• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

ZGPVG03ZGTPE13

ZGHAN07-1ZGKR24

CUH07MMR021

BOTZ47 โตเกียว ฟูจิ Kawaii Summer 5วัน 3คืน เดือน พค.-กย.60 เริ่มต้น 21,900 (TZ)
4 Hananomiyako Flower
รหัสทัวร์: BOTZ47
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 ส.ค. 60
11-15 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
01-05 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,900
25,900
21,900
22,900
21,900
21,900
22,900
23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น - Yamanakako Flower Park - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โตเกียว–วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:20

BOTZ48 โตเกียว โยโกฮาม่า คามาคูระ SUMMER SAVE 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-กย. 60 เริ่มต้น 19,900 (TZ)
3 Tokyo Disneyland
รหัสทัวร์: BOTZ48
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
26-30 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ –วัดนาริตะ– โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว – คามาคูระ พระใหญ๋ไดบุทสึ– โยโกฮาม่า– พิพิธภัณฑ์ราเมง– โอไดบะ – นาริตะ - ห้างเอออน ร้านดองกี้ - อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:21

BOTZ15 The Lost Kansai3 โอซาก้า เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.60 เริ่มต้น 19,999 (TZ)
3 เมืองมิเอะ
รหัสทัวร์: BOTZ15
สายการบิน: TZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ส.ค. 60
20-23 ส.ค. 60
27-30 ส.ค. 60
03-06 ก.ย. 60
10-13 ก.ย. 60
17-20 ก.ย. 60
24-27 ก.ย. 60
01-04 ต.ค. 60
08-11 ต.ค. 60
15-18 ต.ค. 60
22-25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,999
19,999
21,999
21,999
19,999
22,999
23,999
24,999
24,999
25,999
26,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน - โอซาก้า - เกียวโต มิยาสึ – วัดชิออนจิ - อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - เมืองอิเนะ - โกเบ ออนเซ็น - ปราสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Expo city Osaka – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:16

BOJH89 ฮอกไกโด Lavender Lover 5 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.60 เริ่มต้น 37,900 (TG)
4 ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์
รหัสทัวร์: BOJH89
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
14-18 ต.ค. 60
15-19 ต.ค. 60
17-21 ต.ค. 60
26-30 ต.ค. 60
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 39,900
39,900
38,900
38,900
38,900
38,900
37,900
41,900
41,900
39,900
41,900
41,900
41,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตะเสะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ - ออนเซ็น-ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์มหรือชิกิไซโนโอกะ – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองบิเอะ - Patchwork road – บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ-ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 17 July 2017 15:55

Menu Korea

 

ZGKR23 เกาหลี Summer Fresh 5 วัน 3 คืน เดือน ก.ค-ก.ย 60 เริ่มต้น 16,900 (XJ)...
111โซลทาว
รหัสทัวร์: ZGKR23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
15-19 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
17-21 ส.ค. 60
22-26 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
24-28 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
02-06 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
04-08 ก.ย. 60
05-09 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
09-13 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
12-16 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
19-23 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
24-28 ก.ย. 60
25-29 ก.ย. 60
30 ก.ย.- 4 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ตามรอยซี่รี่ย์ดังที่ MBC DRAMIA – สวนสนุก EVERLAND - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – รร.ซูวอน - LOTTER TOWER (SEOUL SKY) – วัดพงอึนซา – ฮอตเกนามู - COSMETIC OUTLET - สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ – รร.โซล - น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผ่านชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด็อกกุง - พลอยอะเมทิส – N SEOUL TOWER - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:12

ZGKR22 เกาหลี Summer Delight 5 วัน 3 คืน เดือน กค-กย. 60 เริ่มต้น 14,900 (XJ)...
1onemountsnow
รหัสทัวร์: ZGKR22
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
12-16 ส.ค. 60
01-05 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
07-11 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
14-18 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
21-25 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
28 ก.ย.- 2 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก - ล่องเรือแม่น้ำฮัน - สวนสนุก LOTTE WORLD - รร.โซล - สมุนไพรออตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ต์ขาปู - รร.โซล - ONE MOUNT – น้ำมันสน – พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - SEOULTOWER - อินซาดง – A LIVE MUSEUM – อินชอน (สนามบิน)

Last Updated on Friday, 07 July 2017 14:36

BOMH18 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน 3 วัน 2 คืน เดือน เมย.-ธค.60 เริ่มต้น 9,988 (MH)...
3 เก็นติ้งไฮส์แลนด์
รหัสทัวร์: BOMH18
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 9,988
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
08-10 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
06-08 ต.ค. 60
20-22 ต.ค. 60
27-29 ต.ค. 60
10-12 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
08-10 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 10,988
9,988
9,988
9,988
10,988
10,988
9,988
9,988
10,988
11,988
11,988
12,988
12,988
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอนไฮส์แลนด์-คาเมรอน-Lavender Graden- น้ำตกอีกกานด้า-เก็นติ้งไฮส์แลนด์-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-สนามบิน-KLIA-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 18 July 2017 16:33

BOMH20 มาเลเซียเก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ย-ต.ค.60 ราคา 8,998 (MH)...
1วัดเทียนโฮ่ว
รหัสทัวร์: BOMH20
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย
ราคาเริ่มต้น: 8,998
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-17 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 8,998
8,998
8,998
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - วัดเทียนโฮ่ว - พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า - จัตุรัสเมอร์เดก้า - กัวลาลัมเปอร์ - ถ้ำบาตู - เก็นติ้ง - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - โรงงานช็อคโกแลต - ตึกแฝด KLCC - Mitsui Outlet สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 22 June 2017 14:15

ZGCSX02 THE CHARMING จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 18,888 (FD)...
3 สะพานกระจกจีน
รหัสทัวร์: ZGCSX02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 18,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-14 ส.ค. 60
10-15 ส.ค. 60
11-16 ส.ค. 60
12-17 ส.ค. 60
26-31 ส.ค. 60
02-07 ก.ย. 60
09-14 ก.ย. 60
16-21 ก.ย. 60
23-28 ก.ย. 60
30 ก.ย.- 5 ต.ค. 60
14-19 ต.ค. 60
17-22 ต.ค. 60
20-25 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 2 พ.ย. 60
04-09 พ.ย. 60
11-16 พ.ย. 60
18-23 พ.ย. 60
25-30 พ.ย. 60
01-06 ธ.ค. 60
02-07 ธ.ค. 60
08-13 ธ.ค. 60
09-14 ธ.ค. 60
16-21 ธ.ค. 60
23-28 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 5 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 22,888
22,888
22,888
22,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
19,888
19,888
24,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
24,888
24,888
22,888
22,888
18,888
18,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ลำธารม้าแซ่ทอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านนวดฝ่าเท้า-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)-ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-ฉางซา-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 August 2017 15:15

WX-43 ปัง ปัง ปัง ปักกิ่ง 4วัน 3คืน เดือน มี.ค.-ต.ค. 60 ราคาเพียง 12,999 (XW)...
3 Grea Wall กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์: WX-43
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
17-20 ส.ค. 60
14-17 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
05-08 ต.ค. 60
12-15 ต.ค. 60
19-22 ต.ค. 60
26-29 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 16,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
13,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (สนามกีฬารังนก) - ประตูชัย – ตลาดรัสเซีย – สนามบินเทียนสิน - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:15

BOCX11 ฮ่องกง Summer Sale 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.-ส.ค.60 เริ่มต้น 15,900 (CX)...
3 Avenue Of Star
รหัสทัวร์: BOCX11
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 17,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม-รีพลัสเบย์-ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-วัดแชกงหมิว-พระใหญ่ลันเตา-ช้อปปิ้งCity Gate Outlet-Avenue of Star-Symphony of Light-ช็อปปิ้งLady Market-อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:52

HKTG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.60 เริ่นต้น 11,900.- (CX)...
3 Ngong Ping 360
รหัสทัวร์: HKTG01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-18 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
02-04 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Citygate Outlet – เกาะลันเตา – เซินเจิ้น - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – วัดกวนอู - ช้อปปิ้งตลาดหล่อวู – โชว์ม่านน้ำ3D - ฮ่องกง –วัดเจ้าแม่กวนอิม(ฮุงฮัม) – วัดแชกง – จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน - สนามบิน

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:57

ZGHAN01 เวียดนาม AMAZING HANOI SAPA 4วัน 3คืน เดือน พค.-กย.60 เริ่มต้น 12,900 (FD)...
11
รหัสทัวร์: ZGHAN01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-13 ส.ค. 60
26-29 ส.ค. 60
02-05 ก.ย. 60
07-10 ก.ย. 60
09-12 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
16-19 ก.ย. 60
21-24 ก.ย. 60
23-26 ก.ย. 60
28 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง–ฮานอย–ทะเลสาบตะวันตก–วัดเจิ่นกว๊อก–วิหารวรรณกรรม–ซาปา-LOVE MARKET-ซาปา–ภูเขาห่ามโหร่ง–หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL –หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา–ลาวไก-COC LEU MARKET–ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์–ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ -วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย– กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:36

BEVN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปาฟานซิปัน 5วัน 4คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.60 เริ่มต้น 14,900 (DD)...
111กระเช้า
รหัสทัวร์: BEVN07
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:36

MMR012_DD พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน เดือน มีค.-กย.60 เริ่มต้น 10,900 (DD)...
3 เทพทันใจ
รหัสทัวร์: MMR012
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 12,900
13,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:24

MMR03 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน เดือน มีค.-กย.60 เริ่มต้น 12,900 (PG)...
111พม่า
รหัสทัวร์: MMR03
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-14 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
08-10 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 16:29

Menu Europe

 

BOMH77 อังกฤษ London Super Save 6 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.60 เริ่มต้น 37,900 (MH)

1london
รหัสทัวร์: BOMH77
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 ส.ค. 60
20-25 ก.ย. 60
18-23 ต.ค. 60
15-20 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 39,900
41,900
42,900
41,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์กรุงลอนดอน - กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองบาธ– โรงอาบน้ำโรมัน - ลอนดอน - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน–ทาวเวอร์ออฟลอนดอน–หอนาฬิกาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ – จัตุรัสเลสเตอร์ – ห้างแฮร์รอดส์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - วินเซอร์ - พระราชวังวินเซอร์ - Bicester Village Outlet– สนามบินฮีทโธรว์ - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:27

ZGEY05EU แกรนด์อิตาลี SIMPLY 6 วัน 3 คืน เดือน กค.-ตค.60 เริ่มต้น 39,999 (EY)

3 วาติกัน
รหัสทัวร์: ZGEY05EU
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 ส.ค. 60
07-12 ต.ค. 60
21-26 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 39,999
42,999
44,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี-อาบูดาบี-สนามบินเวนิส – เกาะเวนิส – โบโลญญ่า-ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET-ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม-โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม -อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 10:46

ZGEY01EU สก๊อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ EXCITED 8 วัน 5 คืน เดือน กย.-ตค.60 เริ่มต้น 51,999 (EY)

3 England
รหัสทัวร์: ZGEY01EU
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 51,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-23 ก.ย. 60
18-25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 51,999
54,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - อาบูดาบี-เอดินเบิร์ก-ปราสาทเอดินเบิร์กเอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – ล่องทะเลสาบ – แมนเชสเตอร์-สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – CHESHIRE OUTLET – ลิเวอร์พูล -ลิเวอร์พูล-สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์-คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน -ซิตี้ทัวร์ ลอนดอน – BIG BEN – พิคคาดิลลี สแควร์ – สนามบินฮีทโธรว์ -อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 10:44

ZGMH01EU เวลส์ อังกฤษ INSIDE 7 วัน 4 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 44,999 (MH)

1old Trafford
รหัสทัวร์: ZGMH01EU
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 44,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-11 ต.ค. 60
22-28 ต.ค. 60
05-11 พ.ย. 60
29 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 44,999
47,999
44,999
54,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)-สนามบินฮีทโธรว์ – สโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)-คาร์ดิฟฟ์ – สแตรทฟอร์ด อัพออน ดิ เอวอน – เบอร์มิงแฮม-เบอร์มิงแฮม – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – BICESTER OUTLETS - ลอนดอน – จตุรัสทราฟัลการ์ – บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง – ลอนดอนบริดจ์ – หอคอยลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พิพิธภัณฑ์อังกฤษ – ย่านไนซ์บริดจ์ -ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย – อ็อกฟอร์ดสตรีท - พิคคาดิลลี เซอร์คัส - ไชน่าทาวน์ (SOHO) – สนามบินฮีทโธรว์-สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 27 June 2017 12:01

ZGEY04EU สวิตเซอแลนด์ ยอดเขาจุงเฟรา LOVER 6 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.60 เริ่มต้น 52,999 (EY)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGEY04EU
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 52,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-23 ต.ค. 60
30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 60
05-10 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 52,999
54,999
54,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี-อาบูดาบี-สนามบินซูริค – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน -อินเตอร์ลาเคน – ทาซ – เซอร์แมท -ทาซ – กรุงเบิร์น – มองเทรอซ์ – โลซาน - โลซานน์ – ศาลาไทย – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – สนามบินเจนีวา-อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 27 June 2017 12:00

ZGQR01EU SCANDINAVIA SHOCK PRICE 8 วัน 5 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 50,999 (QR)

3 สวีเดน Stockholm
รหัสทัวร์: ZGQR01EU
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 50,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-25 ก.ย. 60
02-09 ต.ค. 60
16-23 ต.ค. 60
20-27 ต.ค. 60
20-27 พ.ย. 60
ราคาทัวร์: 50,999
51,999
54,999
54,999
51,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด - คาร์ลสตัด – ออสโล(นอร์เวย์) - ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS - เฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย - อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก - โดฮา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 10:14

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

4487195
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
349
7650
26212
168908
247698

Who's Online

We have 60 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • ประวัติความเป็นมา อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(Seoraksan National Park)
  Written by
  •อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน•(Seoraksan National Park)   อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้งฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา       การเดินทางไปยังอุทยานนั้นต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้า…
  Written on Thursday, 07 July 2016 14:43 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 944 times
 • มารู้จักเกาหลีก่อนไปเที่ยวแบบมึนๆ
  Written by
    •มารู้จักเกาหลีก่อนไปเที่ยวแบบมึนๆ•     สาธารณรัฐเกาหลี(Republic of Korea)หรือ เกาหลีใต้(South Korea) ซึ่งในชื่อภาษาเกาหลีคือ แดฮันมินกุก เรียกสั้นๆว่า ฮันกุก(หมายถึงชาวฮั่นหรือคนเกาหลี) หรือ นัมฮัน(หมายถึงชาวฮั่นทางใต้) ซึ่งชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซอน(หมายถึงโชซอนใต้) นั่นเอง โดยเป็นประเทศในเอเชียมีความยาว 1,000กิโลเมตร(612ไมล์)…
  Written on Thursday, 07 July 2016 14:00 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 541 times
 • ประวัติความเป็นมา โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)
  Written by
    •ประวัติความเป็นมา สวนสนุก Disneyland•  วอลเตอร์ อีเลียส ดิสนีย์ (Walter Elias Disney) (5 ธันวาคม 2444 - 15 ธันวาคม 2509, ค.ศ. 1901-1966) เป็นผู้สร้างผลงานการ์ตูนที่แพร่หลาย…
  Written on Thursday, 07 July 2016 10:25 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 1187 times
 • ประวัติความเป็นมา โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)
  Written by
  •โตเกียวสกายทรี•(Tokyo Skytree) ที่นับว่าเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงที่ 634 เมตร  โดยได้รับการบันทึกจากสถิติกินเนสบุ้ค (วันที่ 17 พฤษภาคม 2011) เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆ ที่เปลี่ยนระบบสัญญาณโทรทัศน์จากแบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทอล จึงได้มีการริเริ่มการสร้างหอคอยแห่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดส่งสัญญาณที่ต้องสูงยิ่งกว่าตึกระฟ้าที่มีการสร้างเพิ่มขึ้นทุกวันในโตเกียว และยังจะใช้เป็นจุดส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถืออีกด้วย เพราะฉะนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเริ่มสร้าง Tokyo Skytree ขึ้นในปี 2008…
  Written on Tuesday, 05 July 2016 17:29 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 582 times
 • ประวัติความเป็นมา เซ็นโต (SENTOO)
  Written by
    •เซ็นโต• (SENTOO) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โอะ–ฟุโระยะ-ซัง (o-furoya-san) เป็นสถานที่อาบน้ำสาธารณะที่ประชาชนสามารถเสียค่าธรรมเนียมมาอาบน้ำได้ในสมัยที่บ้านเรือนน้อยหลังน้ำในบ้านของตัวเอง เราจะพบเป็นคนจำนวนมากถือผ้าเซ็ดตัว สบู่ ฯลฯ ไปและกลับจากเซ็นโตตามทุกหนแห่งในเมืองในตอนเย็น เซ็นโตเป็นสถานที่ขึ้นชื่อสำหรับการสังคมกับเพื่อนบ้านและผู้คนที่นี่จะอาบน้ำไปพูดคุยไปเกี่ยวกับทุกเรื่อง •การอาบน้ำที่เซ็นโต• วัสดุที่ใช้ : สิ่งของเครื่องใช้ในการอาบน้ำ เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ และแชมพู…
  Written on Thursday, 30 June 2016 14:45 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 492 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions