888
11,888
11,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 11:47

MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เดือน สค.-ธ.ค.60 ราคา 18,900 (FD)...
3 Ananda Temple
รหัสทัวร์: MMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
20-23 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
09-12 พ.ย. 60
23-26 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
02-05 ธ.ค. 60
08-11 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
22,900
21,900
19,900
20,900
22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด-พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 13:18

Menu Europe

 

ZGEY02 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 43,999 (EY)

11ปารีสสสส
รหัสทัวร์: ZGEY02
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 43,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 - 23 ตุลาคม 2560
23 - 30 ตุลาคม 2560
12 – 19 พฤศจิกายน 60
29พฤศจิกา – 06ธันวา 60
05 – 12 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 43,999
43,999
43,999
45,999
45,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี อาบูดาบี-สนามบินปารีส - ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE ปารีส – บรูจก์ – จัตุรัสบรูจก์ - บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส - ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ มหาวิหารโคโลญ – DISIGNER OUTLET ROEMOND - อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ – สนามบินสคิปโพล อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 10:58

ZGEY06 อังกฤษ SIMPLY 6 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 44,999 (EY)

1old Trafford
รหัสทัวร์: ZGEY06
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 44,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 23 ตุลาคม 2560
14 – 19 พฤศจิกายน 60
ราคาทัวร์: 45,999
44,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ อาบูดาบี – ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ - สแตรทฟอร์ด อัพออน เอว่อน สเตรทฟอร์ด – บ้านเช็คสเปียร์ – BiCESTER OUTLET – อ๊อกฟอร์ด – ลอนดอน ลอนดอน – จตุรัสทราฟัลการ์ – บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง – ลอนดอนบริดจ์ – หอคอยลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พิพิธภัณฑ์อังกฤษ – ย่านไนซ์บริดจ์ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – อ็อกฟอร์ดสตรีท - พิคคาดิลลี เซอร์คัส - ไชน่าทาวน์ (SOHO) – สนามบินฮีทโธรว์ อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 11:01

ZGEY04 สวิสเซอร์แลนด์ LOVER 6 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้่น 49,999 (EY)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGEY04
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 49,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 - 23 ตุลาคม 2560
30 –05 ธันวาคม 60
05 - 10 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
52,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี อาบูดาบี-สนามบินซูริค – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน  อินเตอร์ลาเคน – ทาซ – เซอร์แมท  ทาซ – กรุงเบิร์น – มองเทรอซ์ – โลซาน   โลซานน์ – ศาลาไทย – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – สนามบินเจนีวา อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 11:03

ZGTG01 ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน SUPER SAVE 6 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่่มต้น 39,999 (TG)

Theathre7
รหัสทัวร์: ZGTG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-27 พฤศจิกายน 2560
03 – 08 ธันวาคม 2560
06 – 11 ธันวาคม 2560
13 – 18 ธันวาคม 2560
20 – 25 ธันวาคม 2560
24 – 29 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 39,999
44,999
44,999
42,999
45,999
46,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเวียนนา – เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ศาลาว่าการ มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก   ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบินเวียนนา  กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 22 September 2017 10:25

ZGEY03 อิตาลี LOVEL 7 วัน 4 คืน เดือน ตค.-พย.60 เริ่มต้น 39,999 (EY)

Towe Of Pisa2
รหัสทัวร์: ZGEY03
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 17 ตุลาคม 2560
24 - 30 ตุลาคม 2560
11 - 17 พฤศจิกายน 2560
ราคาทัวร์: 39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้ โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET   ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม อาบูดาบี – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 16:59

ZGTZ01_AU ซิคนีย์ OF DREAM 5 วัน 3 คืน เดือน ตุลาคม60 35,999 (TZ)

Theathre7
รหัสทัวร์: ZGTZ01_AU
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 35,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์: 35,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – หาดบอนได – เดอะแก็ป – โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ –  ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ – ไชน่าทาวน์  ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – รถรางไฟฟ้า – SCENIC BABLEWAY – สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค อิสระเต็มวันนครซิดนีย์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ) ซิดนีย์ – สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ    

Last Updated on Monday, 04 September 2017 17:52

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

4842619
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
1674
8734
23996
271892
252440

Who's Online

We have 78 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • พยากรณ์ เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2560
  Written by
  มาแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำ ทัวร์เกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 กันซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวในกรุงโซล คือในช่วงปลายกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ส่วนเกาะอื่นๆ ของเกาหลีก็จะล่าช้าตามกันไป วันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เกาหลีแต่ละเมืองใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะมาพาเพื่อน ๆ ไปเช็คตารางช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศเกาหลี เมืองไหน โซนไหนเริ่มเปลี่ยนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ วันนี้เว็บ TiewKoreaTour มีคำตอบมาให้จ้า ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยน 2560 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 seoraksan 24 กันยายน…
  Written on Friday, 22 September 2017 15:41 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 47 times
 • พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ปี2560
  Written by
   
  Written on Friday, 22 September 2017 15:34 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 23 times
 • ข้อห้าม นำเข้า power bank เข้าสนามบินประเทศจีน
  Written by
  โลกเราตอนนี้หมุนเร็วจริงๆ ตอนนี้คงแทบไม่มีใครติดมือถือสมาร์ทโฟนกันใช่มั้ยล่ะ แล้วเจ้านี่ก็กินแบตซะจริงเชียว ปุ๊ปปั๊บแบตหมดแล้ว เลยต้องพึ่งเครื่อง Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวกันคนละก้อนสองก้อน โดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ กว่าจะลงเครื่อง กว่าจะถึงที่พักอีก แบตหมดกันพอดี แล้วถ้าหากเราจะพก Power Bank ขึ้นเครื่องจะได้มั้ย จะเป็นอันตรายหรือเปล่า เราหาคำตอบมาให้แล้ว ห้ามนำใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง การ นำแบตเตอรี่สำรองใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั้น ทั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง…
  Written on Friday, 08 September 2017 14:06 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 32 times
 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี
  Written by
  10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี Top Hits เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว และก็ยังเป็นประเทศไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกด้วย หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีนั้นจริงๆแล้วมีมากมายหลายแห่ง ดังนั้นใครกำลังแพลนไปเที่ยวหรือกำลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนดี ลองตามมาดู 15 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเกาหลี แล้วจะต้องอยากไปเที่ยวแน่นอน   1. พระราชวังเคียงบกกุง Gyeongbokgung Palaceเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:11 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 50 times
 • โคเอ็นจิ อะวะโอโดริ งานเต้นระดับตำนานที่ไม่ควรพลาดในช่วงหน้าร้อนที่ญี่ปุ่น
  Written by
  อะวะโอโดริ (Awa Odori, 阿波踊り) คือ เทศกาลการเต้นรำแบบพื้นเมืองของชาวจังหวัดโทคุชิมะ (Tokushima) ในประเทศญี่ปุ่น โดยจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลโอบ้ง (Obon Matsuri) พอดี ช่วงเวลานี้คนญี่ปุ่นจะพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเคารพดวงวิญญาณบรรพบุรุษด้วยความเชื่อที่ว่า ดวงวิญญาณของผู้ตายจะกลับมาเยี่ยมเยือนโลกในเวลานี้ ดังนั้นจึงถือว่าเทศกาลอะวะโอโดริเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลโอบ้งด้วยค่ะ อะไรนะ!! อะวะโอโดริ เรียกภาษาบ้าน ๆ…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:01 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 35 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions